TBMM Genel Kurulu, 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı'nın tümü üzerindeki görüşmeler için TBMM Başkanı ismail Kahraman başkanlığında toplandı.

Kahraman, birleşimi açtıktan sonra, ABD'nin, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, geçen hafta bölgede ve dünyada derin çalkantılara sebep olacak karar açıkladığını anımsatan Kahraman, "Dünyanın çeşitli yerlerinde, bölgemizde çatışmalar, çalkantılar devam ederken alınan hukuk dışı bu karar, insanlığın barışını dinamitlemek demek olacaktır." diye konuştu. . 

TBMM Başkanı Kahraman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birleşmiş Milletler (BM), 1947 yılından itibaren aldığı kararlarda Kudüs'ün İsrail hakimiyeti altında bulunmasını kabul etmemiştir. Aynı şekilde, 1967 yılında Doğu Kudüs'ü işgal etmesinden sonra da İsrail'e, Kudüs'ün statüsünü değiştirecek girişimlerde bulunmaması çağrısı yapmıştır. BM Güvenlik Konseyi, İsrail Devleti'nin 1980 yılında Doğu Kudüs'ü ilhak ettiğini ilan etmesi üzerine, kınama kararı almış ve İsrail'in aldığı tüm kararların yok hükmünde olduğunu belirtmiştir. ABD tarafından geçen hafta atılan adım, İsrail'in hukuksuz, tek yanlı, oldubitti şeklindeki kararlarını onaylayıp, Ortadoğu'da yeni bir çatışmanın fitilini ateşlemiştir.

İsrail Devleti'nin kuruluşundan itibaren barışa hasret kalan Ortadoğu'da çıkacak yeni bir çatışma, hiçbir devletin ve milletin çıkarına hizmet etmeyecektir. Toplumlar arasında öfke patlamasına yol açacak, kin ve nefreti körükleyecek kararlar, insanlığın ortak geleceğini tehdit edecek sonuçlar doğuracaktır. Ortadoğu’ya barış ve huzurun gelmesi, Filistin meselesinin hakkaniyet temelinde çözümünden geçmektedir. Filistin halkının varlığını ve çıkarlarını yok sayan işgal ve istilaya bir an önce son verilmelidir."

"Meclis, Filistin halkının yanında olduğunu beyan etti"

Kahraman, millet ve devlet olarak Filistinlilerin yanında olduklarını her zeminde ifade ettiklerini ve etmeye de devam edeceklerini söyleyerek, TBMM Genel Kurulunun, 6 Aralık 2017 tarihinde yayımladığı; AK Parti, CHP, HDP ve MHP Meclis Grup başkanvekillerinin imzaladığı ortak bildiriyle, Filistin halkının yanında olduğunu beyan ettiğini ve milletin hissiyatına tercüman olduğunu bildirdi.

Bildiride, "Halen Filistin sorununu çözmek için gösterilen barışçıl çabalar, bu girişim karşısında muhakkak büyük darbe alacak, Ortadoğu'da bir dizi istikrarsızlık yaşanacaktır. İsrail ve Filistin arasında adil, kalıcı, dengeli, tarihi ve manevi haklara riayet eden bir barış gerçekleşmeden insanlığın huzur ve selamete ulaşmasının mümkün olmayacağı unutulmamalıdır" denildiğini ifade eden Kahraman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar ve çağrılarla uluslararası karar organlarını harekete geçirmeye çalıştığını söyledi.

İsmail Kahraman, siyasi partilerin genel başkanlarının, açıklamalarıyla milletin hassasiyetini ortaya koyduklarını ve tepkilerini en kararlı şekilde dile getirdiklerini kaydetti.

"İsrail’in işgalci siyaseti karşısında caydırıcı karar alıp..."

Kahraman, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısı ile "Kudüs" gündemiyle iki gün sonra İstanbul’da toplanacak İslam İşbirliği Teşkilatına üye 57 ülkeden de beklentilerinin; İsrail’in istilacı, işgalci, yayılmacı, çatışmacı, saldırgan siyaseti karşısında caydırıcı karar alıp, birlik içinde bir duruş sergilemeleri olduğunu söyledi.

İsmail Kahraman, "Binlerce insanın ölümüyle sonuçlanan savaş ve çatışmaları teşvik eden yanlış kararlardan bir an önce dönülmesini temenni ediyorum." dedi.

"Faaliyet kitabını milletvekillerinin dikkatine sunacağım"

Milletvekillerinin teveccühü ile 26. Dönemin 2. Devresi için yeniden TBMM Başkanlığına seçildiğini anımsatan Kahraman, sözlerini şöyle tamamladı:

"Başkanlık görevini yüklendiğim günden itibaren tarafsızlık ve hakkaniyet ölçülerinden sapmadan görevimi yerine getirmenin gayreti içerisinde oldum. Uygulamalarımda ve verdiğim kararlarda anayasa, kanunlar ve içtüzük hükümlerini esas aldım. Önümüzdeki devrede de aynı itina ile çalışmamı sürdüreceğim. Bu vesileyle 26. Dönemin 1. Devresinde yaptığımız çalışmaları ve temsil görevimle ilgili faaliyetleri rapor haline getirip dikkatinize sunmak istedim. Bu gaye ile hazırlattığım faaliyet kitabını siz değerli milletvekillerinin dikkatine sunacağım. 22 Aralık 2017 Cuma günü sona erecek şekilde planladığımız görüşmelerimizin TBMM'nin mehabetine yaraşır bir olgunluk içinde geçmesini temenni ediyorum."