MHP'li Olcay Kılavuz: Uyuşturucu Milli Güvenlik Meselesidir

MHP’li Olcay Kılavuz TBMM’de basın toplantısı gerçekleştirdi. MHP’li Kılavuz gerçekleştirdiği basın toplantısında uyuşturucu ve madde bağımlılığının bir milli güvenlik meselesi olduğunu dile getirdi. Kılavuz’un açıklamalarından satır başları şöyle:

MHP'li Olcay Kılavuz: Uyuşturucu Milli Güvenlik Meselesidir

MHP’li Olcay Kılavuz TBMM’de basın toplantısı gerçekleştirdi. MHP’li Kılavuz gerçekleştirdiği basın toplantısında uyuşturucu ve madde bağımlılığının bir milli güvenlik meselesi olduğunu dile getirdi. Kılavuz’un açıklamalarından satır başları şöyle:

UYUŞTURUCU VE MADDE BAĞIMLILIĞI ZORUNLU DERS OLSUN

Uyuşturucu ve Madde Bağımlılığı ile mücadeleye meclis çatısı altında Kanun teklifi, yazılı soru önergesi, meclis konuşmaları ve basın açıklamaları ile konuya dikkat çekmeye ve farkındalık yaratmaya elimizden geldiğince devam ediyoruz. Son olarak; Uyuşturucu ve Madde Bağımlılığı ile Mücadele adlı dersin ilköğretim, ortaöğretim, lise ve dengi okullarda zorunlu ders olarak okutulmasına dair Kanun Teklifimizi sunmuş bulunmaktayız. Kanun teklifimizin komisyondan geçerek yasalaşması en büyük temennimizdir.

UYUŞTURUCU VE MADDE BAĞIMLILIĞI ÇAĞIMIZIN EN BÜYÜK FELAKETLERİNİN BAŞINDA GELMEKTEDİR

Bugün; tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de Uyuşturucu kullanımı ve madde bağımlılığı gün geçtikçe tehlike ve tehditlerini artırmaktadır. Şehirlerimizde, ilçelerimizde, köylerimizde, üzücü bir şekilde okullarımızda gördüğümüz ve asrın felaketi olarak nitelendirdiğimiz kanayan yaramız olan bu illet bu melanet maalesef ki gençlerimizi fiziksel, sosyal ve ruhsal olarak esir etmektedir.

Madde bağımlılığı, vücudun işlevlerini olumsuz yönde etkileyen maddelerin kullanılması, bu kullanımdan zarar görüldüğü halde madde kullanımının devamlılık göstermesi anlamına gelmektedir.

Uyuşturucu ile mücadelenin en önemli aşaması elbette hiç başlamamaktır. Gençlerimizi bu zararlı alışkanlıktan korumak adına alınması gereken ilk tedbir gençlerimizin uyuşturucu ile hiç tanışmamasını sağlamaktır. Devlet, aile, okul ve sivil toplum iş birliği ile topyekûn ve milli seferberlik ruhuyla yapılacak olan bilgilendirici ve bilinçlendirici çalışmalar milli bünyeyi bu zararlı maddelerden uzak tutmak noktasında yararlı olacaktır.

EVLATLARIMIZLA İYİ İLİŞKİLER KURMALI VE ONLARI YAKINDAN TAKİP ETMELİYİZ

Aklı ve iradeyi işlemez hale getiren, fiziksel ve ruhsal olumsuz etkilere yol açan, bireyin ailesi ve çevresi ile ilişkisini ve uyumunu ortadan kaldıran Uyuşturucu ve madde bağımlılığı çağımızın en büyük belası ve musibetlerinin başında gelmektedir.

Unutulmamalıdır ki hiç kimse bağımlı olacağını düşünerek madde kullanımına başlamamaktadır. Çevre, arkadaş ve sosyal ortamlar aracılığıyla önce merak ve ara sıra keyif almak için alınan uyuşturucu, bir müddet sonra kullanımın daha da sıklaşmasına neden olacak önceden alınan miktarlar yetersiz kaldıkça alıma yönelik ihtiyaç artarak sürecektir.

Bu kapsamda; anne babalar olarak yavrularımızla iyi ilişkiler kurmalı ana kuzularını şartsız ve koşulsuz anlayıp dinleyerek evlatlarımızı yakından takip etmeliyiz. Anne ve babaları ayrı olan yahut ailelerinden tamamen kopmuş kimsesiz çocukların takibi ise bizzat devletimiz tarafından

İÇİŞLERİ BAKANIMIZ SÜLEYMAN SOYLU EŞSİZ BİR MÜCADELE VERMEKTEDİR

Türkiye; Uyuşturucu ile mücadele alanında ilgili bütün anlaşmalara taraftır. Ülkemizde uyuşturucu ile mücadele ise, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 58. maddesinde yer alan  “Devlet, gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alır.” hükmüne dayanarak yapılmaktadır.

Bu kapsamda; Uyuşturucu ve madde bağımlılığı ile mücadele adına 2020 yılı kamu harcamaları 1 milyar 840 milyon 513 bin Türk Lirasıdır. NARKOTİM, Alan Denetimi, NARKONET, UYUMA, Açık Kapı projeleri ile Uyuşturucu ve Madde Bağımlılığına karşı etkin ve kararlı mücadeleler sürdürülmektedir. Uyuşturucu ve Madde Bağımlılığına karşı mücadelede vermiş oldukları eşsiz mücadele için İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu Beyefendi başta olmak üzere Emniyet, Jandarma ve tüm güvenlik görevlilerimize, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımıza, Gençlik ve Spor Bakanlığımıza ve Sağlık Bakanlığımıza teşekkürlerimi sunuyorum.

2020 YILI MADDE BAĞLANTILI ÖLÜM SAYISI 314’TÜR

Türkiye’de 2020 yılında toplam 159 bin 268 uyuşturucu olayı gerçekleşmiş, 231 bin 652 şüpheli hakkında işlem yapılmıştır. İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı verilerine göre 2020 yılına ait Madde Bağlantılı Ölüm sayıları bir önceki yıla göre %8,2’lik bir azalmayla 314 olmuştur.

2020 yılında ölenlerin %93,3’ü (293) erkek, %6,7’si (21) kadındır. Ölümlerin yaş ortalaması ise 33,5’tir. 30 yaş altı ölümler %40,7, 30-39 yaş arası ölümler %33,8, 40 yaş üzeri ölümler ise %24,2 oranındadır. 2020 yılında meydana gelen 314 madde bağlantılı ölüm olayının %36,9’unda (116) eroine,  %31,2’sinde (98) metamfetamine, %29,6’sında (93) ise ecstasye rastlanmıştır.

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE EN TEMEL VAZİFEMİZDİR

Bu hastalık gün geçtikçe yaygınlaşmakta ve gençlerimizi esir almaktadır. Radikal tedbirler alınmazsa; istikbalimizin teminatı olan gençlerimiz elimizden kayıp gidecek, bu hastalık geleceğimizi çalacaktır. Uyuşturucu ve madde bağımlısı olan gençlerimizin anne-babaları maalesef ki acılar içinde kıvranmakta feryatları yürekleri dağlamaktadır.

Türk gençliğini doğru istikamete sevk edebilmek, gençlerimize daha iyi bir gelecek sağlamak, aile kurumunu korumak, toplum sağlığını muhafaza etmek, toplumsal ve kültürel yozlaşmanın önüne geçmek kısaca bunlara neden olan uyuşturucu ve madde bağımlılığı illeti ile mücadele etmek en temel vazifelerimiz arasında yer almaktadır.

TERÖR ÖRGÜTLERİNİN FİNANS KAYNAĞI UYUŞTURUCUDUR

Uyuşturucu meselesinde dikkat edilmesi gereken bir başka husus da terör örgütlerinin uyuşturucu üzerinden finansal kaynak elde etmesidir. Bugün PKK terör örgütü başta olmak üzere DHKPC, PYD ve YPG gibi terör örgütlerinin en temel finans kaynağı uyuşturucu ticaretidir. Uyuşturucu ve maddeden gelen kirli para; askerimize ve polisimize kurşun olarak geri dönmektedir.

Bu noktada uyuşturucu baronlarının kirli çarkları kırılmalı, devlet bu hainlere en ağır cezaları vermelidir. Uyuşturucuyla mücadele milli mücadele ruhuyla verilmesi gereken adeta bir savaştır. Bu anlamda uyuşturucu ile mücadele etmek sadece bireysel ve toplumsal açıdan değil ülke güvenliği açısından da son derece önemlidir. Uyuşturucu ve madde bağımlılığı ile mücadele bu noktada bir milli güvenlik meselesidir.

UYUŞTURUCUYA KARŞI KAPSAMLI BİR EYLEM PLANI HAZIRLANMALIDIR

Böylesine büyük bir tehdide karşı çok yönlü ve bilimsel çalışmalar yapmak Sorunun çözümünde hayati öneme sahiptir. Bu noktada Uyuşturucu ve madde bağımlılığı ile kapsamlı bir eylem planı ve mücadele stratejisi ortaya konulmalıdır.

Toplumsal farkındalıklar yaratılmalı, ailelerin ve gençlerin bilinçlenmesine yönelik bilgilendirici konferanslar, eğitici yayınlar, sportif, sanatsal ve kültürel çalışmalara ağırlık verilmelidir. Uyuşturucu ile mücadelenin bireysel, toplumsal ve ruhsal yönleri olduğu hepimizin malumudur. Bu gerçekten hareket ederek psikolog ve sosyologlar sürece mutlaka dâhil edilmelidir. Günümüzün en yaygın kitle iletişim aracı olan internet ve televizyon Uyuşturucu ile mücadelede bir araç olarak kullanılmalıdır. Madde bağımlılarının tedavi gördüğü Amatem’ler çağın gerektirdiği niteliklere haiz olmalı, Uyuşturucu ve madde bağımlılığına yönelik sağlık merkezleri kurularak sonuç alıcı tedaviler yapılmalıdır. Tedavi olarak bağımlılıktan kurtulan bireylerin sosyal yaşama uyum sağlayabilmesi adına çalışmalar yürütülmelidir.

TÜRK GENÇLİĞİ! DAMARLARINDAKİ ASİL KANI KİRLETME!

Milli ve manevi değerler Uyuşturucu ve madde bağımlığına karşı en büyük silahlardan biridir. Türk gençliğini milli, manevi, insani ve ahlaki kıymetler ile tarihine, kültürüne, inancına bağlı bireyler olarak yetiştirmek gençlerimizin uyuşturucu ve madde bağımlılığına karşı şuurlu olmasını da beraberinde getirecektir. Türk gençliğinin damarlarındaki asil kanı kirletmemesi adına var gücümüzle çalışmalı, onları çağın vebasından ve geleceğimizi karartmak isteyen kirli ellerden korumalıyız.

MERSİNİMİZİN İHTİYAÇ DUYDUĞU SPOR TESİSLERİ YAPILMALIDIR

Bu kapsamda gençliğimizi kötü alışkanlıklardan koruyup sağlıklı bir yaşam için spora yönlendirmek adına seçim bölgem olan Mersin’de yapılmasını beklediğimiz gençlikle ilgili taleplerimizi ifade etmek istiyorum:

Anamur ve Gülnar ilçelerine gençlik merkezi, Aydıncık ve Bozyazı'ya spor salonu, Mut'a tribünlü sentetik futbol sahası, Silifke'ye spor salonu ve gençlik merkezi, Taşucu Kız Yurdu güçlendirme çalışmalarının tamamlanması ve Erkek Yurdu'nun yapılması, Erdemli'ye spor kompleksi, sentetik futbol sahası, gençlik merkezi ve atış poligonunun yenilenmesinin tamamlanması, Mezitli'ye gençlik merkezi, tribünlü sentetik futbol sahası ve açık spor tesisi; Yenişehir'e gençlik merkezi, atletizm pisti, tartan zeminin yenilenmesi ve 2 bin kişilik öğrenci yurdu; Akdeniz'e engelli gençlik merkezi, Türkiye olimpiyat hazırlık merkezi ve sporcu eğitim merkezi; Toroslar'a gençlik merkezi, spor salonu, yarı olimpik yüzme havuzu ve hokey sahası; Tarsus'a bin kişilik öğrenci yurdu, gençlik merkezi ve kitap kafe inşaatının nihayete erdirilmesi; Çamlıyayla'ya spor salonu yapılması Tarsus İdmanyurdu ve Mersin İdmanyurdu gibi iki güzide takımımıza gerekli desteğin verilmesi beklentiler arasındadır.

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

SIRADAKİ HABER