MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım “Ermenistan’ın Azerbaycan’a güttüğü husumet, CHP’nin genel başkanlık katında yaşamaktadır. Yunanistan’ın megali idea hayalleri CHP Genel Merkezi’nde canlı durmaktadır. Etnik ırkçı terör örgütü PKK’nın kirli ve kahpe emelleri CHP’nin vücudunda hayat bulmaktadır” dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım, Türkiye Kamu Sen'e Bağlı Türk Türk Eğitim Sen, Türk Diyanet Vakıf Sen, Türk Kültür Sanat Sen'in Olağan Genel Kurullarına katılarak konuşma yaptı.

Yaşar Yıldırım'ın konuşması şu şekilde:

Bizzat Başbuğumuzun emir ve talimatlarıyla kurulan Türk Kamu-Sen bu bakımdan bizlere Başbuğumuzdan mirastır.

Diğer yandan kuruluş, teşkilatlanma ve kurumsallaşma sürecinin tamamen içerisinde Bilge Liderimiz Devlet Bahçeli Beyefendi de maddi ve manevi destekleriyle, heyecanıyla, gayretiyle ortak olduğu için, Türk Kamu-Sen ondan da bize bir emanettir.

Bizlere düşen, bu emaneti, Başbuğumuza, Liderimize, Türk memuru nezdinde Türk Milleti’ne yakışacak şekilde taşımak, layıkıyla temsil etmektir.

Emanetin taşınmasına sancaktarlık yapmış, yapan ve yapacak olan herkes bizlerin öz dava arkadaşı, öz kardeşidir.

Bayrağı taşımak, bugün içlerimizden birilerine, yarın başkalarına nasip olabilir.

Bizler bunu bir yarış değil, hizmet etme sırası olarak görmekteyiz.

Türk Kamu-Sen Türk milliyetçilerinin yüz akıdır, göz bebeğidir.

Milliyetçi Hareket Partisi, ne yüz akına kara çalınmasına müsaade eder, ne de göz bebeğine zarar gelmesine razı gelir.

Tüm sosyal ve siyasal statülerini bu hareketin muhteşem geçmişinden alan, Bilge Lider’in bizzat lütfetmesiyle makam mevki sahibi olanlar, geldikleri yeri ve gidecekleri menzili unutup, kerameti kendilerinde arama yanlışına düşmemelidir.

İki bin yirmi altı ülkücünün canı, on binlerce ülkücünün alın terinin olduğu bu kutlu davayı unutacak olan pespaye takımlarla, oturdukları koltukları işgal edip ahde vefasızlık yapanları, bu bereketli kapı hiçbir zaman unutmayacak ve kimin ipine sarılırlarsa sarılsınlar ellerimiz her zaman yakalarında olacak, Bozkurt’un nefesini enselerinde hissedeceklerdir.

Türkiye Kamu-Sen Konfederasyonu’na bağlı tüm sendikalarda bir Genel Kurul süreci yaşamaktayız.

Bazı arkadaşlarımız yeniden seçilirken, bazı arkadaşlarımız yeni göreve gelmiş, bazı arkadaşlarımız da hizmet etme sıralarını devretmişlerdir.

Şahsi ikballerini üyelerinin menfaatlerinin üstünde görenlerle yollarımız ayrılmıştır.

Kendilerince “siyasetin tahakkümünden” uzak sendikacılık yapacaklarını duyuran bu beceriksizler, henüz sendika kuruluşunun mürekkebi kurumadan. CHP kucağına oturmuşlardır.

Bugün burada bizimle olmayı hak etmeyenler, ya HDP/PKK ile ortaklığını inkar etmeyip, tüm siyasal stratejisini hastalıklı HDP zihniyetine göre çizen CHP’nin,

Ya da Kurucular Kurulu’nun, 5’te 3’ünün, üstelik parti yönetimini ihanetle suçlayarak istifa ettiği İP’te nimet aramaya başlamışlardır.

Çok şükür ki! Bugün Sendikamızın yönetimine seçilenler, vatanına ve milletine âşık, davasına nefer ve yönetimine sadık gerçek bir Türk milliyetçileridir.

Yine Şükürler olsun ki Türk Kamu-Sen yaşadığı bu demokratik süreçte, sendikamızı zilletin eşantiyonu kılmak için çabalayanlara imkan vermemiştir.

Sendikamızdan ayrılarak bugün CHP’nin kapısında gezenlere imkan ve müsaade verilseydi, Türk Kamu Sen’i CHP’lileştirmek için, zilletin ortaklarından kılmak için durmak bilmeden çalışacaklardı.

Dalından kopan yaprağın akıbetini rüzgar tayin eder.

Zillet İttifak’ına besleme olanlarla yolumuz ayrıldığı için bugün hiç olmadığı kadar güçlüyüz. Tüm enerjimizi sendikamızı, milletimizi yüceltmeye vereceğiz.

Türk Devletini güçlü, Türk Milletini mutlu kılacak olanlar Türkiye Kamu-Sen mensuplarıdır.

Aşığı oldukları milletin hukukunu koruyacak, hakkını muhafaza edecek olan Türkiye Kamu-Sen mensuplarıdır.

Milliyetçi Hareket Partisi bütün tecrübeleri ve teşkilatlanmasıyla sizinle beraberdir.

Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir Öğretmenlik Meslek Kanunu çıkarıldı. Milliyetçi Hareket Partisi olarak kanun sürecine destek verdik. Hayırlı olsun. Ancak Türk Eğitim Sen’in de dile getirdiği bir kısım talepler kısmen eksik kaldı. Bundan sonraki süreçte MHP olarak Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun eksiklerinin giderilmesi için gayret ortaya koyacağımızın bilinmesini itiyorum.

MHP olarak eğitim çalışanlarına şiddetin önlenmesine yönelik bir kanun teklifini Iğdır milletvekilimiz Sayın Yaşar Karadağ eliyle TBMM’ye taşımış idik. Bu konunun takipçisiyiz. Öğretmenlerimize yönelik şiddeti önleyecek tedbirleri ve caydırıcı müeyyideleri ihtiva eden yasanın bir an önce çıkarılması için konuyu takip ediyoruz.

MHP’nin vazgeçilmezi, kamuda emanetin ehline verilmesi, tüm atamalarda liyakat ilkesinin gözetilmesidir. 2014 yılında MEB yönetici atamalarında yaşanan mülakat haksızlıklarını unutmuş değiliz. Özellikle Cumhur ittifakı olarak ülkemizin kaderini omuzladığımız bu zamanda, çalışanların ayrıştırılmasına ve kul hakkı yenmesine asla müsaade etmeyiz. Hiçbir arkadaşımızın hak ettiğinin gasp edilmesine göz yummayız.

Hükümet 3600 ek gösterge konusunda süreci başlatmış durumda. Büyük ihtimalle Mayıs ayı gibi TBMM gündemine getirilecek. Daha önce Türkiye Kamu Sen tarafından hazırlanan ve Genel Başkan Yardımcımız Sayın Mustafa kalaycı tarafından Meclise sunulmuş olan kanun teklifimizde olduğu gibi, ek gösterge düzenlemesinin kamu çalışanlarının beklentilerini karşılayacak şekilde çıkarılması için gayretlerimizi sürdüreceğiz.

Bununla birlikte zillet ittifakının kurucu ortağı CHP ve kirlenmiş ortakları da Türk’e ve Türkiye’ye düşman kim varsa onlarla birliktedirler.

Türk devletini kuran irade, bugün CHP tarafından suçlu görülmektedir.

Milli varlığa düşman cemiyetlerin taşıdığı tüm fikirler, bugünkü CHP’de kolkola girmiş, ihanetin raksının sarhoşluğunda kendilerinden geçmektedirler.

Ermenistan’ın Azerbaycan’a güttüğü husumet, CHP’nin genel başkanlık katında yaşamaktadır.

Yunanistan’ın megali idea hayalleri CHP Genel Merkezi’nde canlı durmaktadır.

Etnik ırkçı terör örgütü PKK’nın kirli ve kahpe emelleri CHP’nin vücudunda hayat bulmaktadır.

Milliyetçi Hareket Partisi’nin milletimizi ve ülkemizi ilgilendiren konulara kayıtsız kalması düşünülemez.

Türk’ün şanlı bayrağı bugün Kafkaslarda nazlı nazlı dalgalanmaktadır.

Türk’ün kudretli donanması Akdeniz’de adalet dağıtmaktadır.

Türk’ün demir yumruğu Irak’ta, Suriye’de terör yuvalarını yerle bir ederken Türk’ün şefkatli eli tüm mazlumları kucaklamaktadır.

Türkiye’nin kudreti bugün Cumhur İttifakı’nın sarsılmaz bünyesindedir.

Cumhur İttifakı, Türk milletinin çağlar ötesindeki hedeflerine sıçratacak olan tetikleyici kuvvettir.

Teknolojik seferberlikten, ekonomik prangaların kırılmasına kadar, şehirlerimizin terörden temizlenmesinden, hür ve müstakil Turan devletinin teşekkülüne kadar her alanda Cumhur İttifakı’nın eşsiz gayretleri vardır.

İnşallah bu gayretlerimiz Cumhuriyetimizin 100.yılında daha da taçlanacak ve istiklalden istikbalimize uzanan yolda Türk milletinin önünü aydınlatacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum.