Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) üniversite mezunlarının istihdam edilebilirliğine katkı sağlamak üzere yükseköğretimde öğrenim gören öğrencilerin uygulama eğitimlerine ilişkin mevzuatta düzenleme yapıldı.

Yükseköğretim Kurulunca, Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

YÖK'ten yönetmelik değişikliğiyle ilgili yapılan açıklamada, söz konusu mevzuat düzenlemesinin üniversite mezunlarının istihdam edilebilirliğine katkı sağlayacağı ifade edildi.

OECD'nin 2019 yılı verilerine göre 25-64 yaş aralığındaki üniversite mezunlarının istihdam oranının OECD ortalaması yüzde 85,6 iken, Türkiye için bu oranın yüzde 73,6'da kaldığı ifade edilen açıklamada, söz konusu düzenlemenin bu oranı artırmak amacıyla yapıldığı aktarıldı.

Üniversite öğrencilerinin kazandırılması öngörülen mesleki bilgi, beceri, tutum ve davranışları geliştirmeleri, sektörü tanımaları, iş hayatına uyum sağlamaları için hazırlanan Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği'nin, yükseköğretim mezunlarının istihdam oranlarını artırmak için de hazırlandığı anlatılan açıklamada, ayrıca eğitim-sanayi iş birliğini güçlendirmesinin beklendiği ifade edildi.

Yönetmelik katılımcı bir anlayışla hazırlandı

Yönetmeliğin üniversiteler başta olmak üzere ilgili birçok paydaşın katkısıyla hazırlandığı anlatılan açıklamada, üniversiteler, bakanlıklar başta olmak üzere ilgili kamu kurumları ile TESK, TOBB, TÜSİAD, MÜSİAD gibi özel sektör temsilcilerinin görüşlerinin alındığına işaret edildi.

11. Kalkınma Planı başta olmak üzere birçok üst politika belgesinde uygulamalı eğitimlerin öneminin vurgulandığı, yükseköğretimdeki uygulamalı eğitimlerin ağırlığının artırılması için amaç, hedef, strateji veya göstergeler yayımlandığı hatırlatılan açıklamada, uygulamalı eğitimlerin niteliğinin artırılmasıyla ileri becerilere dayalı yüksek teknolojili imalat sanayi ürünlerinin ihracattaki payının yükseltilmesinin hedeflendiği kaydedildi.

Üniversiteler en kısa zamanda alt mevzuatlarını düzenleyecek

Açıklamaya göre, yönetmelikle yükseköğretim kurumlarındaki mühendislik, sağlık, eğitim bilimleri, fen, sanat, spor ve sosyal bilimler alanındaki ön lisans ve lisans düzeyindeki örgün mesleki eğitim programlarında yaptırılan uygulamalı eğitimlere ilişkin genel usul ve esaslar belirlendi. Yükseköğretim kurumları, çerçeve yönetmeliği temel alarak kendi alt mevzuatlarını en kısa zamanda hazırlayacak ve diğer mevzuatlarında gerekli düzenlemeleri yapacak.

Yönetmelikle uygulamalı eğitim türleri tanımlandı ve sınırları belirlendi. Yükseköğretimde uygulamalı eğitim türleri, işletmede mesleki eğitim, staj ve uygulamalı ders olmak üzere 3 şekilde tanımlandı.

Yeni düzenlemeyle sigorta ve ücret ödenmesi konusunda kavramsallaştırmadan kaynaklı sorunlar ortadan kaldırıldı. Bu kapsamda öğrencilere hak ettikleri ücretlerin ödenmesi sağlanacak, öğrenciler iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı sigortalanacak.

Sektör temsilcilerinin hangi uygulamalı eğitim kapsamında ücret ödemeleri gerektiğini açık bir şekilde görebilmeleri için de gerekli düzenleme yapıldı.

Uygulamalı eğitimler kapsamında öğretim elemanlarına yüklenecek ders yüklerinin belirlenmesiyle yükseköğretim kurumları arasındaki uygulama farklılığı da ortadan kaldırıldı.