Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, sonradan Türk vatandaşlığına geçen ailenin çocuklarının kimliğindeki soyadında yer alan "v" harfinin "w" olarak düzeltilmesine ilişkin açtığı davanın kabul edilmesini, Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun'a aykırı bularak bozma nedeni saydı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan karara göre, sonradan Türk vatandaşlığını kazanan çift, doğan çocuklarının kimliğinde soyadlarının geldikleri ülkedeki haliyle yazılmadığını belirterek soyadının orijinal haliyle içinde "w" harfi bulunduğu şekilde düzeltilmesi için dava açtı.

Davaya bakan İstanbul 22. Asliye Hukuk Mahkemesi, çiftin talebini kabul etti ve çocuğun soyadının kimliğinde "v" harfi yerine "w" harfi ile yazılacak şekilde düzeltilmesini kararlaştırdı.

Kararın ardından Adalet Bakanlığı, Türk Vatandaşlığı Kanunu gereği sonradan vatandaşlığa geçenlerin isimlerinin muhafaza edilmesini talep edebileceği ancak ad ve soyadlarının Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun gereğince Türk harfleriyle yazılacağı hükümlerine dayanarak kanun yararına bozma isteminde bulundu.

Temyiz istemini görüşen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, belirtilen kanuni düzenlemeler kapsamında yerel mahkeme kararının hukuka aykırı olduğuna ve sonuca etkili olmamak üzere kararın kanun yararına bozulmasına hükmetti.

Dairenin kararında, "Türk vatandaşlığını kazanmak üzere başvuruda bulunan yabancılar Türkçe ad ve soyadı alabilir. Ancak kendi ad ve soyadlarını muhafaza etmek istedikleri takdirde kişinin ad ve soyadı 1353 sayılı Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun gereğince Türk harfleri ile yazılır ve aile kütüğüne tescil edilir. W harfi, Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun'da gösterilen Türk harfleri arasında yer almamaktadır." gerekçesi yer aldı.