Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan ekim ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı.

Buna göre, Genel Ticaret Sistemi (GTS) kapsamında ihracat geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3 artarak 21 milyar 328 milyon dolar, ithalat yüzde 31,4 yükselerek 29 milyar 202 milyon dolar oldu.

Dış ticaret açığı, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 421,7 artarak 7 milyar 874 milyon dolara çıktı.

İhracatın ithalatı karşılama oranı, Ekim 2021'de yüzde 93,2 iken geçen ay yüzde 73'e geriledi.

İhracat, ocak-ekim döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,4 artarak 209 milyar 394 milyon dolar, ithalat yüzde 39,4 artışla 300 milyar 443 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret açığı, ocak-ekim döneminde yüzde 168,3 artışla 91 milyar 49 milyon dolara yükseldi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak-Ekim 2021 döneminde yüzde 84,3 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 69,7'ye geriledi.

Enerji ve altın hariç dış ticaret

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, ekimde yüzde 1 artarak 19 milyar 568 milyon dolardan 19 milyar 766 milyon dolara yükseldi.

Ekimde enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat, yüzde 12,8 artarak 16 milyar 527 milyon dolardan 18 milyar 637 milyon dolara çıktı.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret fazlası, ekimde 1 milyar 129 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret hacmi yüzde 6,4 artışla 38 milyar 402 milyon dolar oldu. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 106,1 olarak kayıtlara geçti. 

İmalat sanayisinin payı yüzde 94,7 oldu

Ekonomik faaliyetler incelendiğinde ihracatta ekimde imalat sanayisinin payı yüzde 94,7, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,1, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,7 oldu.

Ocak-ekim döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayisinin payı yüzde 94,7, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 2,9, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,8 olarak kaydedildi.

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta ekimde ara malların payı yüzde 79,3, sermaye mallarının payı yüzde 11,5 ve tüketim mallarının payı yüzde 9,1 olarak hesaplandı.

Ocak-ekim döneminde ise ara malların payı yüzde 81,2, sermaye mallarının payı yüzde 10,8 ve tüketim mallarının payı yüzde 8 oldu.

Almanya ihracatta, Rusya ithalatta ilk sırada

Ekimde ihracatta ilk sırayı 1 milyar 688 milyon dolarla Almanya aldı. Bu ülkeyi 1 milyar 418 milyon dolarla Irak, 1 milyar 308 milyon dolarla ABD, 1 milyar 146 milyon dolarla Rusya ve 1 milyar 107 milyon dolarla Birleşik Krallık takip etti. Ekimde ilk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 31,3'ünü oluşturdu.

Ocak-ekim döneminde de ihracatta ilk sırada Almanya yer aldı. Bu ülkeye 17 milyar 463 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Almanya'yı 14 milyar 55 milyon dolarla ABD, 11 milyar 302 milyon dolarla Irak, 10 milyar 908 milyon dolarla Birleşik Krallık ve 10 milyar 209 milyon dolarla İtalya takip etti. Bu dönemde ilk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 30,5'ine karşılık geldi.

İthalatta ilk sırayı Rusya aldı. Ekimde bu ülkeden 4 milyar 989 milyon dolarlık ithalat yapıldı. Rusya'yı 2 milyar 850 milyon dolarla Çin, 2 milyar 384 milyon dolarla İsviçre, 1 milyar 963 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 215 milyon dolarla ABD izledi. Ekimde ilk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 45,9'unu oluşturdu.

Ocak-ekim döneminde de ithalatta ilk sırayı Rusya aldı. Bu ülkeden 49 milyar 626 milyon dolarlık ithalat yapıldı. Rusya'yı 34 milyar 591 milyon dolarla Çin, 19 milyar 327 milyon dolarla Almanya, 13 milyar 22 milyon dolarla ABD, 11 milyar 456 milyon dolarla İtalya takip etti. Yılın ilk 10 ayında ilk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 42,6'sına karşılık geldi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, ekimde bir önceki aya kıyasla ihracat yüzde 2,9, ithalat yüzde 4,6 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ekimde geçen yılın aynı ayına kıyasla ihracat yüzde 2,6, ithalat yüzde 29,6 yükseldi.

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.4 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayisi ürünlerini kapsıyor. Ekim ISIC Rev.4'e göre imalat sanayisi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,7 oldu. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,9 olarak kayıtlara geçti.

Ocak-ekim döneminde ISIC Rev.4'e göre imalat sanayisi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,7 olarak hesaplandı. Ocak-ekim döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 2,9 oldu.

Ekimde imalat sanayisi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 74,8 olarak belirlendi. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 9,18 oldu.

Ocak-ekim döneminde imalat sanayisi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 70,9 olarak hesaplandı. Ocak-ekim döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 9,7 olarak kayıtlara geçti.

Özel Ticaret Sistemi verileri

Özel Ticaret Sistemi'ne göre ekimde ihracat, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,3 azalarak 19 milyar 504 milyon dolar, ithalat yüzde 27,3 artışla 27 milyar 498 milyon dolar oldu.

Ekimde dış ticaret açığı yüzde 332,7 yükselerek 1 milyar 847 milyon dolardan 7 milyar 994 milyon dolara çıktı. İhracatın ithalatı karşılama oranı Ekim 2021'de yüzde 91,4 iken geçen ay yüzde 70,9'a geriledi.

Özel Ticaret Sistemi'ne göre ihracat, ocak-ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 12,9 artarak 194 milyar 417 milyon dolara, ithalat yüzde 36,6 artışla 283 milyar 163 milyon dolara yükseldi.

Ocak-ekim döneminde dış ticaret açığı yüzde 152,3 artarak 35 milyar 177 milyon dolardan 88 milyar 746 milyon dolara çıktı. İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak-Ekim 2021 döneminde yüzde 83 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 68,7'ye geriledi.