ANKARA (AA) - Emniyet Genel Müdürlüğünce, 30 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında 81 ilde eş zamanlı olarak, geçici plakalı taşıtlara denetim yapıldı.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun "Geçici trafik belgeleri ile geçici tescil plakaları" başlıklı 25'inci maddesi doğrultusunda araçların satış, devir ve tescil hizmetlerinin yürütülmesi yönetmeliğinde geçici "trafik belgeleri ve geçici plakaların" verilme esaslarının belirlendiği hatırlatıldı.

Son günlerde "A Geçici Trafik Belgesi Düzenleme Yetki Belgesi"ne istinaden "prototip veya yol testi" yapacak olan araçlar için düzenlenen "T" geçici plakaların zemini sarı, harf ve rakamları siyah olması zorunlu iken bu uygulamanın suistimal edildiğinin belirtildiği açıklamada, plakaların usulsüz bir şekilde değiştirilerek, beyaz zemin üzerine siyah harf ve rakamdan oluştuğu, araçların prototip veya yol testi amacıyla kullanılması gerekirken amacı dışında trafikte yer aldıkları ve kullanıldıklarının gözlemlendiği kaydedildi.

Söz konusu ihlallerin önlenmesine yönelik olarak 30 Eylül-4 Ekim 2020 tarihleri arasında 24 saat esasına göre 81 ilde eş zamanlı olarak "Geçici Plakalı Taşıtlara" yönelik özel denetim yapıldığının ifade edildiği açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Denetimlerde başta İstanbul ve Muğla illerinde lüks sınıfında yer alan 10 adet aracın beyaz zemin üzerine siyah harf ve rakamdan oluşan geçici plakayla trafikte seyrettiği tespit edilmiş ve trafik yönünden uygulanan idari yaptırımın yanında, konunun mali ve vergi yönünden incelenmek üzere Maliye birimlerine, plakalardaki usulsüzlük boyutuyla ilgili olarak ise TŞOF'a gerekli bildirimler yapıldı.

Ayrıca diğer illerde yapılan denetimlerde 54 araca yönetmelikte belirtilen nitelik veya ölçülere aykırı olarak plaka takıldığı, 119 aracın geçici trafik belgesi ve plakası almadan trafiğe çıkarıldığı veya geçici plakanın süresi bittiği halde kullanıldığı, tespit edilerek işlem yapıldı."