Bakanlığın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Ticaret Bakanlığındaki Genel İdare Hizmetleri sınıfından 8'inci ve 9'uncu derece kadrolara atanmak üzere, çeşitli mühendislikler ile hukuk, iktisat, işletme, kamu yönetimi, maliye, uluslararası ilişkiler, istatistik, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkiler, ekonometri alanlarından mezun 60 ticaret uzman yardımcısı alınacak.

Yapılacak yazılı ve sözlü sınavlara giriş için başvurular 2-12 Haziran döneminde dijital ortamda e-Devlet (Ticaret Bakanlığı/ Kariyer Kapısı) ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilebilecek. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek. Adaylar söz konusu bölümlerden yalnızca biri için başvuruda bulunabilecek.

Yazılı sınav 9 Temmuz'da Ankara'da yapılacak. Sınav yeri ve saati, adayların sınava giriş belgelerinde belirtilecek.

Sözlü sınav da Ankara'da gerçekleştirilecek. Bu sınavın tarihi ve yeri, yazılı sınav sonucu ile birlikte Bakanlığın kurumsal internet sitesinden (www.ticaret.gov.tr) ilan edilecek.

Yazılı sınavda başarılı olabilmek için 100 üzerinden her konu grubundan en az 60 puan alınması ve bunların ortalamasının en az 70 puan olması şartı aranacak. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için de Giriş Sınavı Komisyonu başkan ve üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması gerekecek.