Akdağ, Lübnan Sağlık Bakanı Firaz Abyad ve Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy'un da katıldığı, "Lübnan'da Sürdürülebilir Sağlık Sistemi'ne Doğru" temalı konferansta konuştu.

Türkiye'nin 2002'de başlattığı "sağlıkta dönüşüm" programı ilgili bir sunum yapan Akdağ, şunları söyledi:

"Birçok makale ve raporda Türkiye'nin sağlık sektöründe kısa bir süre içinde ilerleme kaydettiğinin altı çiziliyor. Bu raporlardan bir tanesinde şu ifadeler vardı; sadece birkaç ülkenin yapabildiğini Türkiye başarabildi. Türkiye, kısa bir süre zarfında sağlık sektöründe ciddi ilerleme kaydetti. Eğer gerçekten bir şey başarmak istiyorsanız çok hızlı olmanız gerektiğine inanıyorum. Bir başarıya yavaş hareket ederek ulaşılabileceğine inanmıyorum. Çünkü yavaş ilerleme kaydedilince farklı aktörler ve zorluklar ortaya çıkıyor."

Sağlık sektörü önünde bekleyen esas sorunların neler olduğuna değinen Akdağ, "Kendi tecrübelerime binaen şunları söyleyebilirim. Yetersiz bütçe, sağlık uzman yetersizliği, sağlık sistemindeki kopukluk ve özellikle özel ve kamu arasında kaynakların dengesiz dağılımı esas zorlukların başını çekmektedir." dedi.

Sağlıkta dönüşüm projesinin 2002'de hayata geçirilmesinden sonra yaşanan ilerlemeden söz eden Akdağ, "Sağlık sistemindeki dönüşüm sayesinde 2002-2012 arasındaki 10 yıl içerisinde Türkiye'deki ölüm oranında keskin bir düşüş yaşandı. Aynı zamanda yaşam ömrü ve doğum oranlarının çok hızlı bir şekilde arttığı görüldü. Diğer ülkelerle karşılaştırıldığı zamanda kısa bir süre içerisinde elde edilen çok nadir bir sonuçtur." diye konuştu.

Atılan adımlar sayesinde vatandaşlardan da çok olumlu tepkiler aldıklarını aktaran Akdağ, 2002 yılı başlarında vatandaşın memnuniyeti yüzde 38 civarındaki iken bu oranın yüzde 75'lere kadar ulaştığını kaydetti.

Akdağ, "Yine sağlık sistemi dönüşümünde en önem verdiğimiz husus geliri düşük ailelere hizmetlerin ulaştırılması idi. Bu bağlamda söz konusu süre zarfı içinde neredeyse bu gruptaki vatandaşlarımızın yüzde 99'u sağlık sigortası kapsamına alındı." ifadelerini kullandı.