Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Savunma sanayinde Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bir devrim gerçekleştirilmiştir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Savunma sanayinde Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bir devrim gerçekleştirilmiştir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "2019 yılında toplam giriş sayısı 1,1 milyar, 2020 yılında 2,3 milyar olan e-Devlet Kapısı'na, 2021 yılı 17 Kasım itibariyle 2,7 milyardan fazla giriş yapılmıştır. 2021 yıl sonunda toplam giriş sayısının 3,5 milyara ulaşacağı tahmin edilmektedir." dedi.

Oktay, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Cumhurbaşkanlığı ve Cumhurbaşkanlığına bağlı, ilgili, ilişkili kurum ve kuruluşların 2022 yılı bütçesi ve kesin hesaplarıyla, Sayıştay raporlarına ilişkin sunum yaptı.

Konuşmasına, görüşmelerinin hayırlı olmasını dileyerek başlayan Oktay, görüşülecek bütçe teklifinin, Kovid-19 salgını, hız kesmeyen dijitalleşme ve iklim değişikliği gibi küresel etkilerin karşısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye için en doğru politikaları üretmeyi ve uygulamayı hedefleyen yürütme erki faaliyetlerinin temelini oluşturduğunu belirtti.

Oktay, Türkiye'nin dik duruşunun sembollerinden Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ve Savunma Sanayi Başkanlığı, milli teknoloji hamlesinin arkasındaki itici güç Dijital Dönüşüm ile İnsan Kaynakları, Yatırım ve Finans ofisleri, köklü devlet geleneğinin taşıyıcısı Devlet Arşivleri Başkanlığı ve Milli Saraylar İdaresi, politikaların adeta mutfağını teşkil eden Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği ve Politika Kurulları, Türkiye markasını güçlendirmek için çalışan İletişim Başkanlığı ile yurt içinde ve dünyanın dört bir yanında din hizmetleri sunan Diyanet İşleri Başkanlığına ait bütçelerin, bu teklifin içerisinde olduğunu ifade etti.

Anayasa'nın tanıdığı yetkiyle, vekalet, yurt içinde ve yurt dışında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsil ve ihtiyaç duyulan hususlarda Bakanlıklar ve kurumlar arasında koordinasyon görevi yürüttüğünü ifade eden Oktay, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK), Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu, Coğrafi Bilgi Sistemi Kurulu, Ekonomi Koordinasyon Kurulu ve Ulusal Yapay Zeka Stratejisi Yönlendirme Kurulu gibi koordinasyon mekanizmalarına başkanlık ettiğini, gerekli hallerde farklı Bakanlıkların alanına giren konularda ortak akılla karar alınmasına destek verdiğini söyledi.

Türkiye'nin, YOİKK çerçevesinde sağlanan koordinasyon ve etkin çalışmalar sonucunda, Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde 2018'de bulunduğu 60'ıncı sıradan 2020'de 33'üncü sıraya geldiğini aktaran Oktay, küresel İnovasyon Endeksi sıralamasında ise 2021 yılında 10 sıra yükselerek 41'inci sıraya yerleştiğini dile getirdi.

Dijital Türkiye çalışmalarında, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, tüm bakanlıklar ve ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla, uygulamaların genel koordinasyonunu ve takibini gerçekleştirdiğini belirten Oktay, yürütmede ortaya çıkan kural ve düzenleme ihtiyaçlarını, tüm bakanlıklar, ilgili kurum ve kuruluşlarla belirleyerek, gerekli hallerde yürütmenin TBMM ile ilişkilerini üstlendiğini kaydetti.

KKTC ile ilgili koordinasyon işlerinden sorumlu olduğunu hatırlatan Oktay, bölge refahına katkı sağlayan ve kendi kendine yeten bir KKTC hedefiyle, altyapı projelerinden tarımsal sulama sistemine, e-devlet çalışmalarından sağlık yatırımlarına kadar Kıbrıs Türkü için ciddi bir mesai harcadıklarının altını çizdi.

Oktay, Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak tüm çalışmaları somut çıktı odaklı bir yaklaşımla sürdürdüğünü vurgulayarak, Cumhurbaşkanlığı ve Cumhurbaşkanlığına bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşların Bütçe ve Kesin Hesapları ile Sayıştay Raporlarına, geçen bir yıl içinde yapılan çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Cumhurbaşkanlığı ofisleri ve Millet Kütüphanesi gibi birimleri içeren Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının harcamasının, 2020 yılı kesin hesabına göre 2 milyar 872 milyon 745 bin lira olarak gerçekleştiğini aktaran Oktay, tahsis edilen ödeneğin 462 milyon 750 bin lirasının kullanılmayarak iptal edildiğini söyledi.

Oktay, 2022 yılı bütçesinin, Cumhurbaşkanlığına bağlı ofisler, Acil Destek Giderleri, İçişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığınca kullanılan Barışı Destekleme ve Koruma Hizmetleri ödenekleri dahil olmak üzere, 2021 yılı başlangıç ödeneğine göre yüzde 3,69 azalışla 3 milyar 890 milyon 381 bin lira olarak tahsis edilmesinin öngörüldüğünü ifade etti.

"Yapay zeka" alanında çalışmalar

Tahsis edilmesi öngörülen ödenekten 1,5 milyar liranın İçişleri ve Milli Savunma Bakanlığınca kullanılan Barışı Destekleme ve Koruma Hizmetleri giderlerine, 165 milyon liranın Acil Destek giderlerine, 393 milyon 782 bin liranın ise Dijital Dönüşüm Ofisi ve Yatırım Ofisi gibi bağlı ofislerin bütçesine aktarılmak üzere ayrıldığını belirten Oktay, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı ile ilgili 2020 yılı Sayıştay raporunda herhangi bir bulguya yer verilmediğine dikkati çekti.

Cumhurbaşkanlığına doğrudan bağlı 7 başkanlık, 1 genel sekreterlik, 4 ofis ve 9 politika kurulunun Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin etkin politika tasarlama ve uygulama mekanizmalarını oluşturduğunu anlatan Oktay, "Politika kurullarımız 2021 yılı içinde tüm karar alma mekanizmalarımıza yol gösteren 75 adet rapor ve politika belgesi hazırlamıştır. Halihazırda 19 tane politika dokümanının daha çalışmaları devam etmektedir." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin sağladığı dinamik yapının en somut tezahürlerinin, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Yatırım Ofisi, Finans ve İnsan Kaynakları Ofisleri olduğunun altını çizen Oktay, Dijital Dönüşüm Ofisinin, "Dijital Türkiye" hedefi yönünde "siber güvenlik, e-devlet kapısı ve yapay zeka" alanında yaptığı çalışmalara her geçen gün bir yenisini ekleyerek çalışmalarını durmadan ilerlettiğini söyledi.

Oktay, 2008'de sadece 22 kamu hizmetiyle açılan e-Devlet Kapısı üzerinden bugün 829 kuruma ait 6 bin 86 adet kamu hizmetinin vatandaşların kullanımına sunulduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Kullanıcı sayısının 57 milyonu aşmış olması, vatandaşlarımızın dijital kamu hizmetlerine teveccühünü göstermektedir. E-Devlet kapısında sunduğumuz konu bazlı bütünleşik kamu hizmetlerinden 2020 yılı Haziran ayında açılan 'Araçlarım' ekranı bugüne kadar 200 milyondan fazla, 2021 yılı Ekim ayında açılan 'İkametgahım' ekranı 1,5 milyona yakın ve 'Çalışma Hayatım' ekranı kısa bir sürede 23 milyonun üzerinde kullanım sayısına ulaşmıştır. Bu çalışmaların bir sonucu olarak, 2019 yılında toplam giriş sayısı 1,1 milyar, 2020 yılında 2,3 milyar olan e-Devlet Kapısı'na, 2021 yılı 17 Kasım itibariyle ise 2,7 milyardan fazla giriş yapılarak, e-devlete giriş sayısı son 3 yılda yüzde 145'i aşkın oranda artmıştır. 2021 yıl sonunda toplam giriş sayısının 3,5 milyara ulaşacağı tahmin edilmektedir."

"KKTC'nin dijital altyapısına hizmet"

Yerel yönetim hizmetleri ve özel sektöre yönelik yeni dijital hizmetlerle e-devlet altyapısını zenginleştirmeye devam ettiklerini dile getiren Oktay, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinin bu yıl içinde gerçekleşen diğer bir önemli çalışmasının 24 Ağustos 2021'de yayımlanan Ulusal Yapay Zeka Stratejisi olduğunu ifade etti.

"Yapay Zeka"da atılacak adımların net şekilde ortaya konulduğu strateji belgesindeki hedefleri birer birer hayata geçirerek, gelecek 5 yılda yapay zekanın Türkiye'nin GSYH'sına katkısını yüzde 5'e yükseltmeyi ve yapay zeka uzmanı istihdamının da 50 bin kişiye çıkarılmasını hedeflediklerini aktardı.

Oktay, bunların yanı sıra, "81 İl’de 81 Siber Kahraman Projesi", "Siber Güvenlik Eğitimleri", "Siber Zeka Bilgi Yarışmaları", "Hack İstanbul" ve "Hack Zeugma" gibi yarışmalar ile özellikle çocuk ve gençlerde dijital dönüşüm farkındalığı oluşturmak için gayret sarf edildiğini söyledi.

Türkiye'nin e-devlet altyapısının, milli dava KKTC'nin dijital kamu hizmetleri altyapısına da hizmet sağladığına işaret eden Oktay, şunları kaydetti:

"Bu yıl içinde KKTC Veri Merkezi'nin temeli atılmış ve ülkemizin dijital dönüşüm sürecinde edindiği kapasite ve tecrübeyi KKTC'ye aktarmak üzere projelendirilen 'KKTC e-Devlet Kapısı' da faaliyet göstermeye başlamıştır. Geçtiğimiz hafta Türkiye-KKTC ekonomik ve kalkınma iş birliği çerçevesinde Girne’de gerçekleştirdiğimiz toplu açılış ve temel atma programında, Kıbrıs Türkü kardeşlerimize ülkemizin e-devlet altyapısı ile sağlanan 'e-kimlik, e-nüfus, e-sağlık ve e-meb' gibi uygulamaların da açılışını yapmış olduk. Dijital Dönüşüm Ofisinin 2020 yılı kesin hesap harcaması 82 milyon 427 bin 580 lira olmuştur. Ofisin 2021 yılı başlangıç ödeneği 96 milyon 600 bin lira olup, 2022 yılı bütçesi için 101 milyon 430 bin lira ödenek tahsisi öngörülmüştür."

"Malezya ve İngiltere'de çalışma büroları açılacak"

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisinin, Türkiye'ye yönelen uluslararası yatırımların artırılması, ekonomik büyüme ve kalkınma hedeflerine yönelik Türkiye'de yatırımın özendirilmesine ilişkin çalışmalar yürüttüğünü aktaran Oktay, Yatırım Ofisi tarafından uluslararası düzeyde yürütülen yatırım destek ve tanıtım faaliyetleri çerçevesinde, 2020 yılında toplam değeri 1 milyar 346 milyon 800 bin dolar olan 37 yatırım projesinin faaliyete geçirildiğini söyledi.

Bu projelerin 25'inin sıfırdan yatırım, 4'ünün genişleme yatırımı, 8'inin satın alma-birleşme olduğunu, başta Almanya, İspanya, Japonya, Fransa ve İtalya olmak üzere 17 ülkeye ait bulunduğunu belirten Oktay, bu projeler ile 2 bin 838 kişiye istihdam sağlandığını dile getirdi.

Oktay, 2021 yılının ilk 10 ayında ise toplam değeri 664 milyon 100 bin dolar olan 17 yatırım projesinin faaliyete geçtiğini kaydederek, "Gerçekleşen projelerin, 12'si sıfırdan yatırım, 3'ü genişleme yatırımı ve 2'si satın alma-birleşme olmak üzere başta Almanya, Katar, ABD, Fransa ve Japonya olmak üzere 10 ülkeye aittir. Bu projeler kapsamında ise 3 bin 986 kişiye istihdam sağlanmıştır." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi koordinasyonunda, ilgili kamu ve özel sektör paydaşlarıyla iş birliği halinde Türkiye Uluslararası Doğrudan Yatırım (UDY) Stratejisi hazırlandığını aktaran Oktay, şöyle konuştu:

"Stratejinin temel hedefi, ülkemizin küresel UDY pastasından aldığı payı nitelikli UDY profilleri özelindeki performansını artırarak yüzde 1,5'e çıkarmak olarak belirlenmiştir. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisimiz, Türkiye'nin sunduğu yatırım fırsatlarını küresel iş dünyasına tanıtma yönünde salgının etkilerini fırsata çevirerek ülkemize katma değer sağlamayı sürdürecektir. Yatırım Ofisinin 2020 yılı kesin hesap gideri 88 milyon 154 bin lira olmuştur. Ofisin 2021 yılı başlangıç ödeneği 185 milyon lira olup, 2022 yılı bütçesi için 185 milyon lira ödenek tahsisi öngörülmüştür. Yenilikçi, kapsayıcı ve dinamik bir Türk finans ekosistemi için çalışan Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi, İstanbul Finans Merkezi Projesi başta olmak üzere yapmış olduğu çalışmalarla, ülkemizin dünyada önemli bir finans merkezi haline gelmesi hedefiyle adımlar atmaktadır. Finans Ofisi Pekin Çalışma Bürosu 2021 yılının Nisan ayında faaliyete geçmiştir. İlerleyen dönemlerde Malezya ve İngiltere'de de çalışma büroları açılması planlanmaktadır."

"44 bini aşkın gencin tecrübe edinmesi sağlandı"

Finansal teknolojiler alanında yenilikçi girişimlerin destekleneceği Finans ve Teknoloji Üssü kurulma çalışmalarına devam edildiğini dile getiren Oktay, "Finans Ofisinin 2020 yıl sonu harcama tutarı 15 milyon 813 bin lira olmuştur. 2021 yılı başlangıç ödeneği 30 milyon 240 bin lira olan Finans Ofisi için, 2022 yılı bütçesi kapsamında 31 milyon 752 bin lira ödenek tahsisi öngörülmüştür." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin, beşeri sermayenin güçlendirilmesi yönünde Türkiye'nin dört bir yanında faaliyet gösterdiğini belirten Oktay, Ofisin, birinci sınıf üniversite öğrencilerine kariyerlerinin başında yönlendirici çalışmalar yaptığını söyledi.

Bu bağlamda şimdiye kadar 100'den fazla üniversitede 200 bine yakın öğrenciye destek verildiğini, 2022 yılında ise öğrenci sayısının 400 binin üzerine çıkarılmasının hedeflendiğini kaydeden Oktay, İnsan Kaynakları Ofisinin staj programı kapsamında 44 bini aşkın gencin farklı kamu kurum ve kuruluşlarında tecrübe edinmesinin sağlandığını vurguladı.

İnsan Kaynakları Ofisinin 2020 yılsonu harcamasının 26 milyon 240 bin liraya ulaştığını aktaran Oktay, 2021 yılı başlangıç ödeneğinin 71 milyon 997 bin lira olduğunu, 2022 yılı bütçesi kapsamında 75 milyon 600 bin lira ödenek tahsisi öngörüldüğünü dile getirdi.

"13 farklı kategoride yayın"

İslam dininin inanç, ibadet ve ahlak esaslarıyla ilgili işleri yürütmek, doğru dini bilgi ile toplumu aydınlatmakla görevli olan Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, İslam medeniyetinin ilmi birikimini ve değerlerini değişip dönüşen toplumsal yapının yararına sunduğunu belirten Oktay, şunları kaydetti:

"Başkanlık, 2021 yılında 187 bin 750’si ilk basım olmak üzere 13 farklı kategoride 2 milyon 952 bin 130 basılı yayını vatandaşlarımıza ücretsiz olarak ulaştırmıştır. 1,6 milyon kez indirilen 523 adet e-kitabı, çoğunluğu sesli kitap olan 505 adet sesli içeriği, ayrıca İslam'ın evrensel mesajları ile Türk-İslam medeniyetini tanıtan 772 adet videoyu dijital erişime açmıştır. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız da dahil olmak üzere milletimize din hizmetleri sunan Diyanet İşleri Başkanlığının 2020 yılı kesin hesap gideri 10 milyar 930 milyon 391 bin liradır. 2021 yılı ödeneği 12 milyar 977 milyon 926 bin lira olup 2022 yılı bütçesi için teklif edilen ödenek tutarı, yüzde 24'lük artışla 16 milyar 98 milyon 580 bin liradır. Bütçenin yüzde 96'sı personel maaş ve sosyal güvenlik prim giderlerinden oluşmaktadır."

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin dördüncü yıllık programı olan 2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nın, ilgili kuruluşlarla iş birliği içinde hazırlandığını ve 26 Ekim'de Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunulduğunu belirten Oktay, 2021 Yılı Yatırım Programı'nın da ocak ayı içinde Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yayımlandığını ve programın proje maliyetinin 1 trilyon 345 milyar lira, başlangıç ödeneğinin ise 138,3 milyar liraya ulaştığını söyledi.

Oktay, ayrıca Yatırım Programı'na dahil edilen proje sayısının 2 bin 994'ten 2021 yılında 3 bin 91'e yükseldiğini ifade etti.

Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından 2021 yılında küresel ve ulusal gelişmelerin takip edildiğini dile getiren Oktay, ekonomideki gelişmelerin izlenmesi ve etkilerinin analiz edilmesi suretiyle ekonominin makro büyüklüklerine ilişkin tahminler ve bütçe gerçekleşme süreçlerinin izlenmesine düzenli olarak devam edildiğini belirtti.

Performans Esaslı Program Bütçe sisteminin 2021 yılı bütçesiyle birlikte hayata geçirildiğini söyleyen Oktay, "Bu kapsamda kullanılan program sınıflandırması, vatandaştan toplanan vergilerin nereye ve hangi amaçlar için kullanılacağı bilgisini açık ve şeffaf bir şekilde sağlamaktadır. Programlara tahsis edilen kaynaklar, bütçe kanunu teklifi ve bütçe gerekçesi tablolarında gösterilerek herkes tarafından ulaşılabilir ve tek bakışta elde edilecek hale gelmiştir." diye konuştu.

Sayıştay denetim raporlarına hassasiyetle yaklaştıklarını, raporda belirtilen hususları da dikkate alarak gerekli düzeltici işlemleri titizlikle yürüttüklerini belirten Oktay, "Bu nedenle Strateji ve Bütçe Başkanlığı bünyesinde bir birim kurularak merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri tarafından denetim raporlarında tespit edilen bulguların gereklerinin yerine getirilmesi etkin şekilde takip edilmektedir. Strateji ve Bütçe Başkanlığımız bünyesinde kurduğumuz sadece Sayıştay bulguları özelinde çalışan birim de dahil olmak üzere tüm ilgili kurumlarımızla gerekli çalışmayı yürütecek ve gereğinin yapılmasının takipçisi olacağız." dedi.

Fuat Oktay, 2022 yılı bütçesi için yüzde 98,6'sı yedek ödenek olmak üzere Strateji ve Bütçe Başkanlığına 27 milyar 757 milyon 508 bin lira ödenek tahsisinin öngörüldüğünü söyledi.

"CİMER'e kasım itibarıyla 5 milyon 237 bin 723 başvuru yapıldı"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının stratejik iletişim konusunda kamu diplomasisi dahil olmak üzere bir çatı kuruluş haline geldiğini belirten Oktay, şöyle devam etti:

"Vatandaşların istek, öneri ve şikayetlerini yönetime hızlı ve kolay bir şekilde ulaştırmasına aracılık eden İletişim Başkanlığı, CİMER sistemine 2021 yılı Kasım ayı itibarıyla 5 milyon 237 bin 723 başvuru yapılmış ve bu başvuruların cevaplanma oranı yüzde 87 olarak gerçekleşmiştir. Salgın nedeniyle başvuru sayısının artmasına rağmen ortalama işlem süresi 16 gün olarak gerçekleşmiştir.

İletişim Başkanlığı yayınlarına 2021 yılında 'Türkiye'nin Yeşil Kalkınma Devrimi', 'Yukarı Karabağ'da 44 Günde Gelen Zafer: Türkiye-Azerbaycan Kardeşliğinin Nişanesi', 'Asrın Küresel Salgını-Türkiye'nin Koronavirüsle Başarılı Mücadelesi' ve 'Türkiye'nin Doğu Akdeniz Stratejisi' gibi uluslararası konularda Türkiye'nin tezlerini ortaya koyan yayınlar eklenmiştir."

Oktay, İletişim Başkanlığına 2022 yılında toplam 680 milyon 127 bin lira ödenek tahsisinin öngörüldüğünü bildirdi.

"Tarihi mekanlarımız, ekim itibarıyla 2 milyon 175 bin 270 ziyaretçiyi ağırladı"

Tarihi ve kültürel mirasın uluslararası standartlar gözetilerek korunması, yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla faaliyetlerini yürüten Milli Saraylar İdaresi Başkanlığının 2020 yılında 5 adet, 2021 yılının ilk 6 ayında 5 adet olmak üzere toplam 10 adet özgün yayın çalışmasına imza attığını dile getiren Oktay, şunları söyledi:

"Milli Saraylar İdaresi Başkanlığına bağlı kültürel ve tarihi mekanlarımız, Kovid-19 salgınına rağmen 1 milyon 134 bin 987 ziyaretçi ağırlarken, 2021 yılı ekim ayı sonu itibarıyla 2 milyon 175 bin 270 ziyaretçiyi ağırlamıştır. 2022 yılında Topkapı Sarayı'nın bazı bölümleri, Dolmabahçe, Yıldız ve Beylerbeyi Sarayı ile diğer bazı köşk ve kasırlarda tarihi yapılarımızı korumak ve gelecek nesillere aktarmak için restorasyon çalışmalarının gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Ayrıca 2022 yılının ilk çeyreğinde Ankara Palas Müzesinin hizmete açılması öngörülmektedir."

Oktay, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığına 2022 yılı bütçesi için 277 milyon 263 bin lira ödenek tahsisinin öngörüldüğünü ifade etti.

"42 milyon dijitalleştirilmiş belge hizmete açıldı"

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığının, yaklaşık 42 milyon dijitalleştirilmiş belgeyi resmi internet sitesi veya e-devlet aracılığıyla hizmete açtığını bildiren Oktay, 18 ayda 15 milyon belgenin araştırmacılar tarafından görüntülendiğini belirtti.

Oktay, "Devlet Arşivleri Başkanlığı, milletimize yöneltilmeye çalışılan mesnetsiz iddiaları çürütmek ve ülkemizin dış politikada öne sürmüş olduğu savları, bilgi ve belge temelinde desteklemek adına yoğun bir çaba sarf etmektedir. Bu bağlamda 56 ülke ile arşiv alanında iş birliği protokolü imzalanmıştır. Bu protokoller kapsamında başta Balkan ülkeleri olmak üzere farklı coğrafyalardan tarihimizi ilgilendiren önemli vesikaların dijital görüntüsü ülkemiz milli arşivine kazandırılmıştır. Ayrıca son üç yılda 12 adet yayın hazırlanarak Devlet Arşivleri Başkanlığı internet sayfasında ücretsiz olarak hizmete sunulmuştur." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Devlet Arşivleri Başkanlığının 2022 yılı bütçesi için 185 milyon 680 bin lira ödenek tahsisinin öngörüldüğünü bildirdi.

Savunma sanayi yatırımları

Savunma Sanayi Başkanlığının, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve diğer güvenlik birimlerinin silah, teçhizat ve benzeri ihtiyaçlarının yerli ve milli imkanlarla karşılanması, modernizasyon ve teknoloji geliştirme faaliyetlerinin yürütülmesine yönelik olarak çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Oktay, şu ifadeleri kullandı:

"Savunma sanayinde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde adeta bir devrim gerçekleştirilmiştir. Savunma sanayi sektöründe faaliyet gösteren firma sayımız 1500'ü aşmış, savunma sanayimiz dünya çapında yüklenicileri, KOBİ'leri, araştırma kuruluşları, teknoloji ve sanayi kümelenmeleri ve üniversiteleri ile kendi özgün ürünlerini geliştiren büyük bir ekosisteme dönüşmüştür. Bugün tüm dünyada insansız hava araçlarımızla uyguladığımız yeni muharebe taktik ve stratejileri ile Türk ürünlerinin sahadaki oyun değiştirici etkisi konuşulmaktadır. Gerek yurt içinde gerekse yurt dışında güvenlik güçlerimizce icra edilen operasyonlarda savunma sanayimizin katkıları büyüktür."

Oktay, 2021'de yüksek faydalı yük taşıma kapasitesine ve uzun havada kalış süresine sahip Akıncı ve Aksungur insansız hava araçlarının teslimatlarına başlandığını ve Atak helikopterinin teslimatlarına devam edildiğini söyledi.

Hava savunma alanında Hisar A+ sisteminin tüm unsurlarıyla teslim edildiğini, harp başlıklı atışında yüksek hızlı hedefi uzak menzil ve yüksek irtifada imha eden Hisar O+ Projesi'nde seri üretime geçildiğini ve Siper sisteminin Blok-1 testlerinin de başlatıldığını anlatan Oktay, şöyle dedi:

"Zırhlı taktik araçlarımızın güvenlik güçlerimize teslimatı devam etmektedir ve zırhlı amfibi hücum aracının mayın testleri başarıyla tamamlanmıştır. Yeni Tip Denizaltı Projesi kapsamında birinci denizaltı Piri Reis denize indirilmiştir. İnsansız kara araçlarımızda hafif sınıfta 7 farklı konfigürasyonda 100'ün üzerinde araç teslimatı, orta sınıfta üzerine silah takılabilen 4 farklı konfigürasyonda araç teslimatı gerçekleştirilmiştir.

2021'de savunma sanayimiz motor teknolojisinde önemli gelişmeler kaydetmiştir. Tank ve muhtelif zırhlı araçlarımızın güç ihtiyacını karşılayacak düzeyde geliştirilen 1500 beygirlik ilk motorumuz Batu'nun ateşlemesi başarıyla gerçekleştirilmiş ve testlerine başlanmıştır. Hafif zırhlı muharebe araçları ve ağır zırhlı araçlar ile Fırtına obüsleri için 1000 beygirlik motorumuz Utku başarıyla çalıştırılmıştır. Savunma sanayi ihracatımızdaki TB2 ve Anka ile elde edilen başarıya gemiler, botlar, hedef uçaklar, eğitim uçağı ve helikopterler de eklenmiştir. Zırhlı kara araçlarımız ve çeşitli hücum botlarımız özellikle Asya ve Afrika'da yaygın şekilde kullanılmaktadır."

Gelecek yıla dönük planlamalara ilişkin bilgi veren Oktay, "2022'de Hisar O+ kızılötesi güdümlü füze teslimatları tamamlanacak. Sungur portatif alçak irtifa hava savunma füzesi, Akya harp torpidosu, MAM-T ve Atmaca teslimatlarına başlanacak. Dikey atım sisteminin karadan atışlı testleri gerçekleştirilecek. Yeni Tip Denizaltı Projesi'nde 2. Denizaltı havuza çekilecek. Zırhlı araçların ilk kez yerli motorla teslimi gerçekleştirilecek." diye konuştu.

Oktay, Savunma Sanayi Başkanlığına 2022 yılı için toplam 153 milyon 974 bin lira ödenek tahsisinin öngörüldüğünü söyledi.

"MİT birçok bölgede önemli çalışmalara imza attı"

"Gurur vesilesi kurumlarımızın başında gelen Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin milli gücünü meydana getiren unsurlara karşı içten ve dıştan yöneltilen tehditlerin bertaraf edilmesine yönelik görev ve sorumluluğunu yerine getirmektedir." diyen Oktay, MİT'in, Suriye, Libya, Yukarı Karabağ ve son olarak Afganistan gibi birçok bölgede devlet politikası doğrultusunda milli çıkarları koruyan, sahadaki dengelerin ülke lehine şekillenmesini sağlayan önemli çalışmalara imza attığını vurguladı. Terörle mücadeleye değinen Oktay, şunları kaydetti:

"PKK/KCK'nın yönetim kademesi ve işleyişi tahrip edilmiş, PKK/KCK lider kadrosundan sözde üst düzey pek çok isim, Irak'ın kuzeyinde ve Suriye sahasında etkisiz hale getirilmiş olup operasyonlar kesintisiz şekilde sürmektedir. FETÖ ile mücadelede ise Teşkilat, örgütün mahrem yapılanması ile gizli haberleşme yöntemlerini deşifre etmeye kararlılıkla devam etmiş, yurt dışında faaliyet gösteren azılı FETÖ mensuplarını birer birer tespit ederek ülkemize getirmiş ve adalete teslim etmiştir. DEAŞ'ın eylem arayışlarının erkenden ortaya çıkarılması ve Suriye sahasındaki yapısının deşifre edilmesiyle milli güvenliğimize yönelik pek çok muhtemel tehdit MİT tarafından bertaraf edilmiştir.

Teşkilat, birçok casus yazılımı teknoloji alanında ileri olan pek çok ülkeden daha önce tespit edebilir bir seviyeye ulaşmış, kritik kurumlarımızın sistemlerinin korunması noktasında önemli çalışmalar yürütmüştür. Önümüzdeki dönemde Teşkilat, teknik kabiliyetlerini çok daha yüksek seviyelere çıkarak, devletimizin güvenliğinin ve istikrarının korunmasında güçlü bir aktör olmayı sürdürecektir."

Oktay, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığına 2022 yılı için toplam 3 milyar 483 milyon 231 bin lira ödenek tahsisinin öngörüldüğünü ifade etti.

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin, görev alanına giren konular hakkında yurt içinde ve yurt dışında meydana gelen gelişmeleri takip ve analiz ettiğini, stratejik araştırma ve değerlendirme raporları hazırladığını belirten Oktay, ayrıca Genel Sekreterliğin, NATO kapsamında görev alanıyla ilgili çalışmaları yürüttüğünü ve Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi'ni hazırladığını belirtti.

Oktay, MGK Genel Sekreterliğinin 2022 yılı bütçe teklifi ödenek tutarının 55 milyon 520 bin lira olarak öngörüldüğünü bildirdi.

AA

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

SIRADAKİ HABER