Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Sayıştay Başkanlığı Sözleşmeli Bilişim Personel alıyor. İlanda yer alan bilgiler şöyle;

T.C.
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 
SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI

T.C. Sayıştay Başkanlığı, Bilgi İşlem Birim Başkanlığında istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Ek 6. maddesine dayanılarak, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8. maddesi uyarınca, sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 8 (sekiz) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır. 

Grup ve Pozisyonlarına Göre Alınacak Sözleşmeli Bilişim Personeli Tablosu

Bilişim Personeli PozisyonuAlınacak Personel Sayısı 

Kıdemli Bilgi Güvenliği Mimarı1 

Ağ ve Güvenlik Uzmanı2 

Kıdemli Sistem Uzmanı1 

Kıdemli Veri Tabanı Uzmanı1 

Sistem Uzmanı1 

Yazılım Geliştirme Uzmanı (Java)1 

İş Zekâsı Uzmanı1 

Bahçelievler'de patlama yaşanan binadan karot örneği alındı Bahçelievler'de patlama yaşanan binadan karot örneği alındı

Toplam8 

2021 veya 2022 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) alınan KPSS P3 puanının %70’i (yüzde yetmiş) ile son beş yıl içinde İngilizce dilinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanın %30’unun (yüzde otuz) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puan alan adaydan başlanarak ilan edilen her bir grup ve pozisyon için 4 (dört) katı aday, Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilecek olan sözlü sınava çağrılacaktır.
 
KPSS P3 puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS P3 puanı 70 (yetmiş), yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir. Yapılacak olan sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre sözleşmeli bilişim personeli istihdam edilecektir.