Özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu, Nisan sonu itibarıyla yıl sonuna göre uzun vadeli olarak 7,4 milyar dolar, ticari krediler hariç kısa vadeli olarak ise 895 milyon dolar azaldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2020 yılı Nisan ayı Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcu Gelişmeleri’ni açıkladı.

Buna göre; Nisan sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri incelendiğinde, 2019 yıl sonuna göre uzun vadeli kredi borcunun 7,4 milyar dolar azalarak 173,6 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 895 milyon dolar azalarak 8,1 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiği gözlendi.

Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 1,7 milyar dolar azaldığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 1,1 milyar dolar azalışla 20,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.

Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 1,1 milyar dolar azalmış, tahvil stoku ise 875 milyon dolar azalarak 2,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 1,6 milyar dolar azaldığı, tahvil stokunun ise 25 milyon dolar azalarak 7,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2019 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 652 milyon dolar azalışla 5,0 milyar dolar; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 24 milyon dolar azalışla 1,7 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, Nisan sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 4,8 milyar dolar azalarak 120,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 919 milyon dolar azalarak 7,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 173,6 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 62,0’ının dolar, yüzde 33,5’inin Euro, yüzde 2,8’inin Türk lirası ve yüzde 1,7’sinin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 8,1 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 38,8’inin dolar, yüzde 34,3’ünün Euro, yüzde 25,6’sının Türk lirası ve yüzde 1,3’ünün diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

Sektör dağılımı incelendiğinde, Nisan sonu itibarıyla, 173,6 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 41,9’unu finansal kuruluşların, yüzde 58,1’ini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu. Aynı dönemde, 8,1 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 76,0’ını finansal kuruluşların, yüzde 24,0’ını ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, Nisan sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 42,9 milyar dolar tutarında olduğu gözlendi.

(İHA)