Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kendi tüketimi için üretim yapanların desteklenmesi amacıyla yapılan değişiklikle, tükettiği enerji kadar üretim yapanlar, bir üretim miktarı kadar olan fazla enerjiyi satabilecek.

12 Mayıs 2019'dan sonra yapılan başvurular neticesinde bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu almaya hak kazanan kişilerin, ihtiyacının üzerinde satışa konu edilebilecek üretim miktarı, ilişkili tüketim tesisinin toplam elektrik enerjisi tüketimini geçemeyecek. Bunun uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından belirlenecek.

Bu miktarın üzerinde sisteme verilen enerji ise YEKDEM'e bedelsiz katkı olarak dikkate alınacak ancak bu, kurulu gücü 50 kilovat ve altındaki mesken abone grubundaki tüketim tesisleriyle ilişkilendirilen üretim tesisleri için uygulanmayacak. Buna ilişkin usul ve esaslar ise Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından belirlenecek.

OSB dağıtım lisans bölgesi içindeki üretim tesisleri, yine OSB dağıtım lisans bölgesi içindeki aynı kişiye ait tüketim tesisleriyle ilişkilendirilebiliyordu. Yapılan değişiklikle OSB dağıtım lisansı bölgesi içinde yer alan bir tüketim tesisi için diğer madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla OSB dağıtım lisansı bölgesi dışında da üretim tesisi kurulabilecek.