MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu. MHP'li Yalçın yaptığı açıklamada:

"Türkiye, Genel ve Yerel Seçimlerin getirdiği münhasır siyasi atmosferden hızla uzaklaşmış başlamış ve ülke gündemi giderek olağan dinamiklerine rücu etmeye başlamıştır. Kutuplaşmaların doğurduğu gerginlik ortamından diyalog iklimine ve siyasetin normal işleyişine dönülmesi, güç ve enerjilerin çözüm bekleyen iç ve dış meselelere harcanması, ülkemizin gelecek hedeflerine ilerlemesi açısından büyük önem arz etmektedir. Buna rağmen; MHP aleyhtarlığını alışkanlık ve tutku hâline getiren bazı çevrelerin, Yerel Seçimlerin sonuçları üzerinden kavga ve çatışma ortamını sıcak tutma çabalarına şahit olunmaktadır. Düşmanlık oklarını sadaklarında tutmamaya, içlerindeki garezi ve husumet susuzluğunu dindirmeye azimli bazı gayretkeşlerin MHP’ye dönük saldırıları, özellikle medyadaki tartışma programları vasıtasıyla sürmektedir. Bu gibiler, genellikle medyadaki varlıklarını MHP aleyhtarlığına borçlu olan veya MHP düşmanlığıyla kendi mahfillerinde şöhret kazanmaya çalışan tiplerdir. Bahse konu kişiler, Yerel Seçim sonuçlarını sanki Genel Seçimlerin neticeleriyle aynıymış gibi göstererek MHP’nin seçmen nezdindeki karşılığını ısrarla yok saymaya çalışmaktadır.

Bu durum; karşımızdaki şer cephesinin bir türlü yüreğinin soğumadığını, MHP’nin varlığının onları uykusuz ve huzursuz bıraktığını göstermektedir. Bugünlerde MHP’ye dönük kin ve garezlerini nefret söylemine dönüştürmekten bir türlü vazgeçmeyen müzmin muarızlarımızın başını, küçük bir TV kanalında program yapan Merdan Yanardağ ile onun programında aleyhimizde tefsir-i şerif yumurtlamaktan haz duyan Emre Kongar çekmektedir. Bu sicilli MHP muarızlarının tedaviye muhtaç histerisi; gerek bizim nezdimizde, gerekse millet nezdinde karşılık bulmamaktadır. Lakin bu malum tipler; gıda aldıkları, deşarj oldukları bu illetten helak olsalar da ona tutunmaktan vazgeçmeyecekler gibi görünmektedir. Siyaset evreninde astral ve kozmolojik(!) seyahatler yaparak işi siyaset müneccimliğine, falcı bacılığa döken Merdan Yanardağ ve Emre Kongar, 2028 Milletvekili Seçimleriyle ilgili kehanetlerini de şimdiden sıralamışlardır. Baba Vanga’nın bu yerli medya versiyonlarının vehmettikleri kehanetlerin ilki, MHP’nin önümüzdeki genel seçimlerde baraj altında kalacağı yalanıdır. MHP düşmanlarının; hemen her seçim döneminde aleyhimizde siyaset mühendisliği yapması, karalama kampanyaları yürütmesi, partimizi sürekli baraj altında göstermeye çalışması, artık vakayı adiyedendir. Buna karşılık partimiz, yıldız falına bakan muarızlarımızı hemen her Genel Seçimde hayal kırıklığına uğratmış ve onları “ters küre”ye yatırmıştır. Meselenin bir başka yönü de, Sayın Devlet Bahçeli'nin liderliğinde MHP’nin siyasetteki geleneksel ağırlık ve müessiriyeti dolayısıyla ülke gündeminin partimiz üzerinden şekillendiği hakikatidir. Buna bir diyeceğimiz yoktur. Zaten MHP, kurulduğu yıldan beri toplum hayatında dominant ama sorumlu ve yapıcı bir işlev üstlenmiştir. MHP; ilkeli duruşuyla ülkede siyasi istikrarın kalıcı olmasına katkıda bulunmuştur, bulunmaya da devam etmektedir. Bu itibarla MHP’nin maşeri vicdandaki, halkın gözündeki ederi ve değeri, aldığı oyların çok fevkindedir.

MHP; sosyolojik bağlamda milletimizin varlık refleksi olduğu kadar, siyaseten de beka güvencesidir. MHP’nin siyasi mevkiini sadece oy üzerinden tahlile, tartmaya çalışmak yanlış hesap olur ki bu da milletimizin vicdanından, sinesinden döner. Ayrıca MHP’nin konsolide olmuş seçmen kitlesi; partimize teveccühünü her Genel Seçimde göstermiş, bizi asla yolda bırakmamıştır. Çok iyi bilinmektedir ki Türkiye’de iktidarın teşekkülüyle siyasi partilerin TBMM’de yer almasına dair yasal haklar; Yerel Seçimlerde değil, Genel Seçimlerde şekillenmektedir. Öte yandan; Yerel Seçimlerde partimize yönelen oyların cesamet ve evsafının, il genel meclisi verileri değerlendirildiğinde ortaya çıktığı gerçeği inkâr edilemez. Son olarak ifade etmeliyiz ki MHP’nin hiçbir gelecek ve oy kaygısı bulunmamaktadır. MHP; - Varlığını hiçbir siyasi eklemlenmeye, hiçbir meşru veya gayrimeşru, olağan veya olağandışı ittifaka ya da iş birliğine borçlu değildir. - Siyasi duruşunu konjonktüre, mahdut siyasi çıkarlara, geçici gündemlere göre değil; milletimizin bekasına; ülkemizin bütünlük, birlik ve dirliğine göre belirlemektedir. - Sözüne sadakatten, ilkelerine bağlılıktan, siyasetteki tutarlı adımlarından asla vazgeçmeyecektir. - Yerel Seçimlerde milletimizin verdiği mesajları da göz önüne almak suretiyle; kaldığı yerden, emin adımlarla siyasi yolculuğunu sürdürecektir. - Zevalini bekleyen zavallıları hayal kırıklığına uğratmaya devam edecektir." dedi.