Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Prof. Dr. E. Semih Yalçın “Cumhurbaşkanlığı Seçimi İkinci Turunun Tamamlanması Dolayısıyla” önemli açıklamalarda bulundu.

MHP'li Yalçın'ın açıklaması şu şekilde:

Cumhurbaşkanlığı Seçiminin ikinci turu, bugün milletimizin geleneksel demokratik olgunluğu ile sağduyusu sayesinde huzur ve güven içinde tamamlanmıştır.

güvenliği; büyük bir sorumluluk bilinci, titizlik ve ciddiyetle sağlanmıştır.

İkinci tur seçim; birinci turda olduğu gibi, barış iklimi içinde ve demokrasi şöleni havasında sona ermiştir.

Türk seçmeni bütün dünyaya demokrasi dersi vermiştir.

Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı Seçimi için ilk defa yapılan ikinci tur, büyük bir demokrasi rüştü olarak kayıtlara geçmiştir.

14 Mayıs’ta sandıkta başlayan ve 28 Mayıs’a uzanan siyasi tercih sürecinden kaos, istikrarsızlık, ümitsizlik ve yeis umanlar; kendileri meyus olmuşlardır.

İktidar değişikliği bekleyerek aylardır koltuk, makam ve siyasi kâşane rüyası görenler, millet iradesinin şamarıyla ayılmıştır.

Milletimiz; sandığın darı ambarı olmadığını, bilmeyenlere öğretmiştir.

Zafer sarhoşluğu yaşayacakları zehabıyla çıkar sofraları kurup ateşli nutuklar atanlar; mağlubiyetin kayığına, sükûtun salına bindirilmiştir.

Üstat Yahya Kemal’in “Sessiz Gemi” şiirinde dizelere döktüğü gibi, sandık limanından tükeniş denizine açılan hayal seyyahlarının sessiz ve hazin yolculuğu başlamıştır.

Millet iradesini görmezden gelerek algı oyunları ve siyaset madrabazlıklarıyla kendi seçmenlerini aldatanların akıbeti, ibret levhası gibi hafızalara asılmıştır.

Cumhurbaşkanlığı Seçiminin ikinci turunda; birinci turda ve Milletvekili Genel Seçimlerinde olduğu gibi, oldukça yüksek bir katılım gerçekleşmiştir.

Toplumsal bilinç ve kararlığın eseri olan bu tablo, milletimizin demokrasiye olan inancının ve bağlılığının çarpıcı bir göstergesi olmuştur.

İkinci tur seçimin sonuçları, temsilde adalet ve yönetimde istikrar ilkesinin milletimizce korunduğunu ortaya koymuştur.

İkinci tur; demokrasi tarihimizde bir ilk olduğu kadar, erkler uyumunun sağlığı açısından tarihî bir eşik olmuştur.

İkinci tur Cumhurbaşkanlığı Seçimiyle birlikte parlamenter sisteme dönüş yolu bizzat millet iradesiyle kapatılmıştır.

Demokrasimizin başaktörü, siyasi mücadelelerimizin başhakemi bir kez daha sahne almış; Türk milleti son sözünü söylemiştir.

Milletimiz;

Kaos, karmaşa ve istikrarsızlığa geçit vermemiştir.

Geçmişte kalan yönetim krizlerinin; uyumsuzluk, uzlaşmazlık ve kavga iklimi sancılarının defterini dürüp hesabını kapatmıştır.

Ömür, güç ve zaman tüketen istikrar arayışlarına yeniden dönülmesine izin vermemiştir.

Cumhur İttifakının parlamentoda güçlü bir çoğunluk elde etmesini de dikkate alarak; yürütme ve yasama erkleri arasındaki hayati dengenin muhafazasını sağlamıştır.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin kabul görüp yerleştiği, artık eskiye dönüşün mümkün olmadığı mesajını vermiştir.

Demokrasi Anka’sının; 21. yüzyılı kapsayan yolculuğuna kuvvetli bir yönetim tarzıyla çıkmasına onay vermiştir.

Demokrasi kervanı rehberliğinin ve devlet gemisi dümeninin emin ellerde kalmasını temin etmiştir.

Milletimizin tercihi, geleceğe dair umutları arttırıp beklentileri karşılarken; 21. Yüzyılda Lider Ülke Türkiye ülküsünün şafağı sökmüş, pembe ışıkları ufku sarmıştır.

Birinci turda Cumhur İttifakına verilen yüksek oylar; ikinci turda artış göstermiş, milletimizin teveccühü büsbütün perçinlenmiştir.

Ekseriyet, tercihini Cumhur İttifakının adayı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dan yana kullanmıştır.

Bu arada MHP,

Bakan Göktaş, devlet korumasındaki gençlerin kamu kurumlarına yerleştirilmesi töreninde konuştu: Bakan Göktaş, devlet korumasındaki gençlerin kamu kurumlarına yerleştirilmesi töreninde konuştu:

Millet iradesine gölge düşmemesi, Hak ve hakikatin tecellisi için üzerine düşeni görevi ciddiyetle yerine getirmiştir.

Hasım ve rakiplerinin türlü türlü saldırılarını, çeşit çeşit ahlak dışı operasyonlarını ve tümen tümen algı oyunlarını boşa çıkarmıştır.

Aldığı oyla; Cumhur İttifakının güçlü bir ögesi, demokrasi ailesinin yetkin ve etkin bir üyesi olduğunu göstermiştir.

MHP’nin siyasetteki özgül ağırlığının müspet neticeleri, bugün hitama eren seçim sürecinde bir kez daha alınmıştır.

Türk demokrasisinde istikrarın, siyasi uzlaşma ortamının ve toplumsal barış zemininin devamı için MHP’nin üslendiği tarihî misyonun değeri, rakamlara ve temayüllere dökülmüştür.

İçeride ve dışarıda dost düşman herkes, MHP’nin Türk siyasi hayatında oynadığı dominant role yeniden şahit olmuştur.

MHP’den milliyetçilik rolü çalmaya kalkan müsvedde ve suretler, bizim yerimize geçmeye soyunarak kılık değiştiren bin bir suratlar; mekânın ve davanın asıl sahibi gelince geri çekilmişlerdir.