Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Filiz Kılıç'ın açıklamaları şu şekilde;

''24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK’ün "Millet Mektepleri’nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gündür. Bu sebeple de 1981’den beri her yıl 24 Kasım memleketimizde “Öğretmenler Günü” olarak kutlanır.

Başöğretmen Atatürk “Öğretmenler; yeni nesil sizin eseriniz olacaktır”’ sözleriyle öğretmenlere çok önemli bir görev yüklerken bu sözleriyle onlara olan güvenini de ifade etmiştir. Öğretmenlere hitaben yaptığı bir konuşmasında onların milleti eğitme görevlerini şöyle açıklamıştır:

“Arkadaşlar, yeni Türkiye’nin birkaç yıla sığdırdığı askerlik, siyaset ve yönetim alanlarındaki inkılaplar, sizin toplumda ve düşünce yaşamınızda yapacağınız inkılaplardaki başarınızla gerçekleşecektir. Hiçbir zaman unutmayın ki, Cumhuriyet sizden “fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür” nesiller ister.”

“Gelecek nesiller öğretmenlerimizin eseridir. Bu eser ne kadar millî ve manevi gerçeklerle inşa edilirse o kadar muhkem ve muteber olacaktır. Öğretmen demek saygının, sevginin, şefkatin ahlakı demektir. Konuşmanın hakkını vermek için sözcükleri anlamalıyız, çare öğretmenlerdir. Düşünmenin hakkını vermek için kavramları bilmeliyiz, pusula öğretmenlerdir. Hayatın hakkını vermek için duyguları tanımalıyız, kılavuz gene öğretmenlerdir. Öğretmenlerimiz bize, bilginin kafamıza doldurduklarımız değil, kafamızdan çıkanlar olduğunu öğreten, bir yüklenme değil bir yükleme gücü olduğunu gösteren insani cevherlerimizdir." veciz cümleleriyle Sayın Genel Başkanımız Devlet BAHÇELİ Beyefendi’de öğretmene verilen değeri ifade etmişlerdir.

Öğretmenler çocuklarımıza öncelikle bilgi hazinesinin anahtarı olan okuma ve yazma becerisini öğretmekle kalmazlar. Bu hazinenin gelişip zenginleşmesini sağlayacak bilgileri de verirler. Ayrıca, onların kimlik ve kişilik kazanmalarına yardımcı olur, her türlü sorunları ile ilgilenmek suretiyle adeta onlara ikinci bir aile ortamı ve sıcaklığı sunarlar.

Öğretmenler yüklendiği sorumluluğun ağırlığının farkındadır. Bu yolda her türlü zorluğa razı olurlar, ellerinden gelen uğraşı ve çabayı büyük bir fedakârlıkla ortaya koyarlar. İnsanlığın yararına olan her şeyi öğretir ve öğütlerler. Bir taraftan milli ve manevi değerleri öğrencilerinin zihinlerine nakşederken, diğer taraftan toplumun ilerlemesine, çağın gerektirdiği teknolojik yeniliğe, birlik ve beraberliğin sağlanmasına, hoşgörüye, merhametli olmaya ve insanlığın gerektirdiği tüm davranışların öğretilmesine azimle, kararlılıkla gayret gösterirler.

Öğretmenlerimiz bu ülkenin umudu; sevgi, saygı, merhamet elçileri, ahlak önderleri, davranış rehberleridir. Onlar birlik ve beraberliğimizin teminatıdır. Hâsılı öğretmen irfan kapısının anahtarı, bu ülkenin her şeyidir.

İşte 24 Kasım böylesine önemli bir görev üstlenen öğretmenlerimizi bir kez daha hatırladığımız, onlara olan sevgi ve saygımızı gösterdiğimiz kutlamaların yapıldığı bir gündür. Bu müstesna güne anlam ve önemi itibariyle bakıldığında öğretmene gösterilen sevgi ve saygının bir bakıma topluma verilen değerin de yansıması olduğu asla unutulmamalıdır. MHP olarak öğretmenlerimizin mesleki sıkıntılarının farkında olduğumuzu ve bu sorunlarının aşılması için her türlü çabayı gösterdiğimizi, göstermeye de devam edeceğimizin de bilinmesini isterim.

Kıymetli öğretmenlerimizin “24 Kasım Öğretmenler Günü”nü kutluyorum. Başta şehit düşmüş öğretmenlerimiz olmak üzere ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenlerimizi rahmetle, minnetle anıyor, mesleklerini icra eden ya da emekli olmuş tüm öğretmenlerimize sağlıklı, huzurlu bir ömür diliyorum. Bu duygularla tüm öğretmenlerimize saygı ve sevgilerimizi sunuyorum.''