Bu kapsamda NATO Parlamenter Asamblesi Siyasi Komisyon, Ekonomi ve Güvenlik Komisyonu, Savunma ve Güvenlik Komisyonu ortak toplantısı Belçika'nın Brüksel şehrinde yapılmış;  Milliyetçi Hareket Partisi Türk grubu üyesi MHP Genel Başkan Yardımcısı, Ankara Milletvekili Prof. Dr. Mevlüt Karakaya'da katılarak toplantıda söz almıştı.
MHP'li Karakaya'nın Dünya Ticaret Örgütü Parlamenter Konferansı'nda yaptığı konuşma yeniden gündem oldu.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mevlüt Karakaya toplantıda Enerji Güvenliği oturumunda söz alarak şunları söylemişti:
"Son dönemde yaşanan salgın hastalıklar, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı, Avrupa'nın enerji güvenliği açısından ne kadar kırılgan olduğunu ortaya çıkarmıştır. Bu bağlamda Türkiye, transit ülke olarak stratejik coğrafi konumu nedeniyle Avrupa Enerji güvenliğinde önemli bir rol oynamaktadır. Türkiye'nin geniş alandaki boru hattı ağı, Avrupa'nın enerji kaynaklarını çeşitlendirmekte ve bölgesel istikrarı güçlendirmektedir".
Karakaya, "Avrupa Birliği'nin Azerbaycan, Kazakistan ve Türkmenistan gibi ülkelerle işbirliği konusundaki düşüncesini ve bu konuda bir yol haritası olup olmadığına dair” sorusunu da AB Enerji Komiseri’ne yöneltmişti.
Karakaya yine sürdürülebilir enerji politikasına yönelik DTÖ Parlamenter Konferansı, Abu Dabi'de, Ticaret ve İklim Değişikliği başlıklı önemli oturumlarda söz almış, AB'nin yenilenen ticaret politikası ve yeşil geçişin önemine vurgu yapmıştı. Özellikle Türkiye'nin uluslararası arenadaki konumunu güçlendirecek adımları dile getirerek, Türkiye'nin Paris Anlaşması'nı onayladığını ve net sıfır emisyon hedefini 2053'e kadar açıkladığını belirtmişti. Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın başarısının adil erişime dayalı finansal ve teknolojik desteklere bağlı olduğunun altını çizmişti.

Editör: Editör3 Kadir