MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı'nın, TBMM’de yapılan Ek Bütçe görüşmelerindeki konuşması ise şöyle;

Ek bütçede dar ve sabit gelirlilerin aylıklarında artış için kaynak ayrılıyor

"Küresel belirsizliklerin ve risklerin devam ettiği makroekonomik ve jeopolitik ortamda, Ülkemizde, mevcut bütçe ödeneklerini arttırmaya dolayısıyla kamu hizmetlerinde herhangi bir aksaklık oluşmaması amacıyla 2022 yılı bütçesinde revizyona gitme ihtiyacı hâsıl olmuştur.

Ek bütçe ile başta emeklilere ve kamu çalışanlarına, yaşlı ve engellilere, muhtaç ailelere, çiftçilere, mahalli idarelere ve yatırımlara ek kaynak tahsis edilmektedir.

Ek bütçenin kaynağı olmadığını söyleyenler samimi ve iyi niyetli değildir.

Makroekonomik veriler dikkate alındığında küresel ölçekteki gelişmeler ve mukayeseli değerlendirmeler, Türkiye ekonomisinin giderek güçlendiğini ve değişen şartlara büyük bir hızla uyum sağlayabildiğini ortaya koymaktadır.

Yatırım, üretim ve ihracata dayalı büyüme politikası ile sağlanan yüksek performans bütçe gelirlerine de yansımaktadır. Bütçe gelirleri yapılan onca vergi indirim ve istisnalarına rağmen yüzde 100 oranında artarak ikiye katlamıştır.

Emeklilerin ve kamu çalışanlarının aylıkları önümüzdeki ay yaklaşık yüzde 40 artırılacaktır.

Ek gösterge düzenlemesi, lisans, yüksek lisans, doktora eğitimlerini çeşitli sebeplerle bırakmak zorunda kalanlara okullarına dönüş imkanı tanıyan düzenleme ve yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olanların bedelli askerlik hizmetinden faydalanmasını öngören düzenleme de bugünlerde görüşülecektir.

Asgari ücret artışının hafta sonuna kadar belirlenmesi için çalışma başlatılmıştır. 20 bin yeni öğretmen ataması ile ilgili süreç önümüzdeki günlerde başlayacaktır. Ayrıca emeklilikte yaşa takılanlar ve sözleşmeli çalışanlarla ilgili konular da Hükümetimizin gündemindedir.

Milliyetçi Hareket Partisi olarak, vatandaşlarımızın ekonomik yararını gözetecek, gelir ve ücret artışını sağlayacak, enflasyona karşı koruyacak bu düzenlemeleri destekliyoruz. Bu düzenlemeler hem sevindirici bir gelişme hem de geçim standartlarını yükseltici hamlelerdir. Nihayetinde verilen sözler tutulmaktadır.

Tarım destekleri için 13,4 milyar lira ilave kaynak tahsis ediliyor

Girdi maliyetleri artan çiftçilerimize destek vermek amacıyla 2022 yılında 25,8 milyar lira olarak planlanan tarımsal destekleme bütçesi, ek bütçe ile 39,2 milyar liraya, tarıma ayrılan toplam kaynak da 46,4 milyar lira artırılarak 104 milyar liraya yükseltilmektedir.

Ek bütçe kapsamında; hububat alımları ilave prim desteği için 4 milyar lira, alan bazlı girdi desteği için 3,2 milyar lira, tarımsal sulama elektrik desteği için 2,8 milyar lira, çiğ süt desteği için 1,9 milyar lira, tarım sigortası devlet prim desteği için 1,3 milyar lira, et regülasyonu desteği için 175 milyon lira olmak üzere tarımsal destekler için 13,4 milyar lira ilave kaynak ayrılmaktadır.

Ayrıca; tarım sektörü yatırım ödenekleri için ilave 8,8 milyar lira, tarımsal kredi sübvansiyonu, müdahale alımları ve tarımsal KİT’ler için 24,2 milyar lira ilave kaynak tahsis edilmektedir.

Tarımsal desteklerden gelir vergisi kesintisi kaldırılmış, geçmiş beş yıllık kesintiler de çiftçilerimize iade edilmiştir.

Çiftçimiz ve nakliyeci esnafımız vergisiz mazot istiyor

Haziran ayları itibariyle 2020 yılında 40 dolar, 2021 yılında 73 dolar olan petrol varil fiyatı geçtiğimiz aylarda 130 doları görmüş olup bugün 117 dolar düzeyindedir. Üre gübresi de 2020 yılında 202 dolar iken geçen ay 925 dolara kadar çıkmış ve bu ay 707 dolar düzeyindedir.

Uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurlarına bağlı olarak artan akaryakıt ve gübre fiyatları, yapılan vergi indirimlerine rağmen yüksek seviyelere çıkmıştır.

Artan fiyatların tümüyle yansıtılmaması için akaryakıt vergi yükü indirilmiş, örneğin, mazot bedelinde daha önce yüzde 50’nin üzerinde olan vergi yükü, bugün yüzde 22,1’e düşmüş durumdadır. Vergi yükü İtalya’da yüzde 38,2, Fransa’da yüzde 49,6 seviyesindedir.

Buna rağmen çiftçimiz ve nakliyeci esnafımız için akaryakıt vergi yükünün daha da indirilmesi hatta vergisiz mazot verilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir.

Çiftçimiz elektrik fiyatlarında indirim ya da elektrik desteği talep ediyor

Tarımsal sulamada kullanılan elektrik tesliminde KDV oranı yüzde 18'den yüzde 8'e indirilip TRT payı ve enerji fonu kaldırılmasına rağmen artan fiyatların etkisiyle çiftçimizin elektrik maliyeti yüksek seviyeye çıkmıştır.

Çiftçimiz, tarımda kullanılan elektrik fiyatlarında indirime gidilmesini ya da elektrik desteği verilmesini ve elektrik faturalarının hasat sonrası fatura edilmesini talep etmektedir.

Sulama projelerinin hızla tamamlanması için kaynak ayrılıyor

Ek bütçe ile tarımsal sulama yatırımları için de önemli tutarda kaynak ayrılmaktadır. Ayrıca geçen ay alınan kararla sulama projelerinin TOKİ kanalıyla hızla tamamlanması öngörülmüştür. Çeşitli illerde 143 sulama projesi bu kapsamdadır.

Bugün Konya’mızın hemen hemen her ilçesinde gölet ve sulama yatırımı yapılması talebi bulunmaktadır. KOP projesi çerçevesinde, devasa yatırımlar yapılmış ve yapılmaya devam edilmekle birlikte yatırımların hızla tamamlanması için gerekli tedbirler devam ettirilmelidir.

Konya Ovası'na dış havzalardan su getirecek yeni proje çalışmaları hızla sonuçlandırmalıdır. Bugün başta Kulu, Cihanbeyli ve Altınekin ilçelerimizde verimli topraklara rağmen yeterince sulu tarım yapılamamaktadır. Bölgeye bir an önce su getirilmesi halinde verimde ve ürün rekoltesinde sağlanacak artış, yapılacak yatırımı kısa sürede amorti edecektir.

Kuyu barışı yapılmalı

Konya Ovası'nda ruhsatsız ya da depo ve başka adlarla izin alınmış çok sayıda yer altı su kuyusu bulunmaktadır. Bu kuyular yıllardır kullanılmakta, elektrik faturaları ödenmektedir.

Çiftçimiz, kuyu barışı yapılarak ruhsat verilmesini, bu suretle desteklerden ve elektrikte tarımsal sulama tarifesinden yararlanmak istemektedir. Ayrıca kuyu açılması serbest olan komşu illere yakın ilçelerimizdeki kuyu açma yasağı gözden geçirilmelidir.

Tarım sektöründe üretim planlaması yapılmalı

Dünyanın gıda krizi felaketine doğru gittiği de dikkate alınarak Ülkemizde gerekli tedbirleri almak zorundayız

Milliyetçi Hareket Partisi olarak tarım sektöründe üretim planlaması yapılması; desteklerin üretici refahını artıran, verimliliği yükselten, üretim maliyeti ve ürün fiyatı dengesini gözeten bir anlayışla ve üretime başlanmadan önce belirlenmesi görüşündeyiz.

Ayrıca tarım sektörünün üretim, işletme ve pazarlama boyutlarıyla bütüncül bir yapıya kavuşturulmasını, katma değerli üretim için tarım sanayinin geliştirilmesini, gençlerin ve kadınların tarım sektörüne yönelmelerinin teşvik edilmesini gerekli görmekteyiz.

Cumhur İttifakı oyunları bozmaya devam edecek

Türkiye, bir yandan pandemi ve savaş kaynaklı ekonomik sorunlarla, bir yandan terörle başarılı bir mücadele verirken diğer yandan da maruz kaldığı bölgesel ve küresel dayatmaları, ekonomik ve siyasi baskıları Cumhurbaşkanlığı hükûmet sisteminin sağladığı imkânlarla alınan etkili tedbirler sayesinde boşa çıkarmaktadır.

Cumhur İttifakı, kem gözlerden, kötü sözlerden, karanlık emellerden Türkiye'yi fedakârca koruyarak, milletimizle bir ve bütün hâlinde geleceği inşa etmektedir. Bilinmelidir ki, Cumhur İttifakı ülkemiz üzerinde hesap yapanların oyunlarını bozmaya devam edecektir."