Milliyetçi Hareket Partisi Aile, Kadın ve Engellilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Deniz DEPBOYLU'nun, ''Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı verilmesinin 85. Yıldönümü” için yayınladığı mesaj şu şekilde:

Bilinen bir gerçek vardır ki tarihin sayfalarında zekâsıyla, cesaretiyle, kahramanlıklarıyla ön plana geçmiş sayılı kahraman vardır. Bu sayılı kahramanlar içinde bir milletin kaderini değiştirmiş, milletinin hak ettiği değeri dünyaya kabul ettiren lider olmayı başarmış ve bu zaferiyle adını tarihe altın harflerle yazdırmış kişi Mustafa Kemal Atatürk olmuştur.

Büyük Önder M. Kemal Atatürk zaferlerini sadece sahip olduğu zekâ, bilgi ve cesaretle değil; Yüce Türk Milletine duyduğu sevgi, saygı ve güvenle kazanmıştır.

İstiklal mücadelesinde ön plana çıkan ise vatan müdafaasında göğüs göğüse çarpışan, canı pahasına bir karış toprağı dahi düşmana bırakmayan yiğit Mehmetçiklerin yanında yer alan Asil Türk Kadınları olmuştur.

Atatürk Türk kadınının vatanına, milletine, bayrağına duyduğu bağlılık ve gösterdiği kahramanlığı: “Bu son senelerin inkılâp hayatında o hummalı fedakârlıklarla dolu mücadele hayatında milleti ölümden kurtararak istiklâle götüren azim ve faaliyet hayatında her millet ferdinin çalışması, gayreti, himmeti, fedakârlığı vardır. Bu arada en çok tebcil ile yâd olunacak, daima şükran ile tekrar edilecek bir himmet vardır ki, o da Anadolu kadınının göstermiş olduğu çok ulvi, çok yüksek, çok değerli fedakârlıktır. Dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir milletinde Anadolu köylü kadının üzerinde kadın çalışmasını zikretmek imkânı yoktur. Dünyada hiçbir milletin kadını ‘Ben Anadolu kadınından daha fazla çalıştım, milletimi zafere ve kurtuluşa götürmekte Anadolu kadınından daha fazla çalıştım’ diyemez.” sözleriyle takdir etmiş, Türk kadınını hak ettiği seviyeye yükseltmek amacıyla onları uygar milletlerin kadınları düzeyine ulaştıracak kanuni düzenlemeleri başlatmıştır.

1930 yılından itibaren çıkarılan bir dizi yasayla kadınlar, ilk olarak Belediye seçimlerine katılma, sonra köylerde muhtar olma ihtiyar meclislerine seçilme hakkına kavuştu. Bunların ardından kadınların milletvekili seçme ve seçilme hakkı 5 Aralık 1934’te Anayasa ve Seçim Kanunu’nda yapılan yasa değişikliği ile tanınmış oldu. Türk Kadını gelişmiş kabul edilen bazı ülkelerde yaşayan hemcinslerinin de önüne geçerek seçme ve seçilme hakkına kavuştu. Seçme ve seçilme hakkına Fransa'da kadınlar 1944, İtalya'da 1945, Yunanistan'da 1952, Belçika'da 1960 ve İsviçre'de 1971 yılında kavuştular.

Beş bin yıllık tarihi mevcudiyeti, devlet kurma tecrübesi ve kültürüyle tarihe ve dünya düzenine yön veren Türk toplumu, kadına verdiği değer ile farklılığını yine tarihe kaydetmiştir. Dünyanın birçok yerinde kadınların değer görmediği, ikinci plana itildiği dönemlerde Türk kadınları erkeklerle eşit haklara sahip olmuş, onlarla birlikte at sürmüş, ok atmış, avlanmış, savaşmış, devlet yönetmiştir. Türk tarihini çok iyi bilen Atatürk, Kurtuluş Savaşındaki duruşuyla şahsiyetini tekrar ortaya koyan Kahraman Türk Kadınına layık olduğu değeri vermiş ve onları hukuksal haklarla tekrar toplumun eşit bireyleri haline getirmiştir.

Türk kadınının, kadim tarihimizin derinliklerinden günümüze ulaşan şahsiyetli, dirayetli duruşunun, devletin ve milletin bekası için üstlendiği rolün devam etmesi; kadınlarımızın tarihî süreçte üstlendiği rolün sürekliliğinin sağlanması, millî geleceğimizin inşası bakımından büyük bir öneme sahiptir.

Kadınlarımızın siyasi alanda var olması, karar alma mekanizmaları ve devlet yönetiminde söz sahibi olması devletimizin ve milletimizin gücüne güç katacaktır.

Milliyetçi Hareket Partisi olarak bilincini ve sorumluluğunu şerefle taşıdığımız binlerce yıllık tarihimiz, bilgimiz, görgümüz ve değerlerimizle kadınlarımızın sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasal yaşamdaki varlığını güçlendirmeyi ve sorunlarının çözümüne dair her meseleyi görevimiz kabul ediyoruz.

“Kadın ailedir, kadın annedir, kadın vatandır, kadın ülkedir, kadın gelecektir, kadın gelecek nesillerin teminatıdır. Kadın hak ettiği toplumsal mevkii almalı, siyasetten ticarete, ekonomiden sanata, eğitimden spora layık olduğu mertebelere ulaşmalı… Unutmayınız ki, kadınlar kadar güçlüyüz, kadınlar kadar insanınız, kadınlar kadar medeniyiz.” Sözleriyle kadınlara verdiği değeri ifade eden Saygıdeğer Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Beyefendi’nin duygu ve düşüncelerinin; ürettiğimiz siyasi politikalarla, proje ve uygulamalarla hayata geçirilmesini ilke olarak kabul ediyoruz.

Bugün Türk Kadının, Seçme ve Seçilme Hakkını kanunen elde etmesinin 85. Yılını kutladığımız özel bir gün ve aynı zamanda dünyada da kutlama günü olarak ilan edilmiş olan “5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü”.

Biz kadınlarımızın eşsiz değerleri, yetenekleriyle sadece siyasette değil; var oldukları her alanda alacakları roller ve sorumluluklarla gücümüze güç katacaklarına inanıyoruz.

Tüm kadınlarımızın seçme ve seçilme hakkına kavuştuğu bu anlamlı günü kutluyor; adlarını bildiğimiz ve bilemediğimiz tarihe iz bırakmış kahraman kadınlarımızı saygıyla anıyor, şehitlik mertebesine yükselmiş olanlara Allah’tan rahmet diliyoruz.