Türkiye'nin çağdaş demokratik ülkeler arsındaki saygın yerini güçlendirmek amacıyla Milliyetçi Hareket Partisi tarafından hazırlanan "Türkiye Etik Kurulu" kurulması hakkında kanun teklifi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine uygun olacak şekilde Türkiye Etik Kurulunun kurulmasını, Türkiye'de tüm kamu yönetimine ilişkin ortak etik ilkelerinin belirlenmesini, Türkiye Etik Kurulunun kurulmasıyla tüm kamu alanı için belirlenen ortak etik ilkelerine ilişkin uygulamaların izlenmesi ve geliştirilmesi hedeflenmiştir.

Türkiye Etik Kurulu Kanununda belirlenen etik ilkeler çerçevesinde, tüm kamu görevlerine ilişkin genel etik davranış standartları belirlenecektir. Milliyetçi Hareket Partisi, Türk Hukuk mevzuatında önemli bir boşluk içeren etik alanını, yeni bir kanunla bütünlük anlayışına uygun bir içerikle yeniden düzenlenmesini önermektedir.

Türkiye Etik Kurulu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi; yasama, yürütme ve yargı mensupları ile diğer tüm kamu görevlilerinin uymaları gereken etik davranış ilkelerini belirlemek ve bu ilkelerin uygulanmasını izlemek, değerlendirmek ve bu yönde çalışmalar yapmak üzere Türkiye Etik Kurulunun kuruluş, görev ve çalışma usul ve esasların düzenlenmesini amaçlamaktadır.

Milliyetçi Hareket Partisi tarafından hazırlanan "Türkiye Etik Kurulu" kurulması hakkında kanun teklifinin önümüzdeki günlerde Meclis’e sunulması beklenmektedir.