Topal Osman Ağa’nın Milletvekili Ali Şükrü Bey’in öldürülmesinden sorumlu tutularak öldürüldüğü belirtilen teklifte, 2 Nisan 1923 tarih ve 320 Sayılı TBMM Kararıyla gömüldüğü yerden çıkarılarak TBMM kapısı önünde naaşının asılarak teşhir edildiği vurgulandı. Teklifle bu TBMM Kararının kaldırılması istendi.


(Milli Mücadele Kahramanı Giresunlu Topal Osman Ağa)

MHP Lideri’nin yanı sıra MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut ve MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı’nın imzasını da taşıyan üç maddelik teklifin gerekçesinde şunlar kaydedildi:

RUSLARA KARŞI ÇARPIŞTI

“1983 yılında Giresun’da dünyaya gelen Topal Osman Ağa, Feridünzade namıyla maruf bir sülaleye mensup olup; babası tarafından askerlik bedeli ödenmiş olmasına rağmen 1912 yılında Balkan Savaşlarına gönüllü olarak katılmış, girdiği çatışmalarda diz kapağından yaralanarak gazi olması nedeniyle ‘Topal’ namıyla anılmaya başlanmıştır. 1. Dünya Savaşı’nın başlaması üzerine Doğu Karadeniz bölgesinde Ruslarla iş birliği yapan Rum ve Ermeni çeteleriyle mücadeleye girişmiştir. Kurduğu milis güçleriyle Giresun ve yöresinde söz sahibi olmuş, Teşkîlât-ı Mahsûsa’nın doğu cephesindeki faaliyetlerinde aktif görev almıştır. Ayrıca Batum cephesinde 700-800 gönüllüsüyle Ruslar’a karşı savaşmıştır. 1917’den itibaren Harşit vadisinde Ruslar’a karşı çarpışarak, 1918’de Rus birliklerinin geri çekilmesiyle Batum’a cephane taşımaya devam etmiştir.

PONTUS DEVLETİ KURULMASINA KARŞI MÜCADELE

Mütareke’den sonra Giresun Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti’nin başına geçmiştir. Trabzon’da bir kongre toplayıp silahlanmaya başlamış, İzmir’in Yunanlılar tarafından işgali üzerine 17 Mayıs 1919’da Giresun’da büyük bir miting düzenleyerek, ayrıca Pontus Devleti kurma faaliyetlerine karşı mücadeleye girişmiştir. Bu sırada tehcir suçlusu olarak yargılanmak üzere İstanbul’a getirilmesi istenmiş; İstanbul Dîvân-ı Harbi tarafından tutuklanmasına karar verilmiştir. Bu sebeple şehirden kaçarak Keşap bölgesine geçiş yapmış, Rum çetelerinin Türk köylerine düzenledikleri silahlı baskınlara mukavemet göstererek, bölge ahalisinin can ve mal güvenliğini sağlamıştır. TBMM hükümetinin kurulmasının ardından Mustafa Kemal Atatürk’e bir telgraf çekerek kayıtsız şartsız millî hükümetin hizmetine girdiğini bildirmiş, bunun üzerine Ankara’dan Trabzon’daki 3. Fırka komutanı Rüşdü Bey’e, Rize müfrezesiyle Giresun’daki Topal Osman müfrezesinin yola çıkarılması emredilmiştir.

GİRESUN GÖNÜLLÜ TABURUNU KURDU

Topal Osman Ağa, 15 kişilik gönüllü müfrezesiyle 29 Ekim 1920’de İnebolu’ya gelmiş, 8 Kasım’da Kastamonuya geçerek iki gün kalmış ve ardından Ankara’ya giderek ve TBMM Başkanı Mustafa Kemal Atatürk ile görüşmüştür. 12 Kasım’da Mustafa Kemal Atatürk’ün arzusu üzerine Giresun Gönüllü Maiyet Müfrezesi teşkil edilmiştir. Giresun’a dönen Topal Osman, askerlik şubesi başkanı Tirebolulu Hüseyin Avni (Alparslan) ve jandarma Komutanı Hamdi beylerin desteğiyle başta Giresun olmak üzere Tirebolu, Rize ve Ordu’dan toplanan gençlerle Giresun Gönüllü Tabur’unu kurmuş, bu tabur 1920 Eylül’ünde cepheye gitmek için Trabzon’a gelmiştir. Topal Osman, Giresun Gönüllü Alayı yanında 1921 başlarında Ankara’dan aldığı emir gereği Hüseyin Avni Bey’in başında bulunduğu Giresun Nizamiye Alayı’nın (42. Alay) kuruluşuyla da meşgul olmuştur. Böylece Giresun 42 ve 47. alaylarıyla Millî Mücadele içindeki yerini almıştır.

ALİ ŞÜKRÜ’NÜN ÖLDÜRÜLMESİNDEN SORUMLU TUTULDU

Topal Osman, Sakarya savaşı öncesi Samsun’da toplanan Giresun alaylarıyla 14 Temmuz 1921’de batı cephesine hareket etmiştir. Sakarya savaşında Yusuf izzet Paşa grubunda 47. Alay komutanı olan Topal Osman 25 Ağustos’taki Mangaltepe taarruzuna katılmış; 15 Eylül’e kadar bütün muharebelerde bulunmuştur. Kendisine kaymakamlık (yarbaylık) rütbesi verilmiştir. Ayrıca Muhafız Tabur Komutanlığı görevine getirilmiştir. Özetlendiği üzere, tüm hayatı boyunca büyük bir vatanseverlik örneği göstermek suretiyle, devlet ve millet uğruna fedakârca bir mücadele ortaya koyan Topal Osman Ağa, Türk Milleti’nin bağımsızlık mücadelesine emsalsiz katkılar sunmuştur. Millî Mücadele yıllarındaki özverili mücadelesi her kesim tarafından kabul edilen Topal Osman Ağa; 27 Mart 1923 tarihinde Ankara’da aniden ortadan kaybolan Milletvekili Ali Şükrü Bey’in öldürülmesinden sorumlu tutulmuştur.

TBMM KAPISI ÖNÜNDE NAAŞI ASILDI

Yeni kurulan muhafaza birliği tarafından 1 Nisan 1923 gecesi Papazın Bağı’ndaki evinde kıstırılan Topal Osman Ağa çıkan çatışma neticesinde yaralı olarak ele geçirilmiş, savunma yapmak imkanına sahip olamadan öldürülerek gömülmüştür. TBMM’nin 2 Nisan 1923 tarihli vc 320 Sayılı Kararıyla gömüldüğü yerden çıkarılarak TBMM kapısı önünde naaşı asılarak teşhir edilmiştir. Millî Mücadele’nin bu yiğit ve kahraman evladı, adil yargılanma hakkından mahrum kalarak ve savunma yapmasına müsaade edilmeksizin hayatını kaybetmiş, hakkında hiçbir mahkeme kararı olmaksızın, varsayımlarla tarih huzurunda mahkûm edilmiş, ‘suçu sübut buluncaya kadar herkes masumdur’ evrensel prensibine aykırı olarak, Trabzon Mebusu Ali Şükrü Bey’in katili ilan edilmiştir.

İTİBARI ÜZERİNE GÖLGE DÜŞÜRÜYOR

Giresun'un bu yiğit evladının, Gazi Meclis’in varlığı ve Millî Mücadele’nin zafere ulaşması için sergilemiş olduğu büyük fedakârlık, tarih huzurunda apaçık ortadayken ve vicdanlarda sonsuza dek yaşayacak bir hakikat olarak durmaktayken, ispat vesikaları bağımsız bir mahkeme huzurunda değerlendirilmeksizin katil olarak ilan edilmesi hakkaniyete, gerçeklere ve yüreklerinde Topal Osman Ağa sevgisini yaşatan millet evlatlarının vicdani kanaatlerine uygun değildir. Elbette ki, bir mahkeme kararı yerine asla geçmeyecek olan 2 Nisan 1923 tarihli ve 370 sayılı Meclis Kararı gerçekleri değiştirecek bir vesika hükmünde olmamakla birlikte, Millî Mücadelenin yiğit kahramanı ve Türk Milletinin fedakâr evladı Topal Osman Ağa’nın itibarı üzerine gölge düşüren bir tarihi vesika olarak arşivlerde durmaktadır.

HAKKINDAKİ MECLİS KARARI KALDIRILMALI

Kaldı ki; ömrünü varlığına vakfettiği Cumhuriyetimizin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından verilen emirle, kabri Giresun Kalesi’nde bulunan Anıt Mezara taşınmak suretiyle, kendisine duyulan muhabbet ve itibarına duyulan özen Kurucu irade tarafından bizzat ilan edilmiştir. Türk istiklali ve ikbali için kısa ömrüne asırları aşan fedakarlıklar nakşeden Türk Evladı Topal Osman Ağa’nın itibarının hukuken iadesi ve hakkındaki Meclis Kararının işbu kanunla kaldırılması, ömrünü adadığı bağımsızlık sevdasının tecellisi olan Gazi Meclis’in asli görevi, tarihi yükümlülüğü ve tarihe olan vicdan borcunun bir gereğidir. Bu nedenle; bu kanun teklifinin kabulüyle, Türk Milleti’nin vicdanında itibarını hiçbir zaman yitirmemiş olan Topal Osman Ağa’nın; hukuken itibarının sağlanması ve hakkında mevcut bulunan ve hakikatle örtüşmeyen Meclis Kararının da kaldırılması amaçlanmıştır.”

TÜRKGÜN