İstanbul 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, Galatasaray Kulübü başkan adayı Burak Elmas'ın avukatı aracılığıyla 11 Mayıs'ta sunduğu tedbir talepli dava dilekçesini inceleyip ara kararını verdi.

Davacının Burak Elmas, davalının ise Galatasaray Spor Kulübü Derneği olarak belirtildiği kararda, Hukuk Mahkemeleri Kanunu'nun "Mevcut durumda meydana gelebilecek bir değişme nedeniyle hakkın elde edilmesinin önemli ölçüde zorlaşacağından ya da tamamen imkânsız hâle geleceğinden veya gecikme sebebiyle bir sakıncanın yahut ciddi bir zararın doğacağından endişe edilmesi hâllerinde, uyuşmazlık konusu hakkında ihtiyati tedbir kararı verilebilir.' maddesine değinilerek, davaya konu uyuşmazlığı esastan çözer nitelikte ihtiyati tedbir kararı verilemeyeceği ifade edildi.

İhtiyati tedbir talebinin reddi yönünde hüküm kurulan kararda, yargılama sonunda elde edilebilecek sonucu önceden sağlayan ve davaya konu uyuşmazlığı esastan çözecek nitelikte ihtiyati tedbir kararı verilemeyeceği bildirildi.