ANKARA (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ilk Su Şurası çalışma gruplarının toplantılarının tamamladığını belirterek, Şura'da gündeme gelen konuların Su Kanunu çıkartılmasına da referans olacağı değerlendirmesinde bulundu.

Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, Bakanlıklarının öncülüğünde Cumhuriyet tarihinin ilk Su Şurası'nda çalışma grubu toplantılarının tamamlandığını ve raporların yazılmaya başlandığını bildirdi.

Şura kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin bilgi veren Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Bakanlığımız ile 66 üniversiteden 141 akademisyen, 38 ulusal sivil toplum kuruluşundan katılımcılar, ilgili kamu kurum ve kuruluşları temsilcileri, büyükşehir belediyelerinden yetkililer, su ve kanalizasyon idarelerinden temsilciler, 32 özel sektör ile su kullanıcılarını da kapsayan toplam 1631 katılımcı fikir ve önerilerini sunarak suyun geleceğinin belirlenmesinde rol oynadı. Şura kapsamında 11 ayrı çalışma grubu oluşturduk. Bu gruplar su verimliliği, suyun havza ölçeğinde yönetimi, su hukuku ve politikası, su güvenliği ve atık su hizmetleri, su kaynaklarının kalite ve miktar olarak korunması ve izlenmesi, iklim değişikliğinin su kaynaklarına etkisi ve uyum, su kaynaklarının yönetiminde karar destek sistemleri, su kaynaklarının geliştirilmesi, tarımsal sulama, depolamalı tesisler (yer altı ve yer üstü barajları, göletler) ile su, orman ve meteoroloji başlıkları olarak belirlenmişti."

- Bireysel farkındalığa ağırlık verilecek

Pakdemirli, Su Şurası kapsamında çeşitli tedbirler önerildiğini ve burada gündeme gelen konuların aynı zamanda Su Kanunu'nun çıkarılmasına da referans olacağını belirtti.

Çalışma grubu toplantılarında, su iletimindeki kayıp kaçakların azaltılması, atık suların yeniden kullanılması, bireysel farkındalığın artırılmasıyla su tasarrufunun sağlanması, borulu şebeke sulama sistemleriyle sulama verimliliğinin yükseltilmesi, gıda üretimi ve tarımsal hasılatta verimin artması, su ayak izinin belirlenmesi ve eğitim çalışmalarının artırılması için önerileri aldıklarını bildiren Pakdemirli, "Bu öneriler rapora dönüşecek ve Su Kanunu için önemli bir gerekçe oluşturacak." ifadesini kullandı.

Su Şurası'nda, su ve doğal kaynakların korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilir kullanımıyla ilgili uzun vadeli kararlar ve yatırım programları yapıldığını kaydeden Bakan Pakdemirli, şu değerlendirmede bulundu:

"Ekoloji, ekonomi ve sosyal fayda bakımından toplumun ihtiyaç ve beklentilerini en üst düzeyde ve sürdürülebilir bir biçimde karşılanması amacıyla Nehir Havza Yönetim Planları hazırladık. Havzaların su kalitesi ve miktarı bakımından mevcut durumu ile su yönetimindeki önemli ve öncelikli konular tespit edildi. Bu konuların havzada meydana getirdiği etkiler, su kalitesi ve miktarına yönelik izleme çalışmaları yürütülüyor. İzleme çalışmalarının sonuçları değerlendirilerek havzanın su kalitesi ve miktarıyla ilgili durum tespiti yapılıyor. Sonrasında da yer üstü ve yer altı sularının iyi duruma getirilmesi için alınması gereken tedbirler belirlenecek. Böylece Nehir Havza Yönetim Planlarının nihai hale getirilerek, Su Yönetimi Koordinasyon Kurulunda onaylanarak yürürlüğe girmesini planlıyoruz."