Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerileriyle Kovid-19 sonrası kontrollü normalleşme süreci kapsamında "Kuyumcu, Bijuteri ve Saatçiler ile İlgili Alınması Gereken Önlemler" adlı rehber hazırladı. 

Buna göre, müşterilerin mağaza girişinde görünür bir yere asılmış olan ve içeride uyulması beklenen kuralları açıklayan bilgilendirmeyi okuması sağlanacak.

Müşteriler, diğer müşteriler ve çalışanlar ile aralarında sosyal mesafeyi sağlamaları hususunda uyarılacak. Müşterilerin maskeli olarak mağazaya girmesi sağlanacak. Bu tip iş yerleri ve genel olarak toplum içinde kuralına uygun bez maske takılması yeterli olacak. 

Girişte maskesi olmayanlar için maske bulundurulacak. Müşteri içeri girdiğinde alkol bazlı el antiseptiği veya en az yüzde 70'lik alkol içeren kolonya ile ellerini ovalayacak.

Müşteriler mecbur kalmadıkça yüzeylere dokunmayacak. Müşterilerin mağazada mümkün olduğu kadar kısa süre kalması sağlanacak. Maskesiz ve maskeyi burun ve ağız kapalı şekilde kullanmayan müşteriler içeri alınmayacak.

Çalışan ve müşteri dahil 4 metrekareye 1 kişi olacak şekilde müşteri alınacak. Bu kurala göre iş yeri kapasite bilgisi kapıya asılacak.

Sosyal mesafe kurallarına uyulacak, sıra beklenmesi gereken her yerde mesafeler yer işaretleriyle belirlenecek.

- Misafir alınmayacak

Dışarda sırada olan müşteriler sosyal mesafe kurallarına göre belirlenmiş işaretlerde bekleyecek. Müşterilerden mağazalara tek başlarına girmeleri istenecek, eşlik eden diğer kişiler dışarıda kalacak, iş yerlerine misafir alınmayacak.

Girişte müşteriler tarafından kullanılmak üzere alkol bazlı el antiseptiği veya en az yüzde 70'lik alkol içeren kolonya bulundurulacak. El antiseptiğinin doluluk durumu belirli aralıklarla kontrol edilecek ve her zaman dolu olması sağlanacak.

İçeri giren her müşterinin ellerini dezenfekte etmesi sağlanacak. Deneme süresi mümkün olduğunca kısa tutulacak, denenen ürün alınmıyorsa ürüne zarar vermeyecek özellikte alkol veya sabunlu suyla silinecek.

Denenen ürünlere ultraviyole ışınları uygulanmayacak. Personeli korumak için tezgahlar ve müşteri alanı arasına geçici bir ayırıcı veya pencere yerleştirilecek. 

Müşterilerden tercihen temassız olmak üzere nakit olmayan ödeme yapmaları istenecek. Ortam düzenleme, havalandırma ve temizlik her gün düzenli olarak yapılacak.

Özellikle kapı kolları, telefon ahizeleri, masa yüzeyleri gibi sık dokunulan yüzeylerin temizliğine dikkat edilecek.

Bu amaçla, su ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100 sulandırılmış çamaşır suyu kullanılacak. Çalışma tezgâhları, ekipmanları ve aletleri düzenli olarak temizlenecek.

- Havalandırmaya dikkat edilecek

Müşteriler ödeme terminalini kullanır ve dokunurlarsa burası hemen alkolle temizlenecek. Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven kullanması sağlanacak. Temizlik sonrasında personel maske ve eldivenlerini çıkarıp iş yerindeki çöpe atacak, ellerini en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkayacak, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılacak.

Kapı ve pencereler açılarak içerinin sık sık havalandırılması sağlanacak. Merkezi havalandırma sistemleri bulunan iş yerlerinin havalandırması temiz hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenecek, havalandırma sistemlerinin bakımı ve filtre değişimleri üretici firma önerileri doğrultusunda yapılacak. Varsa lavabo müşterilere kapalı olacak ve sık aralıklarla temizlenecek.