Toplantının açılışında konuşan Adalet Bakanı ve Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanı Abdulhamit Gül, HSK üyelerinin seçiminde, Meclis'te iktidar ve muhalefetiyle uzlaşma sağlanmasının, demokrasi adına çok sevindirici bir durum olduğunu belirtti.

Toplumsal sözleşme olacak yeni sivil anayasa yapımında, HSK'ye üye seçiminde gösterilen iyi niyet, uzlaşma, usul ve yöntemin önemli bir yol göstericiliğinin olacağına inandığını vurgulayan Gül, şunları söyledi:

"Öncelikle gayret ve fedakarlıklarıyla dört yıl hizmet eden HSK'nin kıymetli üyelerine iş ve aile yaşamlarında başarılar diliyorum. Görev süreleri boyunca, yargının bağımsızlığı için hassasiyet gösteren ve eli kanlı terör örgütü FETÖ'nün hakim ve savcı görünümlü teröristlerini yargıdan temizlemek için titizlikle çalışan HSK'nin değerli üyelerine, milletimiz ve yargı teşkilatı adına teşekkür ediyorum. HSK'nin yeni seçilen üyelerinin de aynı sorumluluk birinciyle, terör örgütü FETÖ ile mücadelesini aynı kararlılıkla, hukuk çerçevesinde, büyük titizlikle sürdüreceğine inancımız tamdır. Yargının bağımsızlığını ve tarafsızlığını, hakimlik teminatını en güçlü şekilde koruyacaklarına, yükselteceklerine inancım tamdır."

Bakan Abdulhamit Gül, HSK'nin yargıya olan güvenin korunup, sürdürülebilmesinde çok önemli bir işlev gördüğünü ifade etti.

Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunun altını çizen Gül, şöyle konuştu:

"Hukuk devletinin olmazsa olmazı da bağımsız ve tarafsız bir yargıdır. Hukuk devleti özünü, yargının bağımsızlığında bulur. Yargının bağımsız ve tarafsız oluşu, tüm hak ve özgürlüklerin teminatıdır. Yargı, ele geçirilecek bir mevzi, makam, kurum değildir. Yargı, asla el uzatılmaması gereken, göz bebeğimiz gibi korumamız gereken bir anayasal kurumdur. Yargının hiçbir ideolojisi, cemaati, grubu, taassubu olamaz. Yargının tek ama tek ideolojisi vardır o da adalettir. HSK'nin yeni seçilen üyeleri de yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığıyla hakimlik ve savcılık teminatını daha da güçlendirecektir."

"Hakim savcıların terfi sistemini yeniden yapılandıracağız"

Bakan Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2 martta açıkladığı İnsan Hakları Eylem Planını uygulama takvimini hazırladıklarını, hayata geçirmeye başladıklarını da dile getirdi. Bu noktada, HSK'ye de önemli görev ve sorumlulukların düştüğüne dikkati çeken Gül, şunları kaydetti:

"Öncelikle hakim ve savcıların terfi sistemini objektif performans kriterleri çerçevesinde yeniden yapılandıracağız. Burada hedef süreye uyum, kararların yeterli gerekçelerle yazılıp yazılmadığı, isabet oranı, insan haklarına duyarlılık gibi nesnel kriterlerin dikkate alındığı bir sistem kurgulayacağız. İstanbul Havalimanı'nda olduğu gibi adalet hizmetlerine erişimi daha da kolaylaştıracağız. Yine, yedi yirmi dört esaslı, adalet hizmetlerinin sunulması gibi hizmetleri artıracağız. Cumhuriyet başsavcılığı, adalet komisyonu ve ağır ceza başkanlığı gibi görevlere atanabilmek için asgari mesleki kıdem şartı getireceğiz. Yargıtay, Danıştay gibi yüksek mahkemelere atanmak için belli bir kıdem ve yaş kriterinin getirilmesini sağlayacağız. İhtisas mahkemelerini yaygınlaştıracağız. Hakimlerin adli yargıda ceza veya hukuk, idari yargıda idare veya vergi hakimi olarak görevlerini sürdürmelerini ve ihtisaslaşmalarını sağlayacağız. Tüm bu faaliyetlerin hayata geçmesini sağlayacak kurum HSK'dir. Bölgelerin tekrar ve yeniden realize edilmesi, ihtiyaçlara göre yeniden belirlenmesi tüm yargı mensuplarımızın beklentisidir. Bu dönemde başlayan çalışmaların nihayete ereceğine inanıyorum. Yeni seçilen üyelerin görev ve sorumluluğu layıkıyla yerine getireceğine inancım tamdır."

HSK üyelerine başarılar dileyen Adalet Bakanı Gül, yeni dönemin ülke, yargı teşkilatı ve millet için hayırlı olmasını diledi.

Görev dağılımı belli oldu

Öte yandan Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanvekilliği ve 2. Daire Başkanlığına Mehmet Akif Ekinci, 1. Daire Başkanlığına Halil Koç yeniden seçildi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştiren yeni HSK'de görev dağılımı belli oldu.

Buna göre 1. Daire Başkanlığına Halil Koç yeniden getirildi, üyeliklere ise Ömer Faruk Yıldırım, Hasan Yılmaz, İbrahim Kolcu, Hamit Kocabey ve Ömür Topaç seçildi.

HSK Başkanvekilliği ve 2. Daire Başkanlığına Mehmet Akif Ekinci getirilirken 2. Daire, Sinan Esen, Ergün Şahin, Cumhur Şahin, Aysel Demirel ve Bilal Temel'den oluştu.