Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesinin konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Vergi Usul Kanunu'ndan kaynaklanan ve asliye ceza mahkemelerinin görev alanına giren dava ve işlere, iki veya dört asliye ceza mahkemesi bulunan yerlerde 2; üç asliye ceza mahkemesi bulunan yerlerde 3; beş ve daha fazla asliye ceza mahkemesi bulunan yerlerde 5; on veya daha fazla asliye ceza mahkemesi bulunan yerlerde 10; yirmi veya daha fazla asliye ceza mahkemesi bulunan yerlerde 10 ve 11; otuz veya daha fazla asliye ceza mahkemesi bulunan yerlerde 10, 11 ve 12; kırk veya daha fazla asliye ceza mahkemesi bulunan yerlerde 10, 11, 12 ve 13; elli beş veya daha fazla asliye ceza mahkemesi bulunan yerlerde 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 17 numaralı asliye ceza mahkemeleri bakacak.

Çocuk ağır ceza ve çocuk mahkemelerinin kurulmadığı yerlerde bu mahkemelerin görev alanına giren davalara iki ağır ceza mahkemesi bulunan il merkezlerinde 1, ilçe merkezlerinde 2 numaralı, üç ağır ceza mahkemesi bulunan yerlerde 3, dört ağır ceza mahkemesi bulunan yerlerde 4, beş ağır ceza mahkemesi bulunan yerlerde 5, altı ağır ceza mahkemesi bulunan yerlerde 6; yedi, sekiz veya dokuz ağır ceza mahkemesi bulunan yerlerde 7, on veya daha fazla ağır ceza mahkemesi bulunan yerlerde ise 10 numaralı ağır ceza mahkemeleri görevli olacak.

Çocuk mahkemesinin görev alanına giren suçlar yönünden iki veya üç asliye ceza mahkemesi bulunan yerlerde 2, dört, beş veya altı asliye ceza mahkemesi bulunan yerlerde 4, yedi veya daha fazla asliye ceza mahkemesi bulunan yerlerde ise 7 numaralı asliye ceza mahkemesi ihtisas mahkemesi olarak görevlendirildi.

Bilişim suçları

Türk Ceza Kanunu'ndaki bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli hırsızlık, bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık, kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanımlaması veya bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle nitelikli dolandırıcılık, bilişim sistemine girme, sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, yasak cihaz veya programlar, bilişim alanında yer alan suçların işlenmesi suretiyle haksız menfaat sağlanan tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbiri uygulanması ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da düzenlenen suçlardan kaynaklanan ve ağır ceza mahkemelerinin görev alanına giren suçlar yönünden sorumlu mahkemeler şu şekilde belirlendi:

"İki ağır ceza mahkemesi bulunan il merkezlerinde 1, ilçe merkezlerinde 2 numaralı, üç ağır ceza mahkemesi bulunan yerlerde 3 numaralı, dört ağır ceza mahkemesi bulunan yerlerde 4 numaralı, beş ağır ceza mahkemesi bulunan yerlerde 5 numaralı, altı ağır ceza mahkemesi bulunan yerlerde 5 ve 6 numaralı, yedi ağır ceza mahkemesi bulunan yerlerde 6 ve 7 numaralı, sekiz veya dokuz ağır ceza mahkemesi bulunan yerlerde 7 ve 8 numaralı, on veya on bir ağır ceza mahkemesi bulunan yerlerde 9 ve 10 numaralı, on iki veya on üç ağır ceza mahkemesi bulunan yerlerde 11 ve 12 numaralı, on dört veya on beş ağır ceza mahkemesi bulunan yerlerde 12, 13 ve 14 numaralı, on altı veya daha fazla ağır ceza mahkemesi bulunan yerlerde 12, 13, 14, 15 ve 16 numaralı, yirmi veya daha fazla ağır ceza mahkemesi bulunan yerler ile Ankara'da 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 numaralı, İzmir'de 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 numaralı, İstanbul'da ise 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 numaralı ağır ceza mahkemeleri."

Asliye ceza mahkemelerinin görev alanına giren suçlar yönünden ise iki asliye ceza mahkemesi bulunan yerlerde 2; üç, dört veya beş asliye ceza mahkemesi bulunan yerlerde 3; altı, yedi, sekiz veya dokuz asliye ceza mahkemesi bulunan yerlerde 6; on veya daha fazla asliye ceza mahkemesi bulunan yerlerde 8; yirmi beş veya daha fazla asliye ceza mahkemesi bulunan yerlerde 20 ve 21; otuz beş veya daha fazla asliye ceza mahkemesi bulunan yerlerde 20, 21, ve 22 numaralı asliye ceza mahkemeleri ihtisas mahkemesi olarak görevlendirildi.

HSK Birinci Dairesi, Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun'da düzenlenen suçlara ilişkin açılacak davalara bakacak ihtisas mahkemelerini de belirledi.

Buna göre, ağır ceza mahkemelerinin görev alanına giren suçlar yönünden, iki veya daha fazla ağır ceza mahkemesi bulunan yerlerde 1, Ankara'da 6, İstanbul'da ise 8. Ağır Ceza Mahkemeleri bu davalara bakacak.

Asliye ceza mahkemesinin görev alanına gören suçlar yönünden ise iki asliye ceza mahkemesi bulunan yerlerde 2, üç veya daha fazla asliye ceza mahkemesi bulunan yerlerde ise 3 numaralı asliye ceza mahkemeleri, Mardin'de 2, İstanbul'da ise 3 numaralı asliye ceza mahkemesinin bu suçlara bakmasına karar verildi.

İdari yaptırım kararları

İdari yaptırım kararlarına karşı yapılacak başvurulara ilişkin sulh ceza hakimlikleri nezdinde ihtisas hakimliklerinin belirlenmesi hususunu görüşen daire, bu başvurulara iki veya daha fazla sulh ceza hakimliği bulunun yerlerde 1, dört veya daha fazla sulh ceza hakimliği bulunan yerlerde 1 ve 2, yedi veya daha fazla sulh ceza hakimliği bulunan yerlerde 1, 2 ve 3 numaralı sulh ceza hakimliklerinin bakmasını kararlaştırdı.

Aynı başvurular için İstanbul ve İstanbul Anadolu'da 1, 2, 3 ve 4 numaralı sulh ceza hakimlikleri, Bolu'da 1, Diyarbakır'da 1 ve 2, İzmir'de ise 1, 2 ve 3 numaralı sulh ceza hakimlikleri görevlendirildi.

Finans ile ilgili açılacak davalarda, asliye ticaret mahkemelerinin görev alanına giren ticari davalara ve ticari nitelikteki çekişmesiz yargı kapsamında gelecek işlere, iki veya üç asliye ticaret mahkemesi bulunan yerlerde 2; dört veya beş asliye ticaret mahkemesi bulunan yerlerde 4; altı veya daha fazla asliye ticaret mahkemesi bulunan yerlerde 6; on veya daha fazla asliye ticaret mahkemesi bulunan yerlerde 6 ve 7; on dört veya daha fazla asliye ticaret mahkemesi bulunan yerlerde 6, 7, 8; yirmi veya daha fazla asliye ticaret mahkemesi bulunan yerlerde 6, 7, 8 ve 9; Ankara'da 6, 7 ve 8; İstanbul'da ise 6, 7, 8, ve 9 numaralı asliye ticaret mahkemesinin bakmasına karar verildi.

Sendikal uyuşmazlıklar

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nda düzenlenen davalar, iş mahkemesi bulunmayan yerlerde 1 numaralı asliye hukuk mahkemesi; iki veya daha fazla iş mahkemesinin bulunduğu yerlerde 2; sekiz veya dokuz iş mahkemesinin bulunduğu yerlerde 3; on veya daha fazla iş mahkemesi bulunan yerlerde ise 4 numaralı iş mahkemelerince görülecek.

Kamulaştırmasız el atmadan kaynaklanan el atmanın önlenmesi, taşınmaz ve muhdesat bedellerinin tahsili, imar uygulaması sonucu bedele dönüştürülen taşınmaz bedelleri ile imar uygulaması sebebiyle oluşturulan ipotek bedellerinin arttırılması ve eksiltilmesi, Gecekondu Kanunu kapsamında açılacak tazminatlardan kaynaklanan dava ve işlerde üç asliye hukuk mahkemesi bulunan yerlerde 2; dört asliye hukuk mahkemesi bulunan yerlerde 3; beş, altı veya yedi asliye hukuk mahkemesi bulunan yerlerde 2 ve 3; sekiz veya daha fazla asliye hukuk mahkemesi bulunan yerlerde 7 ve 8; on dört veya daha fazla asliye hukuk mahkemesi bulunan yerlerde 10, 11 ve 12; İstanbul'da 3, 10, 11 ve 12; Niğde'de ise 2 numaralı asliye hukuk mahkemesi bakacak.

HSK Birinci Dairesi, asliye ticaret mahkemelerinin kurulmadığı veya yargı çevresinin bu mahkemelerin bulunduğu mahallere bağlanmadığı yerlerde asliye ticaret mahkemesinin görev alanına giren davalar için üç asliye hukuk mahkemesinin bulunduğu yerlerde 3 numaralı, dört veya beş asliye hukuk mahkemesinin bulunduğu yerlerde 4 numaralı, altı veya daha fazla asliye hukuk mahkemesinin bulunduğu yerlerde ise 5 ve 6 numaralı asliye hukuk mahkemelerini görevlendirdi.

Tüketici mahkemesinin kurulmadığı veya yargı çevresinin bu mahkemelerin bulunduğu mahallere bağlanmadığı yerlerde de tüketici mahkemesinin görev alanına giren dava ve işlere, dört veya daha fazla asliye hukuk mahkemesi bulunan mahallerde 4 numaralı asliye hukuk mahkemesinin bakmasına karar verildi.