İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı kuruldu

Adalet Bakanlığı bünyesinde Türkiye aleyhine AİHM'e yapılan başvuruları takip etmek amacıyla İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı oluşturuldu

İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı kuruldu

Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında yayımlanan 694 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Adalet Bakanlığı bünyesinde İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı kuruldu.

Resmi Gazete'de yayımlanan KHK'ya göre, yeni kurulan İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı ile işbirliği yapmak suretiyle Türkiye aleyhine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) yapılan başvuruları takip edecek.

Daire başkanlığı, bu başvurulara ilişkin, ilgili tüm kurum ve kuruluşlardan her türlü bilgi, belge ve görüş isteyebilecek, savunmaları hazırlayacak ve gerektiğinde oturumlara temsilci gönderecek. 

Gerektiğinde dostane çözüm ve tek taraflı deklarasyon yöntemlerini kullanabilecek olan daire başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı tarafından icrası takip edilen kararlar saklı kalmak kaydıyla, AİHM tarafından Türkiye Cumhuriyeti hakkında verilen ihlal kararlarının icrası ile ilgili iş ve işlemleri yapacak.

Kararları ilgili mercilere iletecek olan İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı, ihlalin ortadan kaldırılmasına yönelik süreçleri takip edecek ve gerekli önlemleri alacak.

Anayasa Mahkemesi tarafından Bakanlığa gönderilen bireysel başvurular hakkında gerekli görülen hallerde Bakanlık görüşünü bildirmek görevini de yürütecek daire başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı tarafından icrası takip edilen kararlar saklı kalmak kaydıyla, AİHM'in, Türkiye aleyhine hükmettiği tazminatlar ile dostane çözüm ve tek taraflı deklarasyon sonucu ödenmesine karar verilen ya da Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 41. maddesi uyarınca taraflarca uzlaşılan tazminat ve masrafların ödemesini yapacak.

Avrupa İnsan Haklan Mahkemesine Yapılmış Bazı Başvuruların Tazminat Ödenmek Suretiyle Çözümüne Dair Kanun uyarınca kurulan komisyon tarafından karar verilen tazminatların ödemesini de yapabilecek İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı, rücu hususunun değerlendirilmesi amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlara bildirimde bulunacak, görev alanına giren hususlarda insan hakları ihlallerinin ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirecek.

İnsan hakları konusunda ilgili kurum ve kuruluşlar ile iş birliği halinde projeler hazırlayabilecek olan daire başkanlığı, ulusal ve uluslararası sempozyum, seminer ve eğitim faaliyetleri düzenleyecek.

İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Türkiye Cumhuriyeti hakkında verdiği kararlar ile diğer ülkeler aleyhine verdiği kararlardan gerekli görülenlerin Türkçeye çevrilmesini de yapacak.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve uygulaması ile ilgili bilimsel çalışmaları takip edecek olan daire başkanlığı, kitap, makale, rapor, rehber ve içtihatların uygulayıcılara ulaştırılmasına yönelik faaliyetlerde bulunacak, istatistik çalışmaları yürütecek.

AA

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

SIRADAKİ HABER