Belgeler 'Devlet Arşiv Veri Merkezi'nde saklanacak

Kamu kurum ve kuruluşları tarafından üretilmiş belgelerin bir sistem içerisinde saklanması ve kontrollü bir şekilde erişilebilmesi amacıyla hazırlanacak "Devlet Arşiv Veri Merkezi" proje çalışmaları, 2020'den itibaren başlayacak.

Belgeler 'Devlet Arşiv Veri Merkezi'nde saklanacak

Devlet Arşiv Ağı Projesi kapsamında, kamu kurum ve kuruluşları tarafından üretilmiş belgelerin bir sistem içerisinde saklanacağı ve kontrollü bir şekilde erişilebileceği, "Devlet Arşiv Veri Merkezi" proje çalışmaları 2020'den itibaren başlayacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşmeleri tamamlanan 2020 Merkezi Yönetim Bütçesi'nde, Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kuruluşların bütçelerinin yanı sıra 2019 çalışmaları ve 2020 hedefleri de kamuoyuyla paylaşıldı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin etkinliğinin artırılması, hızlı ve dinamik bir yapıya sahip olması, kapsayıcı ve sürdürülebilir politikalar geliştirebilmesi amacıyla Cumhurbaşkanlığına doğrudan bağlı olarak kurulan 4 ofis, 9 politika kurulu ve başkanlıklar faaliyetlerini sürdürüyor.

Buna göre 2019'da Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu 3, Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu 6, Ekonomi Politikaları Kurulu 9, Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu 16, Hukuk Politikaları Kurulu 20, Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu 7, Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu 10, Sosyal Politikalar Kurulu 6 ve Yerel Yönetim Politikaları Kurulu tarafından 3 rapor veya politika belgesi hazırlandı.

Dijital Dönüşüm Ofisi

Ofislerde 2019 için önemli adımlar atılırken, gelecek dönemlere ilişkin de hedefler belirlendi.

Buna göre, dijital Türkiye ve siber güvenlik koordinasyonunu aynı çatı altında toplayan Dijital Dönüşüm Ofisince, kurumlararası veri paylaşım terminoloji birliğini ve kurumlar ile uygulamalar arası entegrasyonu sağlamak amacıyla "Ulusal Veri Sözlüğü" çalışmaları başlatıldı.

Kamuda büyük veri ve yapay zeka uygulamalarının etkin olarak kullanımını sağlamak amacıyla "Ulusal Yapay Zeka Stratejisi"nin bu yılın sonunda yayımlanması hedefleniyor.

2019 sonunda, "Tek Durak Hizmet Noktaları" projesinin pilot uygulama olarak hayata geçirilmesi, 2020 yılı ve sonrasında da yaygınlaştırma çalışmalarının yapılması öngörülüyor.

KamuNET'in daha güvenli hale getirilmesi için geliştirilmesine katkı vermesi amacıyla "yerli ve milli IP Kripto" cihazının pilot çalışmaları gerçekleştirildi ve kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar başlatıldı.

Dijital Türkiye Platformu üzerinde katma değeri yüksek, nitelikli ve bütünleşik hizmetlerin daha fazla sunulması amacıyla, merkezi ve yerel yönetimler ile özel sektörle iş birliği içerisinde çalışılıyor.

Bu kapsamda, Kasım 2019 itibarıyla Dijital Türkiye Platformu üzerinde 44 milyondan fazla kullanıcı sayısına erişildi, 635 kurum ve kuruluşa ait 5 bin 77 hizmet sunuldu.

"Sıfır belge politikası" çalışmaları kapsamında, Cumhurbaşkanlığının bir kararı ile 41 yönetmelik ve 13 tebliğde değişiklik yapılarak, 111 süreçte sadeleşme sağlandı.

Hizmet başına düşen ortalama belge sayısı 3,8 iken, yapılan çalışmalarla talep edilen ortalama belge sayısı 0,34'e düşürüldü.

İnsan Kaynakları Ofisi

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş ile ülke genelinde insan kaynağının planlanması ve geliştirilmesi ile kamuda modern insan kaynağı yönetim modellerinin uygulanması amacıyla kurulan İnsan Kaynakları Ofisi de birçok önemli projeye imza attı.

Bu kapsamda, 2018'de 53 olan üniversitelerdeki Kariyer Merkezlerinin sayısı Kasım 2019 itibarıyla 172'ye ulaştı.

Tüm üniversitelerin birinci sınıflarında 1 saatlik zorunlu ders olarak Kariyer Dersi müfredatı hazırlanarak, üniversite yönetimlerine sunuldu.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde "Yetenek Her Yerde" sloganı ile bölgesel düzeyde 8 ilde 87 üniversitenin katılımıyla Bölgesel Kariyer Fuarları düzenlendi. Bu fuarlarda 70 binin üzerinde öğrenci ve mezun, 351'i kamu olmak üzere 1315 firma ile buluşturuldu.

Yükseköğretim sisteminin iş gücü piyasası performansını ve mezun takibini değerlendirmek amacıyla YÖK ve SGK'den temin edilen çalışan bilgileri, 3,5 milyonu aşkın mezunun verileri ile eşleştirilerek "Üni-Veri Projesi" tamamlandı.

Analiz sonuçları internet üzerinden kamuoyu ile paylaşıldı.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi

Türkiye'nin ekonomik kalkınmasında gereksinim duyulan yatırımların artırılması ve özendirilmesi için çalışmalar yürüten Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi de faaliyetlerini başarıyla sürdürüyor.

Buna göre, 2018'de dünya genelinde doğrudan yatırımlar yüzde 13 azalmasına rağmen Türkiye'ye gelen yatırımlar yüzde 12,6 arttı. 2002'ye kadar Türkiye'ye gelen doğrudan yatırım tutarı 15 milyar dolar iken, 2002-2018 arası dönemde bu rakam toplam 209,9 milyar dolara ulaştı.

Yatırım Ofisince, Türkiye'ye 2018'de 518 milyon 750 bin dolar yatırım yapılması sağlanırken, 1106 kişiye istihdam imkanı oluşturuldu.

2006-2018 yılları arasında, yaklaşık 24,5 milyar dolar yatırım ve 45 bin 425 kişilik istihdama imza atıldı. Bu yatırımlar, 14 ülkeden 28 farklı sektöre yönelik gerçekleştirildi.

2019 ve 2020 yıllarına ilişkin yatırım projeleri kapsamında ABD, Almanya, Hindistan, Çin, Kanada, Fransa ve İngiltere gibi ülkeler başta olmak üzere toplam 32 ülke ve 27 sektörde, toplam 186 yatırım projesi de ülkeye kazandırılması için takip ediliyor.

Finans Ofisi Başkanlığı

Her gün gelişen ve büyüyen dünya finans piyasalarında Türkiye'nin önemli bir aktör olarak yer almasını sağlamak amacıyla kurulan Finans Ofisi Başkanlığınca da paydaş tüm kurumlarla koordineli bir şekilde başta "İstanbul Finans Merkezi Eylem Planı" hazırlığı olmak üzere çalışmalara başlandı.

Bu kapsamda, başlıca uluslararası finans merkezlerinde uluslararası fon yöneticileri ile görüşmeler yapılarak İstanbul Finans Merkezi tanıtım çalışmaları gerçekleştirildi ve gelecek iş birlikleri değerlendirildi.

Küresel Finans merkezleri ile entegrasyon sağlanması amacıyla söz konusu merkezlerde teşkilatlanma çalışmaları yapılıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı başta olmak üzere diğer ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile koordineli bir şekilde yeni finansal araçların geliştirilmesi yönünde projeler geliştiriliyor.

İletişim Başkanlığı

İletişim Başkanlığı bünyesinde çalışmalarına devam eden CİMER'e yapılan başvuru sayısı bir önceki yıla göre yüzde 34 oranında artış gösterdi.

Başvuruların ortalama cevaplanma süresi ise 19 günden 15 güne düştü. 2020 yılında ortalama cevap verme süresinin 10 güne kadar düşürülmesi hedefleniyor.

2019 itibarıyla bugüne kadar CİMER'e yapılan toplam başvuru sayısı, 2 milyon 814 bin 273'e ulaştı. Başvuruların cevaplanma oranı ise yüzde 91 oldu.

Diyanet İşleri Başkanlığı

Yurt içinde il, ilçe, köy ve mezralarda; yurt dışında ise 100'ü aşkın ülkede hizmetlerini sürdüren Başkanlıkça, din istismarıyla bilinç düzeyinde mücadele konusunda ülke genelinde çok ciddi çalışmalar başlatıldı.

Diyanet Vakfı aracılığıyla son 2 yılda 51 öğrenci yurdu daha açılarak yurt sayısı 70'e çıkarıldı.

Birçok alanda toplumu bilinçlendirme faaliyetleri yapıldı, özellikle aileyi ve bireyi tehdit eden sorunlara dikkati çekmek ve çözümüne katkı sağlamak amacıyla 500 bine yakın vatandaşa eğitim verildi.

Savunma Sanayii Başkanlığı

Savunma Sanayi Başkanlığı, Türk ordusu ve diğer güvenlik birimlerinin silah, teçhizat ve benzeri ihtiyaçlarını, azami ölçüde yerli ve milli imkanlarla karşılamak, modernizasyon, teknoloji geliştirme gibi faaliyetleri yürütmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, büyük gelişim gösteren, kendi ihtiyaçlarını karşılamanın ötesine geçerek önemli ihracat başarılarına imza atmaya başlayan Savunma Sanayinde, 2002 yılında 1 milyar dolar olan savunma ve havacılık cirosu, 2018 yılında 8 katın üzerinde artarak 8 milyar 760 milyon dolar oldu.

2002 yılında yalnızca 248 milyon dolar olan savunma ve havacılık ihracatı; 2018 yılı itibariyle 8 katın üzerinde büyüyerek 2 milyar 188 milyon dolara ulaştı, 2019'un üçüncü çeyreğinde ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 37,7 artarak 1 milyar 855 milyon dolar oldu.

2002 yılında 66 olan savunma sanayii projesi sayısı da 700'e yaklaştı.

Ayrıca, teslimatı yapılan ATAK helikopteri sayısı 50'nin üzerine çıktı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edileceği sözünü verilen TCG Kınalıada korveti, envanterdeki yerini aldı, çıkarma gemisi TCG Anadolu da denize indirildi.

Özgün Genel Maksat Helikopteri GÖKBEY ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Uydu yardımı ile uzun mesafelerden kontrol edilebilme imkanına sahip SİHA, ANKA-S yerli motoru ile göklerdeki yerini sağlamlaştırdı.

BAYRAKTAR SİHA ise yeni, özgün ürünlerle ihracatını geliştirmeye devam ederken AKINCI da uçuş testleri için piste çıktı.

Bir diğer SİHA olan AKSUNGUR'un kalifikasyon testleri de tamamlandı, yıl sonu kullanıma hazır hale gelecek.

Yabancı muadillerinden daha üstün kabiliyetlere sahip milli gemisavar füzesi ATMACA, TCG Kınalıada korvetine konuşlandırıldı.

2019 yılı içerisinde milli hava savunma sisteminin bileşenleri arasında yer alan KORKUT hava savunma sisteminin teslimatlarına başlandı, deniz platformlarında kullanımı için de Gökdeniz hazır hale getirildi. HİSAR-A hava savunma sisteminde ise nihai atış testleri tamamlanarak seri üretim aşamasına gelindi.

TCG Anadolu gemisinin 2020 yılı sonunda Deniz Kuvvetlerine teslim edilmesi, AKINCI'nın 2020 yılında envantere alınması, GÖKBEY helikopterinin sertifikasyon süreçlerine devam edilerek kullanıma hazır hale gelmesi hedefleniyor.

Devlet Arşivleri Başkanlığı

Devlet Arşivleri Başkanlığı, Türk ve dünya tarihi açısından büyük önemi haiz arşivlere verilen değer doğrultusunda faaliyetlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda, Devlet Arşiv Ağı projesi ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından üretilmiş belgelerin bir sistem içerisinde saklanacağı ve kontrollü bir şekilde erişilebileceği "Devlet Arşiv Veri Merkezi" proje çalışmaları, 2020'den itibaren başlatılacak.

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı

Dünyadaki uluslararası müzecilik ve konservasyon standartlarında müzecilik hizmeti verilmesi ile tarihi ve kültürel mirasın korunup, yaşatılıp, gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla kurulan Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı da 2019 yılında Yıldız Şale Köşkü, Kemaleddin Efendi Köşkü, Beykoz Cam Billur Müzesi, Maslak Kasrı Mabeyn Limonluk Köşkü, Kasr-ı Hümayun, Çadır Köşkü rölöve, restorasyon ve restitüsyon projelerine devam ediyor.

2020 yılı ve sonrası için de Topkapı Sarayı Seferli Koğuşu ve Hazine Koğuşu, Beykoz Billur ve Cam Müzesi Açılışı, Yıldız Sarayı Hamidiye Silahhanesi, Yıldız Sarayı Çukursaray, Yıldız Çini ve Porselen Fabrikası, Ankara Palas ile Maslak Kasrı restorasyonları planlanıyor.

Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi'nde sona gelindi

Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi'nin hizmete sunulmasına yönelik çalışmalarda son aşamaya gelindi.

Kütüphanede 2 milyona yakın basılı, 43 bine yakın elektronik kitap, muhtelif yazılı ve elektronik süreli yayınlar ile 46 veri tabanı kullanıma sunulacak.

AA

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

SIRADAKİ HABER