Ocak'ın avukatları tarafından Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde açılan davanın dilekçesinde, CHP Mersin Milletvekili Başarır'ın 21 Haziran'da TBMM KİT Komisyonundaki konuşmasında, ardından 30 Haziran'da düzenlediği basın toplantısında Ocak'ın ailesi hakkında gerçek dışı iddialarda bulunduğu belirtildi.

Başarır'ın DHMİ ve İstanbul Havalimanı'nda usulsüz işlemler yapıldığına dair açıklamalarının tamamen gerçek dışı ve Ocak'ın kişilik haklarına ağır bir saldırı mahiyetinde olduğu kaydedilen dilekçede, şu ifadelere yer verildi:

"Davalı, müvekkil, eski Ulaştırma Bakanı ve Başbakan Binali Yıldırım ve mevcut Ulaştırma Bakanı'nın da adını kullanarak İstanbul Yeni Havalimanı'ndan birtakım usulsüz ve yolsuz işlemler yapıldığını iddia etmiş, bu iddialarını destekler hiçbir somut delil olmadığı halde tamamen asılsız ve dayanaksız iddialarda bulunarak müvekkilin kişilik haklarını zedelemiştir. Davalı, açıklamalarında sanki müvekkil tek başına ihale ve benzeri kararları almış gibi algı yaratmakta, gerçeğe aykırı iddialarla kamuoyu yanıltılmakta, müvekkilin kişilik haklarına saldırmaktadır. Müvekkilin genel müdür olduğu dönemde alınan kararlar, hukuka ve mevzuata uygun alınmış, kararlara konulan şartlarla kamuya ilave yatırım ve ek gelir şartı koşulmuş, müvekkilin görev yaptığı ilgili dönemdeki işlemler Sayıştay tarafından ilgili yıllarda denetlenmiş, ilgili faaliyet yılları TBMM tarafından Sayıştay önerisi ile ibra edilmiştir."

Dava dilekçesinde, söz konusu açıklamaları nedeniyle Başarır'ın 300 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmedilmesi istendi.

Funda Ocak'tan açıklama

Eski Genel Müdür Ocak da yaptığı açıklamada, 36 yıl boyunca her kademesinde gurur duyarak görev yaptığı DHMİ'nin bir kamu iktisadi kuruluşu olduğunu belirterek, "En üst karar alma organı yönetim kuruludur. Genel müdür, bu kurulun tek oya sahip başkanıdır. Kurul, 6 kişilikheyetten oluşmaktadır, kurulun karar ve faaliyetleri Sayıştay denetimine tabidir. Buna karşın Sayın Vekil sanki Funda Ocak, tek karar mekanizmasıymış ve tek başına keyfi kararlar almış gibi bir algı yaratmış, asılsız iddiaları ile şahsımı hedef almıştır." ifadelerini kullandı.

Başarır'ın hedef aldığı İstanbul Havalimanı Projesi'nin, tüm süreçleri kamuya açık, şeffaf ve tüm isteklilerin katılabileceği şekilde düzenlenen açık artırma usulü ile ihale edilmiş, Türkiye açısından önemli bir proje olduğuna dikkati çeken Ocak, şunları kaydetti:

"Bu projenin yatırım döneminde alınan tüm kararlar, işin şartnamesine ve sözleşmesine uygun gerçekleştirilmiş ve kamu yararına şirket lehine oluşabilecek maliyet azalışları ise alınan kararlarda açıkça 'İdare lehine ilave kira ödemesi veya idarenin talep edeceği ek yatırım ile değerlendirilecektir.' açık hükmü ile şarta bağlanmıştır.

Teknik zorunluluklar ve şartname hükümlerinin gereği olarak yapılan kira ötelemesi ise görevli şirkete hak doğuran ek maliyet artışı ve ek süre verilmemesi için yapılan bir ötelemedir. Ötelenen tutara her yıl Eurobond faiz oranı uygulanması şartı ile idarenin zararı yoktur.

Sayın Vekil, yeterince araştırma ve değerlendirme yapmadan, tamamen asılsız birtakım iddialarla şahsıma haksız isnatlarda bulunmuş, kamuoyunu yanlış bilgilendirerek kişilik haklarımı ihlal etmiştir. Yasalara uygun faaliyet yürüttüğüm şirketime ilişkin mahrem vergisel bilgilerini ele geçirdiğini ikrar ederek de kişisel verilerim ile özel hayatımın gizliliğini de ihlal etmiştir. Sayın Vekil'in haksız ve mesnetsiz iddiaları nedeniyle bu açıklamayı yapma gereği doğmuş olup Sayın Vekil hakkında hukuki yollara başvurularak yasal süreç başlatılmıştır."