Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye İklimlendirme Sektörü Meclisi Başkanı Zeki Poyraz, binalarda enerji performansına yönelik yapılan değişikliklerle Neredeyse Sıfır Enerjili Bina (NSEB) kavramının mevzuata girdiğini belirterek, "Binaların sadece yüzde 2-3'ünün 5 bin metrekarenin üzerinde olduğu düşünüldüğünde, iklim değişikliğiyle mücadele ve enerji verimliliğinin artırılması için daha etkili ve kapsamlı adımlar atmak gerekiyor." ifadesini kullandı.

Poyraz, yazılı açıklamasında, binalarda enerjinin mümkün olan oranlarda yenilenebilir enerjiden karşılanmasına yönelik yeşil sertifika ve NSEB ile ilgili yasal altyapının iyileştirilmesi gerektiğini belirtti.

Enerji tüketiminde yüzde 32,7'lik paya sahip bina sektörünün gerek ekonomi perspektifi gerekse sera gazı azaltım politikaları açısından çok önemli bir alan olduğunu vurgulayan Poyraz, şunları kaydetti:

"Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle, 1 Ocak 2023'ten itibaren bir parseldeki toplam inşaat alanı 5 bin metrekareden büyük olan tüm binaların enerji performans sınıfının en az B olacak şekilde inşa edilmesi ve buralarda kullanılacak enerjinin en az yüzde 5'inin yenilenebilir kaynaklardan karşılanması zorunlu hale getirildi. Binaların sadece yüzde 2-3'ünün 5 bin metrekarenin üzerinde olduğu düşünüldüğünde, iklim değişikliğiyle mücadele ve enerji verimliliğinin artırılması için daha etkili ve kapsamlı adımlar atmak gerekiyor."

Binalarda verimlilik potansiyeli yüksek

Poyraz, Türkiye'deki güncel mevzuata göre binalar için izin verilen enerji tüketiminin metrekare başına yıllık 120-150 kilovatsaat mertebelerinde olduğunu ifade etti.

Türkiye'deki binaların her yıl milyarlarca dolarlık ithalatla sağlanan enerjiyi israf ettiğini belirten Poyraz, şu değerlendirmede bulundu:

"Öyle ki son 5 yılda enerji ithalatına 213 milyar doların üzerinde kaynak aktarılmış durumda. Avrupa Birliği'nde 2019 yılından bu yana yeni kamu binaları, 2020 yılının başından itibaren ise tüm yeni binalar neredeyse sıfır enerjili olarak yapılıyor. Bu çerçevede gelişmiş ülkelere bakıldığında günümüzde binalar yılda metrekare başına 30-50 kilovatsaat mertebelerinde enerji tüketecek şekilde imal ediliyor. Yeni düzenleme ile enerji sınıfının C’den B’ye getirilmesine bağlı olarak sağlanan yüzde 20'lik iyileşme ile NSEB binalar için enerji limiti yıllık metrekare başına 100-120 kilovatsaat mertebelerine getirildi. Oldukça sınırlı miktarda olan bu iyileşme de sadece toplam inşaat alanı 5 bin metrekareden büyük olan tüm binalar için tanımlandı. Yıllık inşaat ruhsatlarına bakıldığında sadece yüzde 2-3 gibi bir orandaki binanın 5 bin metrekarenin üzerinde olduğu düşünüldüğünde, iklim değişikliğiyle mücadele ve enerji verimliliğinin artırılması için daha etkili ve kapsamlı adımlar atmak gerekiyor."