Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, madencilik faaliyetlerinin zeytinlik alanlara denk gelmesi durumunda sahadaki zeytin ağaçlarının kesilmeyeceğini, taşınacağını ve tüm masrafların karşılanacağını açıkladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından, Maden Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’e ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, Covid-19 pandemisi sonrası dünyada hızla artan enerji talebinin yerli kaynaklarla karşılanmasının küresel enerji fiyatlarındaki ani dalgalanmalara karşı daha fazla önem kazandığı belirtilerek, bu dönemde ülkelerin enerji arz güvenliğini teminat altına almak için mevsim ve iklim koşullarından bağımsız bir şekilde 7 gün 24 saat kesintisiz enerji sağlayan baz yük santrallerini dahi tekrar devreye almaya başladığı ifade edildi.

MEVCUT SANTRALLERDEKİ İSTİHDAM KORUNACAK

Türkiye’nin son son dönemde çift haneli rakamlara ulaşan ekonomik büyümesi işaret edilen açıklamada, söz konusu bu büyümenin sürekliliğini sağlayacak en önemli unsurun sürekli ve kaliteli enerji arzı olduğuna vurgu yapıldı. Bu kapsamda Resmi Gazete’nin bugünkü nüshasında Maden Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile artan elektrik ihtiyacının yerli kaynaklarla karşılanmasına yönelik yeni bir düzenlemeye gidildiği aktarılan açıklamada, söz konusu düzenlemenin halihazırda faaliyet gösteren santralleri kapsadığı ve mevcut santrallerdeki istihdamın da korunacağı kaydedildi.

Elektrik ihtiyacının karşılanmasına yönelik yapılacak madencilik faaliyetlerinin zeytinlik alanlara denk gelmesi durumunda uygulanacak yeni usul ve esaslar ele alınan açıklamada, kamu yararının gözetilmesi şartıyla sahada madencilik faaliyetlerinin yürütülmesi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının iznine tabi olacağı aktarıldı.

ZEYTİN AĞAÇLARI TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TARAFINDAN EŞ DEĞER BÜYÜKLÜKTE BİR BÖLGEYE TAŞINACAK

Açıklamada, zeytin ağaçlarının taşınacağı bölge, Tarım ve Orman Bakanlığının izni ve uygun görüşüyle faaliyet yürütülecek saha ile eşdeğer büyüklükteki yeni bir bölgeye taşınacağı aktarıldı. Açıklamada, zeytin ağaçlarının kesilmesinin söz konusu olmadığına vurgu yapıldı.

TÜM MASRAFLAR VE TALEPLER MADEN FAALİYETİ YÜRÜTECEK ŞİRKET TARAFINDAN BELİRLENECEK

Zeytin ağaçlarının taşınacağı bölgenin, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirleneceği ve mücbir bir sebep olmadıkça taşınma işleminin olmayacağı ifade edilen açıklamada, zeytin sahasının taşınmasına ilişkin tüm masrafların ve ortaya çıkacak tüm taleplerin ilgili sahada maden faaliyeti yürütecek şirket tarafından karşılanacağı bilgisi verildi.

İlgili firmanın taşınan ve tutmayan her bir zeytin ağacına karşılık 5 yeni fidan dikmekle yükümlü olacağına vurgu yapılan açıklamada, sahadaki maden faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından sahanın rehabilite edileceği ve eski haline getirileceği belirtildi.

(Mustafa Cenik/İHA)