Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Lütfi Akca, yaptığı açıklamada, DSİ yatırımlarının kaynağını teşkil eden suyun yaşamsal öneminin yanında tüm üretim süreçlerinin ana girdilerinden birini oluşturduğunu belirtti.

Ulaştığı her alanda adeta zincirleme reaksiyona sebep olan suyun hem sektörel hem de sektörler arası hareketliliği tetiklediğini aktaran Akca, suyun tarım ve sanayide yarattığı güçlü etkinin geniş iş sahalarının doğmasına da vesile olduğunu kaydetti.

Bu kapsamda DSİ Genel Müdürlüğünün, Türkiye'nin su kaynaklarının korunması, yönetilmesi, geliştirilmesi ve gelecek nesillere eksiksiz olarak aktarılması maksadıyla projeler üreten Türkiye'nin en büyük yatırımcı kuruluşlarından biri olduğunu vurgulayan Akca, DSİ'nin hizmetlerinden faydalanmayan tek bir vatandaşının olmadığını belirtti.

Susuz bir kalkınmanın mümkün olmadığını anlatan Akca, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda sulama projelerimiz başta olmak üzere yatırımlarımızı en kısa zamanda tamamlayarak faydaya dönüştürmek, verimli topraklarımızın bereketine bereket katmak için çalışmaktayız. DSİ olarak modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koymaktayız. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükseltiyor. Bu kapsamda Diyarbakır ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır."

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yağış azlığı ve kuraklığın etkilerini en aza indirmek için yoğun bir çaba sarf ettiklerini ifade eden Akca, şunları kaydetti:

"Bölgemizde 2022 yılında ve geçmiş yıllarda yaşanan az yağış sebebiyle gerçekleşen kuraklıktan ötürü Devegeçidi Barajı'nda tarımsal sulama ihtiyacını karşılayacak kadar su depolanamamıştır. Devegeçidi Barajı sulaması için ihtiyaç olan su, Dicle Barajı'ndan takviye amacı ile pompaj yöntemiyle aktarılmıştır. Bölge halkının, tarımsal sulama ihtiyacının karşılanamayacağını DSİ'ye bildirmesi üzerine hızlı bir reaksiyon alınıp Dicle Barajı'ndan P2 pompa istasyonu ve ana kanalı vasıtasıyla 20 milyon metreküp su takviyesi gerçekleştirilmiştir ve vatandaşımızın tarımsal sulamada ihtiyacı olan su karşılanmıştır. Gerçekleşen su transferi ile 58 bin dekar alanda pamuk, mısır ve tütün gibi ürünlerin üretimi gerçekleşecek olup 2022 yılı fiyatlarıyla milli ekonomimize 348 milyon lira fayda sağlayacaktır."