Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından, birimin gerçekleştirdiği araç ihalesi konusunda yapılan haberlere ilişkin, "Başkanlığımızca gerçekleştirilen işlemler, tamamen mevzuata ve kamu yararına uygun olup, basın etiğine aykırı bir şekilde ve algı yaratmaya dönük bir dille 'kıyak' olarak tanımlanması mümkün değildir." ifadesi kullanıldı.

Başkanlıktan yapılan açıklamada, "Bugün Cumhuriyet gazetesinde, Sinan Tartanoğlu imzasıyla 'Saray'dan kıyak ihale' başlığıyla bir haber yayınlanmıştır. Söz konusu haberin kamuoyunda yanlış anlaşılmaya sebep olmaması için Başkanlığımız tarafından bilgilendirmenin yapılması zaruri görülmüştür." denildi.

Başkanlıkça geçen yıl sonunda, 2019 ve 2020 yıllarını kapsayacak hizmet aracı kiralama işi için rekabetçi ve şeffaf bir şekilde açık usulle ihaleye çıkıldığına işaret edilen açıklamada, 14 Aralık 2018'de gerçekleşen ihalenin tek bir firmanın teklif sunması, teklifin "Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas Usuller"in 6. maddesinde öngörülen yüzde 2 limitiyle yaklaşık maliyetin üstünde olması sebebiyle iptal edildiği aktarıldı.

Açıklamada, ihaleye konu hizmetlerin aksaklığa mahal vermeden sürdürülmesi amacıyla yeniden açık ihaleye çıkıldığı, bunun için gerekli süre sınırına uyulduğu vurgulanarak, pazarlık usulüyle yapılan ihaleye, Başkanlıkta mevcut araç kiralama hizmetini yürüten firma da dahil olmak üzere 3 firmanın davet edildiği ve ihalenin mevzuata uygun şekilde sonuçlandırıldığı bildirildi.

"Algı yaratmaya dönük çaba"

Yasalarda konuya ilişkin hükümlere de yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Açık ihale usulüyle alınması öngörülen ancak yasal limitler dışında gerçekleşen teklif sebebiyle kamu yararı korunarak iptal edilen bir ihalenin tekrar açık ihale usulüyle ihale edilmesine kadar geçecek 3 ay gibi kısa bir sürede pazarlık usulüyle ihale edilmesinin 'kıyak ihale' olarak tanımlanması algı yaratmaya dönük bir çabaya ve gerçekleri saptıran bir habercilik üslubuna işaret etmektedir. Ayrıca, haber metninde, 'Cumhurbaşkanlığı, garajındaki araçların 2019 yılı boyunca geçerli olacak kasko sigortaları için hizmet ihalesi açmadı. Bunun yerine birden çok hizmet aracı kiralama ihalesi açıldı.' şeklinde bir ifade yer aldığı görülmektedir. Bu ifadenin ne anlam ihtiva ettiği ve yapılan hizmet aracı kiralama ihalesiyle nasıl bir ilişki kurulduğu anlaşılamasa da metni kaleme alan muhabirin, 'haberini' bilgi eksikliği ve algı yaratma maksadıyla yazdığını takip eden paragraftaki '… ancak araçlar için kullanılacak yakıt başka bir ihalenin konusu oldu.' cümlesi bir kez daha göstermiştir. Zira, Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas Usuller'in 6. maddesinin 1. fıkrasının (ç) bendinde, 'Taşıtlar, yakıt hariç, şoförlü veya şoförsüz olarak edinilebilecektir.' denilmektedir. Mevzuatın amir hükmünden de anlaşılabileceği üzere, yakıt dahil araç kiralama hizmeti alınması mümkün değildir. Başkanlığımızca izah edilen bu çerçevede gerçekleştirilen işlemler, tamamen mevzuata ve kamu yararına uygun olup, basın etiğine aykırı bir şekilde ve algı yaratmaya dönük bir dille 'kıyak' olarak tanımlanması mümkün değildir. Cumhuriyet gazetesinin eksik bilgiyle tamamen gerçekleri çarpıtarak kamuoyunda algı oluşturmaya dönük bu 'habercilik anlayışını' kınıyoruz."