ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Kıbrıs Türkü'nün hürriyeti ve güvenliği nasıl milli davamız ise üreten, büyüyen, müreffeh, mali yapısı güçlü bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de milli davamızdır." dedi.

Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel ile 2024 İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması imza törenine katıldı. Anlaşmayı imzalayan Yılmaz ve Üstel, daha sonra ortak basın açıklaması yaptı.

Türkiye ve KKTC arasındaki işbirliği ve kardeşlik bağlarını daha da güçlendirecek, KKTC'nin inşasına katkıda bulunacak önemli konularda fikir birliğine vardıklarını dile getiren Yılmaz, 2024 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması'nın istişarelerinin verimli şekilde tamamlandığını söyledi.

Yılmaz, KKTC halkının refahını ve sürdürülebilir bir ekonomiye kavuşmasını sağlamak amacıyla gerekli adımların atılması konusunda kararlı olduklarını vurgulayarak, 2023 yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması çerçevesinde KKTC'ye 9,5 milyar lira ödenek tahsis edildiğini, bu rakamın yaklaşık 7,9 milyar lirasının harcandığını belirtti.

2023 yılı anlaşmasında gerçekleşme oranının yüzde 83 olduğunu, bunun son dönemde yapılan anlaşmalar içinde en yüksek orana denk geldiğini ve 2023 yılı anlaşması kapsamında birçok projenin hayata geçirildiğini ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Yeni Ercan Havalimanı Temmuz 2023'te Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı bir törenle hizmete açılmıştır. Yeni Ercan Havalimanı sadece bir havalimanı değil, yıllarca haksız ablukalar altına alınmış bir devletin dünyaya verdiği güçlü bir mesajdır. Bu niteliğinin yanı sıra projeyle ada ekonomisine de büyük katkılar sağlanmıştır. Yılın ilk 4 ayında 1,4 milyon yolcu sayısına ulaşılmış olup yıl sonu hedefi ise 5 milyon yolcudur. Sulama ve içme suyu yatırımları ilerletilmiş, KKTC Su ve Toprak Kaynakları Master Planı ve Orta Mesarya Ovası Sulaması İletim Hattı Projesi ikinci kısım çalışmaları sürdürülmüştür. Ada tarımına büyük katkı koyacak bu projelerle verimli Mesarya bölgesinin suyla buluşmasını sağlamış olacağız."

- "Yeni Girne Askeri Hastanesi projesi tamamlanmak üzere"

Kurak geçen yıl boyunca KKTC küçükbaş hayvancılık sektöründe yaşanması beklenen küçülmenin önüne geçebilmek için 9 bin 400 ton hibe arpaya yaklaşık 70 milyon Türk lirası finansman sağlandığı bilgisini veren Yılmaz, "Ayrıca 3 bin 798 işletmeye, bu işletmelerde kayıtlı toplamda 265 bine yakın küçükbaş hayvan için ilk kez böyle bir destek sunulmuştur. Türkiye Cumhuriyeti finansmanı ve teknik desteğiyle gerçekleştirilen Reşatbey ve Beşparmak gibi arpa çeşitlerinin tohumluk üretiminde kullanılmak üzere Lefkoşa atık su arıtma tesislerinde arıtılan su, devlet üretme çiftliklerine ulaştırılmıştır." dedi.

Sağlık Bakanlığınca, KKTC'nin sağlık altyapı ihtiyaçlarının ayrıntılı bir çalışmayla sahaya giden teknik bir ekip tarafından tespit edildiğini aktaran Yılmaz, ihtiyaçların teminine yönelik Cumhurbaşkanı Yardımcılığı ve Sağlık Bakanlığı arasında bir protokolün imzalandığını, ihtiyaçları bir plan dahilinde yıl içinde temin edeceklerini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığının katkılarıyla devam eden yeni Girne Askeri Hastanesi projesinin tamamlanmak üzere olduğunu, Güzelyurt Hastanesi projesinin acil ve poliklinik hizmetlerini sunacak şekilde revize edildiğini belirten Yılmaz, Pamuklu ve Maraş Sağlık Merkezleri ile LAPTA Sağlık Ocağı'nın baştan sona tadilatı ve büyütülmesi işlerinin projelendirildiğini ve toplam 45 milyon Türk lirası kaynak sağlandığını kaydetti.

- Dijital dönüşüm çalışmaları

Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Meclisi Hizmet binaları, Millet Bahçesi ve Millet Camii yapım çalışmalarında önemli mesafeler kaydedildiğini, Taşınmaz Mal Komisyonu'nda tazminat dosyalarının ödeme süreçlerinin tamamlanmak üzere olduğunu bildirdi.

KKTC genelindeki köy yollarının iyileştirilmesi kapsamında 41,5 kilometre yolun tamamlandığını ve toplam yaklaşık 153 kilometre yolun trafiğe açıldığını belirten Yılmaz, KKTC'de taşrada yer alan okulların teknik ve teknolojik altyapısının güçlendirilmesi için ödenek tahsis edildiğini ve ada genelinde 13 okulun tamir ve tadilatına başlandığını söyledi.

E-Devlet işbirliği kapsamında dijital dönüşüm ve elektronik devlet kurumunun aktif hale getirilmesi yönünde çalışmaların sürdürüldüğünü, Gazimağusa ve Serbest Liman ile Lefkoşa Kargo Şubesi'nin e-Devlet'e entegre edildiğini belirten Yılmaz, Geçitkale Havalimanı'nda uçuş güvenliğini artıracak revizyonlar yapıldığını ve enerji altyapısının yenilendiğini, uzun yıllardır gündemde olan şans oyunlarından vergi alınmasına ilişkin yasal düzenleme ve yabancıya konut satışına yönelik düzenlemelerin KKTC Meclisi tarafından kabul edilerek yasalaştığını anlattı.

- "14 milyar lira yeni ödenek tahsis ediyoruz"

Yılmaz, Türkiye olarak Kıbrıs Türkü'nün hak ettiği refah seviyesine ulaşması için hiçbir çabayı esirgemediklerini ve bundan sonra da gayretlerini en üst düzeyde, titizlikle sürdüreceklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"İmzaladığımız 2024 yılı anlaşmamızda, KKTC iktisadi ve mali işbirliğimiz için yaklaşık 14 milyar lira yeni ödenek tahsis ediyoruz. Böylece devirlerle birlikte imzaladığımız 2024 anlaşması kapsamında yaklaşık 16 milyar liralık ödenek kullanmayı öngörüyoruz. Bu yılki anlaşmada hedefimiz, bütçe açıklarının finansmanından ziyade, daha verimli olan altyapı yatırım ve reel sektör proje ve programlarının desteklenmesidir. İşbirliğinde verimliliği arttırma irademizin tüm kalemlere yansıtıldığını ifade etmek isterim."

Bu kapsamda anlaşmada toplam desteklerin yüzde 50'sinin yatırım ve reel sektör desteklerine ayrılmış durumda olduğunu belirten Yılmaz, "Bu açıdan enerji arz güvenliğine özellikle önem veriyoruz. KIB-TEK santrallerinin bakım onarımı için finansman sağlanacak. Türkiye Cumhuriyeti EÜAŞ tarafından sağlanan mobil treyler elektrik santralleri, adada hizmet vermeye devam edecektir ve kapasiteleri de arttırılacak." dedi.

Yılmaz, yatırım ortamının iyileştirilmesi ve sanayinin gelişmesinin de öncelikleri arasında olduğunu vurgulayarak, organize sanayi bölgelerinin altyapı ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik yatırımlara finansman sağlanacağını belirtti.

- "Turizm Master Planı" hazırlıkları için destek

Genç girişimciler ve yenilikçi iş fikirlerinin destekleneceğini ifade eden Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2016 yılından bu yana birçok başarı hikayesine vesile olan KKTC girişimcilik projesine programın başarısıyla orantılı olarak artan ödenekler ve yeni vizyonlarla devam edilecektir. Diğer taraftan organize hayvancılık bölgeleriyle balıkçı barınaklarının altyapı eksiklerini giderme yönündeki çalışmalar sürdürülecektir. Dere ve gölet ıslahlarının yanı sıra modern sulama sistemlerinin kurulumu için destek sağlanacaktır. Hibe programları ile KKTC'li çiftçilerin yatırım ihtiyaçlarına yine destek olunacaktır."

Orta Mesarya Ovası Sulaması İletim Hattı Projesi ve 207 kilometrelik Depo Bağlantı Hattı Projesi'ne devam edileceğini aktaran Yılmaz, ulaştırma alanında ise 2024 yılı içinde 60 kilometre yolun daha tamamlanarak hizmete açılmasının hedeflendiğini, Lefkoşa çevre yolunun devamının tamamlanarak hizmete açılacağını belirtti.

Yılmaz, turizmde KKTC markasının küresel turizm pazarında ileriye taşınması için işbirliklerinin süreceğini belirterek, bu kapsamda adanın "Turizm Master Planı" hazırlıkları için tüm teknik birikimleriyle KKTC'ye destek vereceklerini söyledi.

Sanayi ve hizmet sektörüne bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarına sahip, yüksek verimli insan gücünün yetiştirilmesi için KKTC'de meslek liselerinin altyapılarının güçlendirileceğini belirten Yılmaz, KKTC'de bulunan 12 meslek lisesinin yaşam boyu eğitim merkezi haline getirilerek, Kıbrıs Türkü'nün beşeri sermaye yönünden de ilerletileceğini kaydetti.

- Sağlık alanındaki işbirlikleri de güçlendirilecek

Gençlik ve spor alanında ise İskele'den Dipkarpaz'a, Lapta'dan Gazimağusa'ya pek çok noktanın spor tesisleriyle donatılacağını açıklayan Yılmaz, gençleri farklı spor dalları ile buluşturacak projelere finansman sağlanacağını kaydetti.

Sağlık alanında ise devam eden projelerin tamamlanması ve ihtiyaç olan yerlerde yenilerinin inşa edilmesine odaklandıklarını belirten Yılmaz, Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kalp damar cerrahi servisi, anjiyo ve ameliyathanenin kurulması için cihazların temininin tamamlanmak üzere olduğunu söyledi.

Yılmaz, Pamuklu ve Maraş'a yeni sağlık merkezleri yapımı ile Lapta Sağlık Ocağı'nın tadilatı ve genişletilmesi çalışmalarının 2024 yılı anlaşması çerçevesinde tamamlanacağını, yeni Güzelyurt Hastanesi'nde yıllardır yarım kalan karkas binanın hizmete açılması için ortak çalışmalar başlatıldığını belirtti.

Güzelyurt'un elzem ihtiyacına cevap verecek şekilde, ilk önce acil servis ve poliklinik hizmeti sunumuna başlanacağını aktaran Yılmaz, bu hizmetlerin kapsamının genişleyerek devam edeceğini vurguladı.

Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'nin depreme dayanıklı hale gelmesini ve yenilenmesini sağlayacaklarını aktaran Yılmaz, tıbbi cihazdan teçhizata ve yeni sağlık merkezlerine kadar sağlık alanındaki işbirliklerini de diğer tüm alanlar gibi güçlendireceklerini ifade etti.

- "Türkiye Yüzyılı aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yüzyılıdır"

Yılmaz, KKTC'nin haksız ambargolara ve kısıtlamalara rağmen önemli mesafe aldığına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Türkiye Cumhuriyeti, Kıbrıs Türkü'nün ekonomik ve sosyal açıdan daha güçlü bir seviyeye gelmesi için her zaman dayanışma içinde KKTC hükümetiyle, makamlarıyla birlikte çalışmıştır, çalışmaya da devam edecektir. Kıbrıs Türkü'nün hak ve hakkaniyeti için verdiğimiz mücadele, sadece müzakere süreçleriyle, sadece siyasi tartışmalarla sınırlı kalmayacak kadar derin ve kapsamlıdır. Kıbrıs Türkü'nün hürriyeti ve güvenliği nasıl milli davamız ise üreten, büyüyen, müreffeh, mali yapısı güçlü bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de milli davamızdır.

Bölgede istikrar ortamının sağlanması ne kadar önemliyse KKTC'de yatırım ortamının iyileşmesi, yapısal reformların süratle yasalaşması da o kadar önemlidir. Vatandaşın kamudan aldığı hizmetlerde iyileşme sağlanarak, bürokrasinin azaltılması ve bu anlamdaki projelerin desteklenmesi de önceliklerimiz arasındadır."

Temel hedeflerinin Kıbrıs Türkü'nün daha güçlü, daha müreffeh bir geleceğe yürümesi olduğunun altını çizen Yılmaz, "Sadece turizm ya da yükseköğretim ile değil teknolojiyle, dijitalleşmeyle, yeşil ekonomiyle anılan bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti uzak bir hedef değildir." diye konuştu.

Cevdet Yılmaz, şunları kaydetti:

"Özellikle Kıbrıs Türkü gençlerin, Gazze başta olmak üzere bölgede yaşanan acı hadiselere bakarak ülkelerinin geleceğine dört elle sarılması, KKTC'de memuruyla, doktoruyla, öğretmeniyle, akademisiyle herkesin katkısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güçlü bir gelecek inşa etmesi çok çok kıymetli. Türkiye Yüzyılı aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yüzyılıdır. Kıbrıs Türkü'nün yüzyılıdır. Bu yüzyılı birlikte inşa edeceğiz. Kıbrıs Türkü'ne daha kaliteli bir hayat sunmak için ve KKTC'nin kalkınması için yine omuz omuza gönül birliği içinde çalışacağız diyoruz."