Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, Pekin'de düzenlediğini basın toplantısında, Çin'in ABD aleyhine Dünya Ticaret Örgütüne (DTÖ) yaptığı başvurunun görüşülmesiyle ilgili değerlendirmede bulundu.

ABD'nin bir yandan adil rekabeti savunurken, diğer yandan yerli üretime öncelik veren büyük ölçekli sübvansiyonlar ve ihracat kontrolleriyle ayrımcı bir tutumu benimsediğini belirten Sözcü Vang, "ABD, çok taraflı ticaret sistemini sabote ediyor, sanayi politikalarında çifte standart uyguluyor, küresel sanayi ve tedarik zincirlerini kesintiye uğratıyor." ifadesini kullandı.

Vang, Washington yönetiminin, DTÖ'nün çok sayıda ihtilaf çözüm kararını reddettiğini, ulusal mevzuatına dayanarak yüksek tarifeler empoze ettiğini, ihracat kontrol uygulamalarının uluslararası toplumun kabul ettiği normların dışına çıktığını ve diğer DTÖ üyelerini kendi yasalarına uymaya zorladığını vurgulayarak, "ABD, tek taraflılığın ve zorbalığın uzmanı haline geldi." dedi.

ABD'nin ekonomik bağları koparma, tedarik zincirlerini kesme ve dostlarını destekleme yaklaşımından vazgeçmesi gerektiğine işaret eden Vang, DTÖ kurallarına uyma ve çok taraflı ticaret sisteminin otoritesini sağlamaya yönelik adımlar atma çağrısında bulundu.

Çin, çip sektöründe Çinli şirketlere getirdiği ihracat kontrolleri nedeniyle 12 Aralık'ta ABD aleyhine DTÖ'ye başvurmuştu.

Çin Ticaret Bakanlığı, yarı iletkenler ve diğer yüksek teknoloji ürünlerinin ihracatına kısıtlama getiren düzenlemelerin "tipik bir korumacılık uygulaması" olduğunu belirterek, DTÖ Genel Konseyini, "İhtilaf Çözüm Organı (İÇO)" sıfatıyla görüşmeye çağırmıştı.