Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu yılın başından bu yana 41 bin 414 çevre denetimi yaptık. 2 bin 391 tesise, yaklaşık 340 milyon lira ceza kestik. 257 tesisin faaliyetini durdurduk. Çevremizi, toprağımızı, havamızı, suyumuzu kirletenlere hiçbir şekilde müsamaha göstermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

1200'e yakın parametrenin ölçüm ve analizi yapılıyor

Bakanlıktan, denetimlere ilişkin yapılan yazılı açıklamaya göre, denetimlerde ihtiyaç duyulan her türlü su, atık su, deniz suyu, toprak, atık, arıtma çamuru, atık yağ, izolasyon sıvısı, sediment, baca gazı, kömür, prina ve fuel-oil başta olmak üzere 1200'e yakın parametrenin ölçüm ve analizi Çevre Referans Laboratuvarı'nda yapılıyor.

Bu denetimler ve analizler sonucunda çevre mevzuatında belirtilen usul ve esaslar ile sınırlama ve yasaklamalara aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen kuruluşlara, kanunda öngörülen idari yaptırımlar uygulanıyor.

Ayrıca Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri kapsamında gerekli tahkikatın yapılması amacıyla suç duyurusunda bulunuldu.

Çevre denetiminde Cumhuriyet tarihinin en yüksek sayısına ulaşıldı

Bakanlık, 2021'de Türkiye genelinde toplam 57 bin 22 çevre denetimiyle Cumhuriyet tarihinin en yüksek denetim sayısına ulaştı. Bu denetimlerde mevzuata aykırı faaliyette bulunduğu tespit edilen 3 bin 936 tesise yaklaşık 350 milyon lira idari para cezası uygulandı ve 406 tesis hakkında da faaliyet durdurma kararı alındı.

Türkiye'nin 81 ilindeki Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüklerince yapılan denetimlere katkı sağlamak amacıyla Bakanlığın Merkez Denetim Ekipleri, Mobil Hava Kalitesi Ölçüm İstasyonları ile Mobil Su ve Atık Su Laboratuvarları da bölgeye sevk ediliyor, böylece denetimlerde daha hızlı sonuç alınıyor.

Sürekli İzleme Merkezi çerçevesinde hava kalitesi, atık su, emisyon ve deniz kirliliği ölçüm sonuçları, çevreye ilişkin karar alma süreçlerinde ve çevre denetimlerinin planlanmasında kullanılıyor.