Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bakanlık olarak hizmet yelpazelerinde yer alan tüm konuları inovatif bir biçimde, en modern uygulamalarla geliştirme noktasında büyük hassasiyet içerisinde olduklarını söyledi.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından Ticaret Bakanlığı katkılarıyla düzenlenen Türkiye İnovasyon Haftası, Haliç Kongre Merkezi'nde devam ediyor.

Bu yıl "İnovasyonun Yeni Yüzyılı" temasıyla 9. kez düzenlenen etkinlikte konuşan Bakan Kasapoğlu, organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, "Ülkemizin dünyadaki yüzü, milletimizin ve bayrağımızın dünyadaki temsilcisi, Türkiye'nin gücünü, kapasitesini artıran tüm ihracatçılarımızı yürekten kutluyorum. İhracatçılarımız faaliyetleriyle ve gayretleriyle hakikaten hem yüzümüzü ağartıyorlar hem de yetişen yeni nesillere, gençlerimize rol model oluyorlar." dedi.

Kasapoğlu, inovasyonun, toplumsal ve kültürel alanlarda yeni uygulamaların kullanılması anlamını taşıdığını anlatarak, "Bu yeni uygulamalar, sürekli değişen, dönüşen hayatın olağan akışına cevap vermelidir. Değişen istek ve ihtiyaçları karşılamaya yönelik bir gayret içermelidir. Değişen sorunlara farklı açılardan yaklaşan çözümler üretmelidir. Yani bir tarafta değişim var, diğer tarafta orijinal fikirler, bu fikirlerin uygulanması ve bir icat süreci var. İşte inovasyonu bu denklemin bütünü olarak ele alıyoruz." diye konuştu.

Konuşmasında üretim, geliştirme ve pazarlama süreçlerindeki değişimlere değinen Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Bilgi işlem altyapısının değişmesiyle dünya hızlı bir değişim sürecine girdi. Bu değişim süreci dünyayı tek bir pazara dönüştürdü. Eskiden işletmeler sadece kendi bölgesindekilerle rekabet ederken, şimdi hiç bilmediği, ismini bile duymadığı ülkelerin işletmeleri ile rekabet eder hale geldi. Bu rekabet küresel dünyada, devletler bazında da aynı şekilde yaşanmaya başladı. Devletler bu süreçte şunu fark ettiler, artık geçmişte olduğu gibi bir doğal kaynağa sahip olmak, tek başına rekabet gücü sağlamıyor. Değişen taleplere, ihtiyaçlara ve alışkanlıklara en hızlı şekilde cevap verme kapasitesine sahip ülkeler, rekabette bir adım öne geçiyorlar. Bu çağ bilişim, bu çağ girişimcilik çağıdır. Bu çağda kopyacı sanayi değil, yenilik ortaya koyan sanayi yükselen yıldızdır. Bunun için de bütün kurumlarımızla, firmalarımızla, kamu kurumlarımızla inovasyonu benimsemeye, öncelemeye ihtiyacımız var. İnovasyon ikliminin tam içerisinde olmak mecburiyetindeyiz. Türkiye'nin inovatif ilerlemenin gerisinde kalmasına asla izin vermeyeceğiz."

"Türkiye Yüzyılı gençlerimizin omzunda yükselecek"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, hayallerini gerçekleştirme noktasında tüm imkanlarıyla gençlerin yanında olduklarını vurgulayarak, "Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak, hizmet yelpazemizde yer alan tüm konuları inovatif bir biçimde geliştirme, sunum biçimimizi en yeni, en modern uygulamalarla geliştirme noktasında büyük hassasiyetler içerisindeyiz. Bakanlık olarak, inovasyonun temelini gençlerin serbestçe hayallerini gerçekleştirmeleri için onlara imkan sunma olarak değerlendiriyoruz. Tüm tesislerimiz, gençlerin düşüncelerini hayata geçirmelerinde onlara gerekli teknik, idari ve mali destek sunma, katkı sağlama fonksiyonunu yerine getirmek için yapılandırılmıştır. Gençler hayallerini gerçeğe dönüştürecek fırsatlara ne kadar erişebilirse, yenilikçilik ve girişimcilik de o oranda büyüyecektir." ifadelerini kullandı.

Bakanlık olarak dijitalleşmeye büyük önem verdiklerini anlatan Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Algoritmalar ve yazılımlar, Bakanlığımızın iş ve işleyişinde çok önemli bir yer tutuyor. Yurt başvuru ve sonuçlarının açıklanmasını, yurt yerleştirme süreçlerini, kredi ve burs verme süreçlerini tamamen çevrim içi olarak gerçekleştiriyor, değerlendirme işlemlerini dijital ortamda yürütüyoruz. Gençlik merkezlerimiz, genç ofislerimiz, yurtlarımız ve gençlik kamplarımızdaki tüm yönetsel çalışmalar, faaliyetler, katılımlar, projeler, her şey yerli ve milli yönetim yazılımlarımız üzerinden gerçekleştiriliyor. Gencizbiz, Sporcuyuzbiz ve Gönüllüyüzbiz web sitelerini ve mobil uygulamalarını gençlerimizin hizmetlere en rahat şekilde erişmeleri için hayata geçirdik. Gönüllülük faaliyetlerimizin tamamını dijitale taşıdık. Faaliyetlerin takibini eş zamanlı olarak yazılımlarımız vasıtasıyla gerçekleştiriyoruz. Önceleri bürokrasinin hantallığı yüzünden ağır işleyen sporcu lisans ve antrenörlük başvuru işlemlerini çevrim içi ortama aldık."

Bakan Kasapoğlu, gençleri inovasyona ve girişimciliğe teşvik edecek yüzlerce çalışma yürüttüklerini anlatarak, "Bakanlık olarak her daim 'Fikir gençlerden, destek bizden.' diyoruz. Gençlik Projeleri Destek Programı'yla 2012'den bu yana 5 bin 114 projeyi destekledik. Tematik gençlik kamplarımızla, spesifik alanlara ilgi duyan gençleri bir araya getiriyor, bu anlamda tecrübe aktarımına ve ekip çalışmasına zemin oluşturacak faaliyetler tasarlıyoruz. Gençlerimize inovatif, girişimci bakış açıları edinmeleri noktasında burada tek tek sayamayacağım yüzlerce programla destek oluyoruz. İmkanları fırsata çevirmeyi arzu eden, üreten, düşünen, büyük hayaller kuran ve onları gerçeğe dönüştürmek için gayret gösteren tüm gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Kasapoğlu, inovatif düşüncenin, girişimcilik ruhunun, modern yüzyılda ülkelerin ekonomisini şaha kaldıran en önemli faaliyet alanı olduğuna inandıklarını vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu noktada Bakanlığımızın üzerine düşen sorumluluğun bilincindeyiz. Gençlerimize bu alanlarda ne verebiliriz, destekleri nasıl arttırabiliriz ve girişimcilik ruhunu nasıl daha çok güçlendirebiliriz, bunun hesabını yapıyoruz. İnanıyorum ki pırıl pırıl gençlerimiz, heyecanlarıyla, inançlarıyla, çalışkanlıklarıyla, azim ve kararlılıkla güçlü Türkiye idealine doğru yürümeye devam edecek. Türkiye Yüzyılı gençlerimizin omzunda yükselecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak biz de bütün varlığımızla gençlerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz."