ANKARA (AA) - Anayasa Mahkemesince, CHP'nin 108 bin 797 lira karşılığı parti mal varlığının Hazine'ye irat kaydedilmesine, istenen bilgi ve belgelerin verilmemesi, hesap verilebilir şekilde kayıt ve belge düzeninin oluşturulmaması nedeniyle CHP sorumluları hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.

Anayasa Mahkemesinin siyasi partilerin mali denetimlerine ilişkin kararları, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, AK Parti'nin 2013 yılı kesin hesap incelemelerinde gelir ve gider hesaplarının uygun olduğuna hükmedildi.

Kararda, esastan yapılan incelemede, AK Parti'nin 2013 yılı gelirlerinin 181 milyon 422 bin 675 lira 5 kuruş, gider toplamının ise 162 milyon 751 bin 834 lira 36 kuruş olduğu, gelecek yıla devreden nakit ve alacaklar toplamının 117 milyon 77 bin 603 lira 19 kuruş şeklinde gerçekleştiği belirtildi.

Gelirlerin incelenmesi sonucunda ise AK Parti'nin genel merkez gelirlerinin 90 milyon 27 bin 128 lira 99 kuruş olduğu, bunun 7 milyon 632 bin 506 lira 99 kuruşunun parti mal varlığı gelirlerinden, 81 milyon 456 bin 806 liranın devlet yardımlarından, 88 bin 216 liranın sair gelirlerden ve 849 bin 600 liranın bağış ve yardımlardan oluştuğu bildirildi.

Partinin genel merkez giderleri toplamı 91 milyon 210 bin 846 lira 95 kuruş oldu. Bunun 9 milyon 987 bin 447 lirası personel, 2 milyon 460 bin lirası kira, 809 bin 236 lirası haberleşme, 520 bin 639 lirası basılı kağıt, kırtasiye ve diğer giderler, 2 milyon 315 bin 764 lirası ısıtma, aydınlatma ve temizlik, 634 bin 950 lirası temsil ve ağırlama, 29 milyon 717 bin 484 lirası teşkilata yardım, 1 milyon 288 bin 79 lirası seyahat, 756 bin 978 lirası taşıma vasıta, 14 milyon 558 bin 215 lirası basın yayın ve tanıtma, 624 bin 997 lirası vergi, sigorta, noter ve mahkeme giderleri, 7 milyon 554 bin 534 lirası gelir getirici malzeme giderleri, 19 milyon 982 bin 362 lirası ise sair giderlerden oluştu.

AK Parti'nin 2013 yılı defter ve belgelerinde yapılan incelemede 1 milyon 365 bin lira tutarında taşınmaz mal ve 9 milyon 455 bin 564 lira tutarında taşınır mal, menkul kıymet ve telif hakkı ediniminin bulunduğu anlaşıldı.

Partinin 2013 yılı kesin hesabında gösterilen 181 milyon 422 bin 675 lira 5 kuruş gelir, 162 milyon 751 bin 834 lira 36 kuruş gider, 117 milyon 77 bin 603 lira 19 kuruş nakit ve alacak toplamının ve ayrıca yıl içerisinde edinilen 10 milyon 820 bin 564 lira 2 kuruş tutarındaki taşınır ve taşınmaz malın eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve ayrıca Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğuna oy birliğiyle karar verildi.

- CHP'nin 108 bin 797 lira karşılığı mal varlığının Hazine'ye irat kaydedildi

Resmi Gazete'de CHP'nin 2013 yılı kesin hesap inceleme sonuçları da yayımlandı.

Partinin 2013 gelirlerinin 107 milyon 199 bin 364 lira 44 kuruş, giderler toplamının 89 milyon 167 bin 236 lira 50 kuruş, gelecek yıla devreden nakit toplamının ise 13 milyon 479 bin 833 lira 7 kuruş olduğu belirtildi.

CHP Genel Merkezi gelirleri toplamının 67 milyon 597 bin 661 lira 31 kuruş olduğu, bunun 955 bin 978 lirasının üyelerden alınan aidatlardan, 17 bin 590 liranın bağışlardan, 250 liranın yayın gelirlerinden, 411 bin 732 liranın mal varlığı gelirlerinden, 700 bin 71 liranın banka mevduat gelirlerinden, 42 milyon 465 bin 832 liranın Hazine yardımından, 46 bin 207 liranın ise çeşitli gelirlerden oluştuğu ifade edildi.

Partinin genel merkez giderleri toplamının 52 milyon 537 bin 204 lira 13 kuruş olduğu belirtildi. Bunun 8 milyon 930 bin 312 lirası personel, 541 bin 16 lirası temsil ve ağırlama, 620 bin 385 lirası kırtasiye ve büro giderleri, 1 milyon 627 bin 517 lirası haberleşme, 2 milyon 25 bin 499 lirası seyahat, 9 bin 455 lirası kira, 1 milyon 834 bin 215 lirası bakım, onarım, 2 milyon 306 bin 59 lirası ısınma, aydınlatma ve temizlik giderleri, 18 milyon 756 bin 331 lirası teşkilata yardım, 12 milyon 787 bin 663 lirası seçim ve tanıtma, 880 bin 537 lirası ise diğer giderlerden oluştu.

Partinin defter kayıtları ve gider belgeleri incelendiğinde, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu hükümlerine aykırı olduğu olduğu gerekçesiyle 100 bin 563 lira 98 kuruş gider ve usulüne uygun kaydedilmeyen 8 bin 233 lira 26 kuruş gelir olmak üzere, toplam 108 bin 797 lira 24 kuruş karşılığı parti mal varlığının Hazine'ye irat kaydedilmesine karar verildi.

- CHP sorumluları hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulacak

Partinin 2013 yılı kesin hesabında gösterilen 107 milyon 199 bin 364 lira 44 kuruş gelir, 89 milyon 167 bin 236 lira 50 kuruş gider ve 13 milyon 479 bin 833 lira 7 kuruş nakit toplamının, yıl içerisinde edinilen 2 milyon 174 bin 484 lira 37 kuruş tutarındaki taşınır malın Hazine'ye irat kaydedilenler dışında kalan bölümünün eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğu kararlaştırıldı.

Kararda ayrıca, Anayasa Mahkemesine istenen bilgi ve belgelerin verilmemesi, hesap verilebilir şekilde kayıt ve belge düzeninin oluşturulmaması, inceleme ve araştırmayı engellemeye yönelik eylemler olduğundan, parti sorumluları hakkında 2820 sayılı Kanun'un 111'inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca yasal işlem yapılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına oy birliğiyle karar verildi.

- MHP'nin geliri 30 milyon 498 bin lira

Resmi Gazete'de yayımlanan MHP'nin 2013 yılı kesin hesap incelemesinde ise parti gelirinin 30 milyon 498 bin 968 lira 82 kuruş olduğu, giderler toplamının 32 milyon 952 bin 256 lira 12 kuruş, gelecek yıla devreden nakit toplamının ise 1 milyon 486 bin 483 lira 31 kuruş olduğu belirtildi.

Partinin genel merkez gelirleri toplamı 22 milyon 165 bin 791 lira olurken, bunun 695 bin 849 lirasının faiz ve nemalandırma gelirlerinden, 21 milyon 261 bin 568 lirasının devlet yardımlarından, 168 bin lirasının demirbaş satış gelirlerinden, 24 bin 480 liranın milletvekili giriş aidatından ve 15 bin 894 liranın diğer gelirlerden oluştuğu kaydedildi.

Genel Merkez giderleri toplamının 24 milyon 803 bin 645 lira 31 kuruş olduğu belirtilirken, bunun 4 milyon 536 bin 172 lirası personel, 231 bin 9216 lirası temsil ve ağırlama, 832 bin 939 lirası kırtasiye ve büro giderleri, 543 bin 8 lirası haberleşme, 645 bin 397 lirası taşıma giderlerinden, 472 bin 917 lirası seyahat, 143 bin 375 lirası kira, 995 bin 460 lirası bakım ve onarım, 832 bin 630 lirası ısınma, aydınlatma ve temizlik giderleri, 302 bin 851 lirası vergi, sigorta ve noter giderleri, 2 milyon 254 bin 573 lirası demirbaş giderleri, 1 milyon 426 bin 320 lirası teşkilata yardım, 695 bin 637 lirası araştırma, geliştirme ve eğitim giderleri, 10 milyon 623 bin 564 lirası seçim giderleri ve 266 bin 776 lirası ise çeşitli genel giderlerden oluştu.

MHP'nin 2013 yılı kesin hesabında gösterilen 30 milyon 498 bin 968 lira 82 kuruş gelir, 32 milyon 952 bin 256 lira 12 kuruş gider ve 1 milyon 486 bin 483 lira 31 kuruş nakit toplamının ayrıca yıl içerisinde edinilen 2 milyon 478 bin 476 lira 1 kuruş tutarındaki taşınır ve taşınmaz malın eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğuna oy birliğiyle karar verildi.

- Hak ve Eşitlik Partisi'nin mali denetimi

Resmi Gazete'de Hak ve Eşitlik Partisi'nin 2012 yılı kesin hesap incelemesi de yayımlandı.

Partinin defter ve belgelerinde yapılan incelemede, 2012 yılı gelirlerinin 209 bin 999 lira 73 kuruş, giderler toplamının 202 bin 206 lira 12 kuruş, gelecek yıla devreden nakit tutarının ise 8 bin 852 lira 89 kuruş olduğu bilgisine yer verildi.

Parti Genel Merkez gelirleri toplamının 89 bin 798 lira olduğu, bunun 55 bin 28 lirasının üye yıllık aidatı gelirlerinden, 34 bin 770 lirasının bağış gelirlerinden oluştuğu kaydedildi. Genel Merkez giderleri toplamı ise 88 bin 809 lira olarak gerçekleşti.

Buna göre, partinin 2012 yılı kesin hesabında gösterilen 209 bin 999 lira 73 kuruş gelir ve 202 bin 206 lira 12 kuruşun eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğuna oy birliğiyle karar verildiği belirtildi.

Kaynak: aa