13 bin 435 hekimin görev yeri belli oldu 13 bin 435 hekimin görev yeri belli oldu

Ankara Valiliği tarafından “Ankara Bağımlılıkla Mücadele ve Rehabilitasyon Çalıştayı” gerçekleştirildi. Ankara Valisi Vasip Şahin, "Bağımlılık düçar olması çok kolay, çok rahat ve çok hızlı olabilen ama ondan kurtulması oldukça zor olan bir olgu. Onun için de mücadeleyi iğneyle kuyu kazar gibi yürütmek, sabırla yürütmek ve azmederek yürütmek durumundayız” dedi.

“İşimiz bağımlılık, gücümüz mücadele” sloganıyla Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye Yerleşkesi’nde düzenlenen çalıştayda, “madde bağımlığının birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarında tanı, tedavi, rehabilitasyon ve izleme süreçleri, madde bağımlılığında rehabilitasyon ve sosyal hizmetlerin yaygınlaştırılması, alkol bağımlılığında tanı, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri, tütün bağımlılığı ile davranışsal bağımlılıkların tedavisi” konuları ele alındı.

Çalıştayda konuşan Ankara Valisi Vasip Şahin, bağımlılıkla mücadelenin bir devlet politikası olduğunu ifade ederek, “Bununla ilgili Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu kuruldu, Sağlık Bakanlığı bunun sekretaryasını yürütüyor. İllerde de valilerin ve ilçelerde kaymakamların başkanlığında bağımlılıkla mücadele il ve ilçe çalışmaları yürütülüyor. Herkes bir şeyler yapıyor, herkes işin bir ucundan tutmaya çalışıyor. Herkes bu konuda yaklaşan tehlikenin ve içinde bulunduğumuz sıkıntının farkında. Tabii bütün bu farkındalıklar, bütün bu çalışmalar, çabalar toplum katmanlarına çok daha yayılmak durumunda. Bu yaptıklarımız da bunların hazırlıkları ve bunların çabaları” dedi.

"Bağımlılıkla mücadeleyi iğneyle kuyu kazar gibi yürütmek durumundayız"

Bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’de de bağımlılığın giderek arttığını ve tehdit oluşturduğunu aktaran Vali Şahin, “Artan bir tehdit, artan bir tehlike, nesillerimizi, geleceğimizi zehirlemeye, geleceğimizle ilgili endişelerimizin artmasına maalesef sebep olmaktadır. Yapılacak bir şey var mı, evet hem de yapılacak çok şey var. İşimiz zor mu, evet işimiz de zor. Çünkü bağımlılık düçar olması çok kolay, çok rahat ve çok hızlı olabilen ama ondan kurtulması oldukça zor olan bir olgu. Onun için de mücadeleyi iğneyle kuyu kazar gibi yürütmek, sabırla yürütmek ve azmederek yürütmek durumundayız” diye konuştu.

"Bağımlılıkla mücadelede kamu kurumlarının, sivil toplum kuruluşlarının ve kitle iletişim araçlarının mücadele içerisine dahil olması gerekiyor"

Bağımlılıkla mücadele çalışmalarının etkili olabilmesi için kamuoyu desteğinin önemli olduğunu belirten Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Gürkan ise, “Eğer bu desteği sağlayamazsak başarılı olmamız da çok mümkün değildir. Bu nedenle kamu kurumlarının, sivil toplum kuruluşlarının, kitle iletişim araçlarının ve medyanın bu mücadele içerisine dahil olması büyük önem arz etmektedir. Bu bağlamda doğru uygulanacak iletişim stratejileri, toplumun geniş kesimlerine ulaşarak gelecek nesillerin bağımlıktan korunabilmesi çok önemli bir boyut taşımaktadır” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de bu konuda kurulan ilk merkezlerden bir tanesi olma özelliği taşıyan Hacettepe Üniversitesi Madde ve Alkol Bağımlılığı Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde yapılan çalıştaya Ankara Valisi Vasip Şahin ve Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Gürkan’ın yanı sıra birçok öğretim görevlisi ve öğrenci katıldı. Çalıştay sonrası toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.