AA muhabirinin Özelleştirme İdaresi Başkanlığından aldığı bilgiye göre, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, bakanlık binaları, siyasi parti genel merkezleri, alışveriş ve iş merkezleri, lüks konut projeleri, üniversiteler ve kamu kurum ve kuruluşların binalarının bulunduğu Çankaya Söğütözü Mahallesi'nde Dumlupınar ile Anadolu bulvarlarının kesişiminde, Eskişehir yolu ana arteri üzerinde merkezi konumda bulunan, 24 bin 936,06 metrekare yüzölçümlü taşınmazın özelleştirme ihalesi için süreç başladı.

Söz konusu arazi için teklifler alınmaya başlandı.

Konut ve ticaret alanı imarlı arazi, yatırımcısına 15 katlı, arsa büyüklüğünün 2 katı kadar inşaat alanı yapma imkanı sunuyor.

Arsa, 16 parsele cepheli konumu, Dumlupınar Bulvarı’na 104 metre cephe özelliğiyle dikkati çekerken Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne 1,8 kilometre, Ankara Şehirler Arası Terminal İşletmesine (AŞTİ) 1,93 kilometre, TBMM’ye 3 kilometre ve Esenboğa Havaalanı'na 33 kilometre mesafede yer alıyor.

Öte yandan, çeşitli toplu taşıma araçları ile ulaşımın kolaylıkla sağlanabildiği söz konusu ana arterler Ankara'nın en lüks ve merkezi semtlerine ulaşımın kesişim noktasında yer alıyor.

Topografik açıdan düz durumda olan arazide şu anda bağlı belediyelerin imar arşivinde herhangi bir resmi evrakı bulunmayan 2 halı saha, tek katlı bir bina ve bölgeye özgü meyvesiz ağaçlar ile çam ağaçları bulunuyor.

Ödemelerde 4 yıla varan vade ve vergi kolaylığı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından "satış" yöntemiyle yapılacak ihale, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle "pazarlık" usulü ile gerçekleştirilecek, pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılacak.

İhalelere gerçek ve tüzel kişiler, ortak girişim grupları (OGG), kooperatifler ile kuruluş belgelerinde taşınmaz edinebileceklerine dair hüküm bulunan dernek ve vakıflar katılabilecek, yatırım fonları ise sadece bir OGG içinde yer alabilecek.

Teklif sahiplerinden ihalelere katılım için 15 milyon lira tutarında geçici teminat alınacak.

İhaleye katılabilmek için söz konusu taşınmazın ihale şartnamesinin alınması, teklif ile şartnamede istenilen belgelerin ÖİB'ye, son teklif verme tarihi olan 23 Kasım 2021 saat 18.00'e kadar elden teslim edilmesi gerekiyor.

Bu ihalede yatırımcılara ödeme seçeneklerinde 4 yıla varan vade imkanı ve tapu masraflarından muafiyet gibi çeşitli fırsatlar da sunuluyor.

Türk lirası cinsinden verilecek tekliflerde ihale bedeli peşin veya vadeli ödenebilecek. Vadeli ödemelerde, ihale bedelinin asgari yüzde 40’ı peşin, vadeye bırakılan tutarı ise 12 ayda bir, en çok 48 ayda ödenebilecek. İhale bedelinin vadeye bağlanan tutarına yıllık yüzde 16 basit faiz vade farkı uygulanacak.

Özelleştirme işlemleri, her türlü resim, vergi, harç ve KDV’den muaf tutulacak.

Arazinin yabancı uyruklu gerçek kişilere, yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketlere ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlere satışı, yürürlükteki doğrudan yabancı yatırımlar mevzuatı ve Tapu Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabi olacak.