Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Barosu’nun Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hakkındaki suç duyurusuyla ilgili soruşturmaya yer olmadığı kararını verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Barosu’nun Erbaş hakkında yaptığı suç duyurusu üzerine başlattığı incelemeyi tamamladı. Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemenin ardından Erbaş’ın sözlerinde suç unsuru bulunmadığı gerekçesiyle "soruşturmaya yer olmadığı" kararı verildi. Kararda, hutbede İslam’ın helal ve haram kıldığı konulara dikkat çekildiği, bu noktada gerekli uyarıların yapıldığı ifade edilerek, "İncelenen ve izlenen hutbe içeriğinde genel olarak İslam dininin helal ve haram saydığı şeylerden, bunların helal ve haram sayılmasının sebeplerinden, Ramazan ayı ve orucun faziletlerinde bahsedildiği, İslam dininin korunmasını zaruri gördüğü 5 temel esas ’canını korumak, aklını korumak, dinini korumak, malını korumak, neslini korumak’ kapsamında neslin ve sağlığın korunması üzerinde durulduğu, bu konuyla ilgili İslam’ın bazı emir ve yasaklarından söz edildiği, bu emir ve yasakların tüm insanların menfaatine olduğu belirtildiği, bu yönüyle hutbede tüm insanlığa da hitap edildiği görülmüştür" denildi.

Erbaş’ın cuma hutbesinde emir ve yasaklardan bahsetmesinin kanunun emir ve görevinin gereği olması nedeniyle bunun tersi davranmasının beklenemeyeceği vurgulandı. Kararda, "Bu mahiyetteki telkin ve tavsiyelerin ise kanunların suç saydığı ’nefret ve ayrımcılık’, ’halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ ve ’aşağılama’ suçlarını oluşturmasının kabulü mümkün değildir" ifadelerine yer verildi.

(Abdullah Sarica/İHA)