Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) "Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanımı Araştırması, 2021" sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, 10 ve daha fazla çalışana sahip girişimlerin internete erişim oranı bu yıl yüzde 95,3 olarak hesaplandı.

Çalışan sayısı büyüklük gruplarına göre internet erişim oranları, 10-49 çalışanı olan girişimlerde yüzde 94,7, 50-249 çalışanı olan girişimlerde yüzde 98, 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerde ise yüzde 99,9 olarak belirlendi.

Girişimlerin yüzde 93'ü internete erişimde sabit genişbant bağlantı kullandı.

Sabit genişbant internet erişimine sahip girişimlerin abone oldukları en yüksek internet bağlantı hızları dikkate alındığında, yüzde 9,7'sinin 10 Mbit/s hız altında, yüzde 62,2'sinin 10-99 Mbit/s hız aralığında ve yüzde 28,1'inin ise 100 Mbit/s ve üzeri hızda İnternet kullandığı tespit edildi.

Çalışan sayısı 250 ve üzeri olan girişimlerde, 100 Mbit/s ve üzeri hızda internet kullananların oranı 2020'de yüzde 37,6 iken bu oran 2021 yılında yüzde 47,7'ye yükseldi.

Girişimlerde web sitesi sahiplik oranı yüzde 49,4 oldu

Web sitesi sahiplik oranı, 2021 yılında 10 ve daha fazla çalışanı olan girişimlerde yüzde 49,4'e ulaştı. Web sitesi sahiplik oranı, 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerde yüzde 91,4 olup bunu yüzde 67,6 ile 50-249 çalışanı olan girişimler ve yüzde 45,1 ile 10-49 çalışanı olan girişimler takip etti.

Sosyal ağları, blogları veya mikro blogları, multimedya paylaşım sitelerini ve wiki bazlı bilgi paylaşım sitelerini kullanan 10 ve daha fazla çalışanı olan girişimlerin oranı, 2021 yılında yüzde 34,6 olarak gerçekleşti.

Sosyal ağlar, yüzde 93,6 ile sosyal medya uygulamalarını kullanan girişimlerin en fazla tercih ettiği sosyal medya uygulaması olarak kayıtlara geçti. Bunu yüzde 65,9 ile multimedya paylaşım siteleri, yüzde 29,6 ile girişimin blogları veya mikro blogları ve yüzde 6,8 ile wiki bazlı bilgi paylaşım siteleri izledi.

e-satış yapan girişimlerin oranı arttı

Girişimlerin 2020 yılında e-satış yapma oranı, 2019'a göre 2,7 puan artarak yüzde 12,5 olarak gerçekleşti. E-satışlar, internet (web siteleri ya da mobil uygulamalar) ve/veya elektronik veri alışverişi (EDI) aracılığıyla yapıldı.

Çalışan sayısı büyüklük gruplarına göre e-satış yapma oranı, 10-49 çalışanı olan girişimlerde yüzde 11,6, 50-249 çalışanı olan girişimlerde yüzde 14,8, 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerde ise yüzde 27 oldu.

E-satış yapma oranı ekonomik faaliyet gruplarına göre incelendiğinde, 2020'de en fazla e-satış yapma oranının yüzde 29,1 ile konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerini yürüten girişimlerde olduğu görüldü. Bunu yüzde 18,7 ile toptan ve perakende ticaret faaliyetini yürüten girişimler, yüzde 16,9 ile bilgisayarlar, iletişim araç ve gereçlerinin onarımı faaliyetini yürüten girişimler izledi.

En az 10 çalışanı olan girişimlerin yüzde 10,7'si 2020'de web sitesi ya da mobil uygulamalar üzerinden web satış yaptı. Web sitesi ya da mobil uygulamalar üzerinden web satış yapan girişimlerin yüzde 70,3'ü kendi web siteleri ya da mobil uygulamalarını kullanırken yüzde 69,7'si farklı girişimlerin de satış yapabildiği online mağazalar ve pazar yerleri ile mobil uygulamalarını web satış platformu olarak kullandı.

Farklı girişimlerin de satış yapabildiği online mağazalar ve pazar yerleri ile mobil uygulamaları üzerinden web satış yapan girişimlerin oranı 2019 yılında yüzde 55,7 olmuştu.

Web sitesi veya mobil uygulamalar aracılığıyla 2020'de mal veya hizmet satışı yapan girişimlerin yüzde 19,5'i yurt dışına satış yaptı. Girişimlerin en fazla karşılaştığı zorluğun yüzde 36,6 ile yurt dışına satılan ürünlerin teslim veya iade edilmesinin yüksek maliyeti olduğu görüldü. Bunu, yüzde 26,4 ile yurt dışına satış yaparken şikayet ve ihtilafların çözümüyle ilgili zorluklar ve yüzde 22,4 ile mevzuat bilgisi eksikliği zorlukları izledi.

Kurumsal Kaynak Planlaması yazılımı kullanımı arttı

Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) yazılımı kullanımı, 2021 yılında 2019 yılına göre 7,5 puan artarak yüzde 28 oldu. Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) yazılımı ise girişimlerin yüzde 10,6'sı tarafından kullanıldı. Çalışan sayısı büyüklük grubu dikkate alındığında ise ERP ve CRM yazılımlarının 250 ve daha fazla çalışanı olan girişimler tarafından sırasıyla yüzde 74,9 ve yüzde 33,6 oranında kullanıldığı görüldü. Bu oranlar, 10-49 çalışanı olan girişimlerde sırasıyla yüzde 23,7 ve yüzde 9,3, 50-249 çalışanı olan girişimlerde ise yüzde 45,7 ve yüzde 14,7 oldu.

Ücretli bulut bilişim kullanımı, 2021 yılında 10 ve daha fazla çalışanı olan girişimlerde yüzde 10,8 olarak gerçekleşti. Ücretli bulut bilişim hizmeti kullanım oranı çalışan sayısı büyüklük gruplarına göre incelendiğinde, 2021 yılında 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerde ücretli bulut bilişim hizmeti kullanım oranı yüzde 41 oldu. Bunu yüzde 19,5 ile 50-249, yüzde 8,5 ile 10-49 çalışanı olan girişimler takip etti.

Robot teknolojisi kullanan girişimlerin oranı yüzde 4,8 oldu

En az 10 çalışanı olan girişimlerin yüzde 4,8'i, 2021 yılında endüstriyel robot veya hizmet robotu kullandığını belirtti. Çalışan sayısı büyüklük grubuna göre endüstriyel robot veya hizmet robotu kullananların oranı incelendiğinde 10-49 çalışanı olan girişimlerin yüzde 3,7'sinin, 50-249 çalışanı olan girişimlerin yüzde 8,5'inin ve 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerin yüzde 23,7'sinin robot teknolojisi kullandığı görüldü.

Girişimlerin yüzde 21,1'i 2021 yılında internet aracılığıyla izlenebilen veya uzaktan kontrol edilebilen birbirine bağlı cihazlar veya sistemler kullandığını belirtti. Nesnelerin internetinin en fazla yüzde 82,1 ile tesislerin güvenliğinin sağlanması amacıyla kullanıldığı görüldü. Bunu yüzde 36,2 ile enerji tüketimi yönetimi ve yüzde 32,9 ile lojistik yönetimi izledi.

Yapay zeka teknolojilerinden herhangi birini kullandığını bildiren girişimlerin oranı, 2021 yılında yüzde 2,7 oldu. Yapay zeka kullanan girişimlerin en fazla yüzde 45,2 ile görüntülere göre nesneleri veya kişileri tanımlayan teknolojiler kullandıkları görüldü. Bunu yüzde 43,9 ile veri analizi için makine öğrenmesi ya da derin öğrenme ve yüzde 39,6 ile farklı iş akışlarını otomatikleştiren veya karar vermeye yardımcı olan teknolojilerin kullanımı takip etti.

Çevrim içi toplantıların sayısı arttı

Girişimlerin yüzde 30,5'i, 2020 yılı boyunca bilgisayar veya cep telefonu aracılığıyla girişimin e-posta sistemine uzaktan erişimi olan çalışan oranını artırdığını, yüzde 25,3'ü çevrim içi toplantılarının sayısını, yüzde 24,3'ü e-posta dışında girişimin bilişim teknolojileri sistemlerine uzaktan erişimi olan çalışan oranını artırdığını beyan etti.

E-posta sistemine uzaktan erişimi olan çalışan oranını artıran girişimlerin yüzde 89'u, çevrim içi toplantılarının sayısını artıran girişimlerin yüzde 93,1'i ve e-posta dışında girişimin bilişim teknolojileri sistemlerine uzaktan erişimi olan çalışan oranını artıran girişimlerin yüzde 90,2'si bu artışların nedenini tamamen ya da kısmen Kovid-19 salgını olarak ifade etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020'de web sitesi veya mobil uygulamalar ya da EDI aracılığı ile mal veya hizmet satışına başladığını veya satış çabalarını artırdığını beyan eden girişimlerin oranı yüzde 14 oldu. Bu oran, çalışan sayısı büyüklük grubuna göre incelendiğinde, salgın nedeniyle 10-49 çalışanı olan girişimlerin yüzde 13,6'sının, 50-249 çalışanı olan girişimlerin yüzde 15,2'sinin ve 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerin yüzde 20,5'inin e-satışa başladığı veya satış çabalarını artırdığı görüldü.