MHP’li Yönter’den “İmar Ve Mülkiyet Sorunlarının Çözülebilmesi İçin” Kanun Teklifi

MHP Genel Başkan Yardımcısı İstanbul milletvekili İzzet Ulvi Yönter, şehirlerimize göçle birlikte büyüyen, özellikle İstanbul’un yıllardır çözülemeyen ve vatandaşlarımızı da mağdur eden imar ve mülkiyet sorunlarının çözülebilmesi için TBMM’ye kanun teklifi verdi.

MHP’li Yönter’den “İmar Ve Mülkiyet Sorunlarının Çözülebilmesi İçin” Kanun Teklifi

MHP Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter, şehirlerimize göçle birlikte büyüyen, özellikle İstanbul’un yıllardır çözülemeyen ve vatandaşlarımızı da mağdur eden imar ve mülkiyet sorunlarının çözülebilmesi için ‘‘24.08.1984 tarih ve 2981 sayılı “İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 sayılı İmar Kanunu'nun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun" ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi hazırlayıp Meclis’e sundu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter, kanun teklifinin gerekçesinde “24.08.1984 tarihli ve 2981 sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 sayılı imar Kanunu'nun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun ile imar ve gecekondu mevzuatına aykırı yapıların mülkiyet ve imar sorunlarının çözülmesi amaçlanmıştır. 16.05.2012 tarih ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 23’üncü maddesiyle ise 2981 Sayılı Kanun’un yürürlükten kaldırılması öngörülmüştür.

24.08.1984 tarih ve 2981 sayılı Kanun kapsamında hak sahibi olan on binlerce vatandaşımız, aradan geçen 31 yıllık süreye rağmen tapularına kavuşamamış, tapu tahsis belgeleri tapuya dönüştürülmemiş, şartları taşıdıkları halde tapu tahsis belgeleri düzenlenmemiş yapıların üzerinde bulunduğu kamu taşınmazlarının mülkiyeti belediyelere devredilmemiştir. Teklif ile söz konusu tapu devirleri için bağlayıcı sürelerin getirilmesi ve belediyelere tapu tahsis belgesi başvurusunun yapılması ardından geçen bir yıllık süre içerisinde tapuların düzenlenmesi ve hak sahiplerinin tapularının teslim edilmesi amaçlanmaktadır.

4706 Sayılı Kanunun 5'inci maddesinin altıncı fıkrasında, belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve Bakanlar Kurulunca tespit edilecek alanlarda bulunan; üzerinde toplu yapılanma olan Hazîneye ait taşınmaz malların, yapı sahipleri ile bunların kanuni ve akdi haleflerine satılmak ya da genel hükümlere göre değerlendirilmek üzere 492 sayılı Harçlar Kanunu'nun 63'üncü maddesinde yer alan harca esas metrekare birim değeri üzerinden belediyelere devredilmesi öngörülmüştür. Madde hükmüne göre, anılan alanların belediyelere devredilebilmesi için söz konusu toplu yapılanmanın 31.12.2000 tarihinden önce meydana getirilmiş olması şart iken, 28/11/2017 tarih ve 7061 sayılı Kanunun 59'uncu maddesiyle bu tarih 30/3/2014'e çekilmiştir.

Ayrıca, 03.07.2003 tarih ve 4916 Sayılı Çeşitli Kanunlarda ve Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla 4706 Sayılı Kanunda değişiklik yapılmış, bu değişikliğin yürürlüğe girdiği tarih olan 19.07.2003 tarihinden sonra Hâzineye ait taşınmazlar üzerinde yapılan her türlü yapı ve tesislerin başka bir işleme gerek kalmaksızın Hâzineye intikal edeceği hükme bağlanmıştır.

Öteden beri uygulanmakta olan politikalar nedeniyle önüne geçilememiş olan göç, söz konusu taşınmazlara ilave tesis ve yapılar ile katların yapılması sonucunu yaratmıştır. Bu durum, mülkiyet sorununun daha da karmaşık bir hal almasına yol açmıştır. Teklifle, Hâzinece belediyelere devredilecek taşınmazlar ile belli bir tarihten sonra bedelsiz olarak Hâzineye intikal edecek taşınmazlara ilişkin tarihler paralel hale getirilerek bu tarihin de 30.03.2014 olması önerilmektedir. Böylece Kanunda belirtilen 19.07.2003 tarihi ile 30.03.2014 tarihleri arasında Hâzineye ait taşınmazlar üzerinde yapılan her türlü yapı ve tesisler nedeniyle vatandaşlara kesilen cezaların ortadan kaldırılması amaçlanmaktadır.

Ayrıca, Teklifin 1 inci maddesinde belirtilen işlemlerin tamamlanabilmesi için 2981 sayılı Kanunun yürürlük süresinin uzatılması öngörülmektedir Her ne kadar 2981 sayılı Kanun un yürürlükten kaldırılmasını düzenleyen 6306 sayılı Kanun un 23 üncü Maddesi’nin yürürlük tarihi, maddenin yayımı tarihinden üç yıl sonrası olarak belirlenerek sorunların çözümü için bir süre öngörülmüşse de bu süre sorunların çözümünde yetersiz kalmıştır. Nitekim söz konusu üç yıllık sürenin dolmasına 2 ay kala 27.03.2015 tarihinde kabul edilen 6639 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 38'inci maddesiyle üç yıllık bir süre daha belirlenmiştir. Anılan yasa kapsamında hak sahibi olarak tanımlanan ve tapu tahsis belgesi almış olup da mülkiyet sorunu hala çözümlenmemiş, yani tapularını alamamış olan on binlerce vatandaşımızın olduğu gerçeğinden hareketle, söz konusu üç yıllık ek sürenin beş yıla yükseltilmesi amaçlanmaktadır.” dedi.

Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2018, 18:01

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

SIRADAKİ HABER