2023 Hedefleri 2023 Hayallerine Dönüştü

 

Açıklanan büyüme rakamlarına göre Türkiyenin  2015 yılında kişibaşına 1.140 dolar fakirleştiği görülüyor.

TÜİK rakamlarına göre GSYH büyümesi 2015 yılında % 4 seviyesinde oldu. Ancak bu büyümenin önemli ölçüde hanehalkı ve devlet harcamalarındaki artıştan kaynaklandığı görülmektedir.

Yani büyüme dış talep ve yatırımlardan değil, iç talepten ve kamu ve özel kesim harcamalarındaki artıştan kaynaklanmıştır. Nitekim, 2015’in dördüncü çeyreğinde devletin nihai tüketim harcamaları cari fiyatlarla %15,6 sabit fiyatlarla % 8,1 artmıştır.

Buna mukabil ihracatın büyümeye katkısı eksi 0,8 yani negatif olmuştur. Sabit sermaye özel yatırımların katkısı ile sadece %1 seviyesindedir.

Bu yönüyle % 4’lük büyüme sürdürülebilir bir büyüme değildir. Esasen, Türkiye ekonomisinin orta vadeli büyüme ortalamalarının altındadır.  Ekonomiyi ileriye götürecek bir oran da değildir.

Dolar bazında baktığımızda ise,  milli gelirin % 9.9 azaldığı 2015 yılında 719 milyar dolara gerilediği   görülmektedir. Bu seviye, 2023 hedeflerinin neredeyse üçte birine tekabül etmektedir.

Aynı şekilde fert başına milli gelir 2014 yılında 10.400 dolardan, 2015 yılında 9.260 dolara gerilemiştir. Yani ülkemiz 2015 yılında yaklaşık kişi başına 1.140 dolar daha fakirleşmiştir.

Bu durumda 2023 hedefleri, 2023 hayallerine dönüşmüştür. İhracatta 500 milyar dolar GSYH de 2 trilyon dolar olan hedeflere ulaşma imkanı uzunca bir süredir tamamen ortadan kalkmıştır.

Hükümetin ciddiyetini korumak için bu hedefleri acilen revize etmesi kamuoyuna ve ekonomi çevrelerine mantıklı ve ulaşılabilir hedefler göstermesi ihtiyacı bulunmaktadır.

Diğer taraftan, AKP’nin iflas eden ekonomi politikaları nedeniyle Ekonomide iflas erteleme şoku yaşanmaktadır. Son bir yılda iflas ertele başvuruları 667. Bunların arasında köklü sanayi şirketleri de vardır.

AKP döneminde 4949 sayılı kanunda yapılan değişiklik ile imkan tanınan iflas erteleme son dönemde şirketlerin borçtan kurtulmak üzere başvurduğu bir yöntem haline geldiği konuşuluyor.

Hatta iflas erteleme başvurularının bir günde sonuçlandığı 100 bin TL avukatlık, danışmanlık  ücret karşılığı iflas erteleme alınabildiği yolunda basına çokça haberler yansımaktadır.

İş dünyasının talebi bu konunun ivedilikle ele alınıp iflas ertelemeler için bir komisyon başvuruların bu komisyonca değerlendirilesi yönündedir.   Hükümetin bu konuda yeni bir düzenleme yapması kaçınılmazdır. Gelinen noktada gelişmelerin Bankacılık sistemini tehdit eder hale geldiği kamuoyunca yaygın bir şekilde konuşulmaktadır.

AKP  yönetimi ekonomiyi yap boz tahtasına çevirmiştir.   Ekonomide Orta ve uzun vadeli hedefler yol göstericiliğini yitirmiş Türkiye ekonomisine  olan güven zedelenmiştir.  Ekonomide acilen güven arttırıcı tedbirlere ihtiyaç vardır. Bunun için 2023 hedeflerinin yeniden değerlendirilerek revize edilmesi gerekmektedir.

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.