MHP'li Feti Yıldız: Turan yolunda, Türk birliği yolunda dev bir adım daha atıldı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin talimatlarıyla “ADIM ADIM 2023; İL İL ANADOLU” temalı MHP il ziyaretleri kapsamında İstanbul il programına katılan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, önemli açıklamalar yaptı.

MHP'li Feti Yıldız: Turan yolunda, Türk birliği yolunda dev bir adım daha atıldı

Açıklamasında, "Özellikle egemenlik, toprak bütünlüğü ve uluslararası kabul görmüş sınırların dokunulmazlığı, üye Devletlerin güvenliği ve istikrarını güçlendirmeyi hedefleyerek; Ticaret, ulaşım, yatırım ve bölgesel bağlantı ile ilgili girişimlerin teşvik edilmesi kararlaştırıldı.
Turan yolunda, Türk birliği yolunda dev bir adım daha atıldı." ifadelerinin kullanan Yıldız yaptığı konuşmada şunları ifade etti:

“Demokratik rejimle idare edilen ülkelerde yönetim yetkisinin kaynağı seçimlerdir.
Milletin temsilcileri ve yöneticiler, seçimler vasıtasıyla  göreve gelir, seçimler vasıtasıyla temsil ve yönetme ehliyetini kaybederler.
Türk milleti, insan haklarını ve insan haysiyetini koruyan ve teminat altına alan demokratik rejimi benimsemiştir.
Hukuk devleti, devletin bizzat koyduğu hukuk kurallarına uyduğu devlettir.
 
__Anayasacılık__

Bildiğiniz gibi Anayasa, normlar piramidinin en üstündedir ve bağlayıcı kurallar bütünüdür. "Kanunlar Anayasaya aykırı olamaz." şeklindeki hüküm Anayasa'nın üstünlüğünü ifade eder.
Anayasacılık hareketinin batı toplumlarında başladığı iddia edilse de bu doğru değildir.

Türklerde bilinen en eski anayasa Bilge Kağan yazıtıdır. 7.yy Göktürkçe yazılı olup töre diye bilinir.
33 maddeden ibarettir.
Devleti, olayları anlatır öğütler verir. Türklerin İslamiyeti kitleler halinde kabul etmesinde Medine vesikasıyla Bilge kağan Yazıtlarının birbirine yakınlığı etkili olmuştur.


Siyaset yapmanın aracı siyasi partilerdir ve demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır.
Siyasi partilerin çalışma usulleri ve kapatılmalıyla ilgili esaslar, Anayasa ve Siyasi Partiler Kanununda ayrıntılı bir şekilde yer almıştır.
​Anayasanın başlangıç kısmında yazılı olduğu gibi hiçbir düşünce ve mülahazanın Türk milli menfaatlerinin,  Türk varlığının devleti ve ülkesi ile bölünmezliği esasının, Türklüğün tarihi ve manevi değerlerinin,
Türk milliyetçiliği ilkesi inkılapları ve medeniyetçiliğin karşısında koruma göremeyeceği açıktır.
Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbiri, devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türk devletinin ve Cumhuriyeti’nin varlığını tehlikeye düşürmek, temel hak hürriyetleri yok etmek, din ve mezhep ayrımı yaratmak veya sair herhangi bir yoldan bu kavram ve görüşlere dayanan bir devlet düzeni kurmak amacıyla kullanılamaz.
Sınırlı sebebe dayalı siyasi parti kapatma davalarında amaç:
Devletin ülkesi ve Milletiyle bölünmez bütünlüğü aleyhine ciddi tehlike oluşturan, terörün odağı haline gelmiş siyasi parti görünümlü yapıların kapatılması suretiyle tehlikenin bertaraf edilmesidir.
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulduğu günden bugüne çok sayıda Siyasi Partiler çok farklı kurumlar tarafından kapatılmıştır.
 
 
Terakkiperver Cumhuriyet fırkası 1925 tarihinde Bakanlar Kurulu kararıyla kapatılmıştır.
Çiftçi köylü Partisi,1946 tarihinde Mudanya Sulh ceza hakimliği tarafından kapatılmıştır.
İslam Koruma Partisi 1946 da askeri mahkeme kararıyla kapatılmıştır.
Millet Partisi 1954’te Ankara beşinci Sulh ceza Mahkemesi kararıyla kapatılmıştır.
1960 da demokrat Parti askeri mahkeme kararıyla,
1966’dan sonra parti kapatma davalarına anayasa Mahkemesi bakmıştır.
Anayasa mahkemesi tarafından kapatılan birbirinin devamı onlarca parti vardır.

_Kamuoyu araştırmaları__

18 Haziran 2023’de yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinde toplam 62 milyon 411 bin 753 seçmen oy kullanacaktır.
Bu seçmenlerin 5 Milyon 940 bin 916’sı ilk defa oy kullanacak gençlerdir.
 
Genç oyların %35’i;
Milliyetçi Hareket Partisine oy verecek Ülkücü gençlerin olacaktır. 9 Ekim’de yapılan Türk Gençlik Kurultay’ı bu gerçeği dosta düşmana göstermiştir.
Milliyetçi Hareket Partisi anket şirketleriyle ilgili Kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığına daha önce sunmuştu.
Komisyon görüşmelerinden sonra genel kurula getirilecektir.
Masa başında üretilen, manipülasyonlarla milleti yönlendirmeye çalışan ahlak fukaraları istediği gibi at oynatamayacaktır.
İktidar olmak için ruhunu İblis'e bile satmaya hazır vaziyette bekleyen köksüz ve kimliksiz devşirmelerin küresel güç merkezlerinde icazet arayışları Partimiz tarafından dikkatle takip edilmektedir.
Sahte ürün, sahte para, sahte  plaka suçlarını TCK ağır yaptırımlara bağlamıştır.
Sahte anketler yoluyla para kazanan dolandırıcılardan da benzer hükümlerle hesap sorulacaktır..

_Muhalefetin adayı tartışmaları__

Muhalefet koro halinde;
“Adayımızdan yazılı belge alacağız, Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanırsak kazanan arkadaşımız yetkilerini kullanamayacak, bizim tarif ettiğimiz sistemin hazırlıklarını yapacak “ diyor.
Adayları, talimata uygun değişiklik yapmak için öncelikle 50+1 oy alacak, kendisinin yetki sınırlarını belirleyen parti başkanlarının güvenini boşa çıkarmayacak.
Bu saçma sapan şeylere yasal temel aramak boşuna bir çaba olur.
Sanki anayasanın, yasaların herhangi bir hükmü ve önemli yok. Biz ne istersek öyle olur mantığını ciddiye alıp eleştirmeye gerek yok.
Seçimlerle birlikte cumhurbaşkanının yetki ve görevlerini düzenleyen Anayasanın  104’üncü maddesi ılga mı ediliyor.?.
Seçme ve atama yetkileri iptal mi ediliyor. Bekleme odasına mı alınıyor.?.
Hukuk adına konuşanlar önce hukukun temel kavramlarını doğru anlamalı ve anlatmalı. Her şeyden önce biraz ciddi olmalı.

_Tezkereye hayır__

CHP Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye ve Irak'a sınır ötesi operasyon yetkisini iki yıl uzatan tezkereye hayır oyu verdi.
Gazi Meclis'ten 71 yılda 76 tezkere geçti.
Gazi Meclis, 1950 sonrası dönemde ilk kez, Kore'ye Türk askerinin gönderilmesi için dönemin hükümetine izin verdi.
6 Aralık 1950 tarihli birleşiminde, "Dünya barışını kurmak, korumak ve insanlığın emniyet ve huzurunun sağlanması amacıyla Türk askerinin Birleşmiş Milletler (BM) orduları saflarına katılması" yönündeki Başbakanlık tezkeresini kabul etti.
Kıbrıs'a asker gönderilmesi konusunda çeşitli tarihlerde 3 kez izin verdi.
16 Mart 1964 tarihinde ilk tezkere, 17 Kasım 1967'de ve 20 Temmuz 1974'te diğer tezkereler kabul edildi.
Irak'ın Kuveyt'i işgaliyle başlayan "Körfez Krizi" sürecinde de TBMM'den 3 tezkere çıktı.
Körfez Krizi sürecinde de 12 Ağustos 1990'da hükümete tezkere için izin verildi. TBMM, 5 Eylül 1990 ve 17 Ocak 1991'de de tezkere izni verdi.
CHP, Irak ve Suriye’ye asker göndermek için uzatılan tezkereye hayır dedi.
Tezkereye hayır Kandil’den anında tebrik ve kutlama geldi.
CHP yönetiminin iradesini ve siyasi geleceğini Kandil’e teslim ettiğini tüm açıklığıyla ortaya koydu.
Terör örgütünün elebaşlarından gelen “CHP, tezkereye hayır diyerek hayırlı bir iş yapmıştır”, “CHP, HDP ile doğru ilişki kurarsa etkili olabilir” şeklindeki övgü dolu sözleri Kılıçdaroğlu yönetiminin ipleri Kandil’e kaptırdığını gözler önüne serdi.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu parti ne hallere geldi.
 
 
__Büyükelçilere mektup_

 
Türkiye'de görev yapan 10 ülkenin büyükelçisi tarafından açıklanan kavala muhtırasından sonra
CHP Genel Başkanı, Türkiye'de görev yapan yabancı devlet büyükelçilerine bir mektup yolladı.
Bu mektupta diyor ki;
"Ülkenizdeki yatırımcılar, Kanal İstanbul gibi her yönüyle dünya iklimine karşı olan bu projeyi desteklememelidir. Kanal İstanbul'un uygulanmasının önlenmesi için mücadele etmeye devam edeceğim. Sizlere de çağrıda bulunuyorum."
Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin bağımsız bir devlet olduğunu unutuyor.
Aziz Atatürk’ün zamanında bunları yapsa soluğu İstiklal mahkemelerinde alırdı.
 
_AİHM kararları__

Muhalefetin kavala ve Demirtaş’ın tahliye edilmesi için yırtındığı AİHM kararları ve uygulamaları politik kararlardır.
Yunanistan’ın Batı Trakya Türk Azınlığının örgütlenme özgürlüğüne yönelik ihlalleri nedeniyle AİHM’nin aleyhinde verdiği üç kararı uygulamıyor.
AİHM, Bekir Usta ve diğerleri (35151/05), Emin ve diğerleri (34144/05) ve İskeçe Türk Birliği ve diğerleri (26698/05) davalarında Yunanistan’ın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin örgütlenme özgürlüğü ile ilgili 11. maddesini ihlal ettiğine hükmetmişti.
Buna göre, isminde “Türk” kelimesi geçtiği için kapatılan ‘’İskeçe Türk Birliği’’ ile kurulmasına izin verilmeyen Rodop İli ‘’Türk Kadınları Kültür Derneği’’ ve ismindeki “azınlık” kelimesinin muğlak bir anlam ifade ettiği gerekçesi ile kayıt edilmeyen ‘’Meriç İli Azınlık Gençlik Derneği’’ ile ilgili AİHM’nin 2007 ve 2008 tarihli üç mahkeme kararıyla birlikte 558 karar Yunanistan tarafından halen uygulanmıyor.


 
_Emperyalizmin oyunları_

ABD, Yunan adaları, Suriye, Irak ve Trakya sınırına yüzlerce askeri üsler kurdu.
PKK/YPG ye ordular donatacak kadar silah verdi.
2022 Bütçesinden 175 Milyon dolar ayırdı.
Terör elebaşlarını Beyaz Sarayda ağırladı.
Yunanistan’ın istediği Doğu Akdeniz Tasarısını senatoya getirdi.
Başkonsolosumuz Kemal Arıkan’ı şehit eden Asala militanı Sasunyan’ı serbest bırakıp Ermenistan’a gönderdi.
Fetö terör örgütünün başını yıllarca himaye etti.
Kılıçdaroğlu’nun başını çektiği muhalefetle işbirliği yapmaya yemin etti.
Ülkemizde sokakları yakıp yıkmak için ajanlarını yüreklendirdi.
Döviz-Kur operasyonlarıyla Ülkemizi kuşatmak istedi.
15 Temmuz’da darbe yapmayı denedi.
Hiç biri tutmadı, tutmayacak.
İstihdamda, ihracatta, cari fazlada ve büyümede sonuçlar alındıkça ekonomik mandacılar kahrolacak.
 
 
_Türk Devletleri Teşkilatı_

Devlet Başkanları Konseyi, 12 Kasım 2021'de İstanbul'da “Dijital Çağda Yeşil Teknolojiler ve Akıllı Şehirler” temasıyla toplandı.
Toplantıya Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlık etti.
Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Kurulmasına Dair Nahçıvan Anlaşması’nın amaç ve ilkeleri doğrultusunda;
Türk Dünyasında işbirliği ve eşgüdümün sağlanmasında ve Türk Dünyasının değerlerinin ve çıkarlarının bölgesel ve uluslararası camiada daha fazla desteklenmesi kararı alındı.
Özellikle egemenlik, toprak bütünlüğü ve uluslararası kabul görmüş sınırların dokunulmazlığı, üye Devletlerin güvenliği ve istikrarını güçlendirmeyi hedefleyerek; Ticaret, ulaşım, yatırım ve bölgesel bağlantı ile ilgili girişimlerin teşvik edilmesi kararlaştırıldı.
Turan yolunda, Türk birliği yolunda dev bir adım daha atıldı.
 
 
Hükümet tarafından yapılan devlet harcamaları, vergi gelirlerinden oluşan maliye politikası ve Merkez Bankası tarafından yürütülen para politikaları salgına rağmen başarıyla yürütülüyor.
İstek, marifet, Tevhid ile bu günler aşılacak, oyunlar bozulacaktır.

Kılıçdaroğlu yanına yardımcılarını ,kameramanları alarak TUİK’in kapısına slogan atmak için dayandı.
Ögrencilik yıllarımızda ergen kantin solcuları vardı.Keskin gözükmek için komik çıkışlar yaparlardı.
Kılıçdaroğlu’na bir aferin için kırk bardak su içirirlerse şaşırmayın.”

Programa Feti Yıldız’ın yanısıra MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Faruk Aksu, Milletvekili Hayati Arkaz, Milletvekili Arzu Erdem, MYK üyesi Ferhat Çakıroğlu, MYK üyesi Gökhan Türkeş Öngel, MYK üyesi Ahmet Savaş Çolak, MYK üyesi Bahattin Şengül, MYK üyesi Bülent Maşaoğlu, MYK üyesi Zeki Anıt, MYK üyesi Koray Önsel, MYK üyesi Derya Bulut, MYK üyesi Burhan Coşkun, MYK üyesi Murat Turna ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

SIRADAKİ HABER