MHP'li Akçay: Kıyılar işgal altında

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay imzasıyla verilen araştırma önergesinde, sahillerdeki yağmaların durdurulması isteniyor.

MHP'li Akçay: Kıyılar işgal altında

ÖZEL işletmeler ve kamu kurum ve kuruluşlarının kıyı işgalleri meclis gündemine geliyor. Son günlerde plajlara yüksek giriş ücretleriyle kamuoyunda tartışılan kıyı işgallerine ilişkin Grup Başkanvekili Erkan Akçay'ın imzasıyla Milliyetçi Hareket Partisi araştırma komisyonu kurulmasını teklif etti.

ÖNERGEDE Türkiye'nin deniz, göl ve akarsu zenginliğinin turizm potansiyelini de arttırdığı belirtilerek, iç ve dış turizmin hızlı bir gelişme göstermesi neticesinde özellikle kıyı bölgelerimizin kontrolsüz ve denetimsiz bir şekilde kullanıldığı ve bunun da haksız kazançlara ve büyük mağduriyetlere sebep olduğuna dikkat çekildi.

Plajlara yüksek giriş ücretleriyle gündeme gelen kıyı işgalleri meclis gündemine geliyor. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay imzasıyla verilen araştırma önergesinde kıyı işgallerinin sebep olduğu mağduriyetlere dikkat çekildi.

Özel işletmeler ve kamu kurum ve kuruluşlarının kıyı işgalleri meclis gündemine geliyor. Son günlerde plajlara yüksek giriş ücretleriyle kamuoyunda tartışılan kıyı işgallerine ilişkin Grup Başkanvekili Erkan Akçay'ın imzasıyla Milliyetçi Hareket Partisi araştırma komisyonu kurulmasını teklif ediyor.

Türkiye'nin deniz, göl ve akarsu zenginliğinin turizm potansiyelini de arttırdığının vurgulandığı önergede iç ve dış turizmin hızlı bir gelişme göstermesi neticesinde özellikle kıyı bölgelerimizin kontrolsüz ve denetimsiz bir şekilde kullanılmasına sebep olduğuna dikkat çekildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay "Anayasa'nın 43 üncü maddesine göre kıyılar devletin hüküm ve tasarrufu altında olup kıyılardan yararlanmada öncelikle kamu yararının gözetilmesi gerekir. Bu açık Anayasa hükmünün aksine bugün vatandaşlarımızın kıyılardan yararlanması engellenmektedir" dedi.

"KIYILAR İŞGAL ALTINDA"

Kıyı şeritlerinin özel şahıs ve işletmeler ile bazı kamu kurum ve kuruluşları eliyle işgal altında olduğuna dikkat çeken Akçay "Devletin hüküm ve tasarrufunda olup yararlanılmasında öncelikle kamu yarınının gözetilmesi gereken kıyı şeritlerinde işgallerin önlenememesi, işgallerin önemli bir kısmının süreklilik arz etmeye başlaması, bunların belli bir disiplin altına da alınamaması, bazı kıyı kullanımlarının ise turizm işletmelerinin hizmetlerinin uzantısı olduğu halde hukuki altyapının yetersizliği nedeniyle işgal olarak nitelendirilmesi gibi nedenlerle bu bölgelerin kullanılmasında hukuki statü belirsizliği oluşmakta ve ayrıca kamu yararı gözetilmemektedir." dedi.

MHP'li Akçay açıklamasına şöyle devam etti: "Kıyıların oteller tarafından işgal edilme sorununa bir türlü engel olunamamaktadır. Kıyıları kendi malı gibi kullanan oteller, kıyılarda kendilerine ait iskeleler ve hizmet birimleri oluşturmakta ve milletimizin kullanımına engel olmaktadır. Özel işletmeler hukuka aykırı işgalleri sebebiyle ecrimisil ödemeleri yapmakla birlikte bu ödemeleri kıyılar üzerinde kendilerine tanınan bir tasarruf hakkı olarak görmektedirler. Ecrimisil ödemeleri toplumun kıyılardan yararlanmasının engellenmesine yönelik bir meşrulaştırma aracı olarak kullanılmaktadır. Bu sebeple kıyılarımızın işgali caydırıcı olmayan cezalar ve yetersiz denetimler yüzünden gün geçtikçe artarak önlenemez bir hal almaktadır.

Kıyıları korumanın başlıca güvencesi devletin sahip olduğu tüzel yetkiler olmakla birlikte pek çok kamu kurum ve kuruluşu kıyı işgalinin özneleri konumundadır. Devletin Anayasada hüküm altına alındığı şekliyle kamu yararı için kıyılardaki tasarruf yetkisi gözetim ve denetim yetkisini aşarak " kamu yararı " ibaresi kamu kurum ve kuruluşlarının tasarrufu ve kullanımı altında olma şeklinde yorumlanmaktadır. Kamu kurum ve kuruluşları kıyı işgali yapmaktadır.

" KIYILARDA TASARRUF YETKİSİ VE DENETİM BELİRSİZLİĞİ VAR

"Kıyı şeritleri için tasarruf ve denetim yetkisi olan farklı kurumların olması mevzuattaki yetersizliği ve belirsizliği derinleştirmektedir. Örneğin, kıyılarda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı'nın tasarruf yetkisi vardır. Ayrıca Maliye Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Belediyeler-İçişleri Bakanlığı'nın denetim yetkisi bulunmaktadır. Tasarruf, yetki ve denetim belirsizliği kıyı işgallerinin önlenmesinde önemli bir engeldir."

Ortadoğu


Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

SIRADAKİ HABER