Şehit yakınları ve gazilere hukuki yardım

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının şehit yakınları ve gazilere hukuki yardım sağlanmasına dair yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Şehit yakınları ve gazilere hukuki yardım

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından şehit yakınları ve gazilere hukuki yardım sağlanacak.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Şehit Yakınları ve Gazilere Hukuki Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik" ile Türk Ceza Kanunu'nun "devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar" bölümlerinde yer alan suçlara ilişkin olarak, bu eylemlerin devamı niteliğindeki eylemlerin ortaya çıkarılması, etkilerinin azaltılması veya bertaraf edilmesinin sağlanmasında yardımcı, faydalı oldukları sırada hayatlarını kaybedenlerin yakınları veya yaralananlar tarafından açılan hukuk davaları ile bu suçlara ilişkin yürütülen ceza soruşturmaları veya kovuşturmalarında mağdur, müşteki ve katılan sıfatıyla temsiline ilişkin hukuki yardım sağlanması ile ilgili usul ve esasları düzenlendi.

Şehit yakınları ve gazilere sağlanacak hukuki yardım ile sunulan avukatlık hizmeti için yapılacak ödemelere ilişkin iş ve işlemleri kapsayan yönetmeliğe göre, söz konusu suçlar nedeniyle yürütülen soruşturmalar ile ceza veya hukuk davalarında; hayatını kaybedenlerin yasal mirasçılarına ve yaralananların kendilerine, hukuk ve ceza davaları için avukatlık ücreti ödenecek.

Şehit yakınları ile gazilerin mağdur, müşteki, katılan veya davacısı olduğu en çok üç dosya için hukuki yardım sağlanacak ve her bir dosya için görevli avukata ayrı ayrı ödeme yapılacak.

Avukatlık ücretinin karşılanması için istenen belgeler

Avukatlık ücretinin ödenebilmesi için avukat tarafından Bakanlık bünyesindeki Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığına, ödemenin yapılacağı banka hesap bilgilerinin yer aldığı dilekçe, alınan vekaletname örneği, hukuk davaları veya ceza soruşturma ve kovuşturmalarında vekaletname ibraz edildiğini gösterir tevzi belgesi, tensip zaptı, ön inceleme tutanağı, duruşma tutanağı, ifade tutanağı, mahkeme kararı, cumhuriyet savcısı veya ilgili mahkeme hakiminin vereceği karar ya da belgelerden herhangi birinin onaylı örneği, serbest meslek makbuzu, hayatını kaybedenler için mirasçılık belgesi veya nüfus aile tablosu ile komisyonca gerekli görülen diğer belgeler sunulacak.

Yönetmeliğin uygulaması için Bakanlık bünyesinde Hukuki Yardım ve Değerlendirme Komisyonu kurulmasına karar verildi. Bu komisyonun üyeleri ilgili müsteşar yardımcısının başkanlığında, strateji geliştirme başkanı, şehit yakınları ve gaziler dairesi başkanı, sosyal yardımlar genel müdürü ve birinci hukuk müşavirinden oluşacak.

Komisyonun değerlendirmesi neticesinde avukatlık ücretinin ödenip ödenmeyeceği ile ücret miktarına dair komisyon teklifi, Bakan onayı ile kesinleşecek.

Ödemeyle ilgili esaslar

Avukatlık ücretinin tespitinde, komisyonun karar verdiği tarihte yürürlükte bulunan avukatlık asgari ücret tarifesi esas alınacak ancak ödenecek miktar tarifede soruşturma veya ilgili mahkemeye ilişkin belirlenen maktu vekalet ücretinden az, 4 katından fazla olamayacak. Hukuk davaları için ödenecek miktar ise öngörülen nisbi vekalet ücretini geçemeyecek.

Vekalet ücretinin miktarı; dosyanın kapsamı, sanık sayısı, muhtemel yargılama süresi ve duruşma sayısı gibi hususlar gözetilerek belirlenecek. Avukatlık ücretinin yarısı vekaletname cumhuriyet başsavcılığına veya mahkemeye ibraz edildiğinde, diğer yarısının 1/2'si ise davanın yerel mahkemece karara bağlanmasını müteakip, kalan miktarı ise kararın kesinleşmesini müteakip ödenecek.

Avukatlık hizmetinin 1136 sayılı Avukatlık Kanunu hükümleri ile meslek ilkelerine uygun olarak yerine getirilmesi esas olacak. Aksi bir durumun komisyon kararıyla tespiti halinde müteakip ödemeler yapılmayacağı gibi ödenen ücretin iadesi komisyon kararı ile istenilecek.

Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce hayatını kaybedenlerin, yakınlarının veya yaralananların mağdur, müşteki, katılan veya davacısı olduğu derdest soruşturmalar ile ceza ve hukuk davalarında vekalet ilişkisinin ve bu yönetmelikte belirlenen şartların bulunması kaydıyla komisyon kararı uyarınca hukuki yardım çerçevesinde avukatlara ödeme yapılabilecek.

AA

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

SIRADAKİ HABER