1684 asker ihraç edildi, FETÖ'ye yakın medya kapatıldı

"Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ile Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması Hakkında Kararname"ye göre, milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olan Kara Kuvvetleri Komutanlığında 87 general, 726 subay, 256 astsubay; Deniz Kuvvetleri Komutanlığında 32 amiral, 59 subay, 63 astsubay; Hava Kuvvetleri Komutanlığında 30 general, 314 subay, 117 astsubay olmak üzere toplam bin 684 asker, Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) çıkarıldı.

1684 asker ihraç edildi, FETÖ'ye yakın medya kapatıldı
 

"Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ile Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması Hakkında Kararname"ye göre, milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olan Kara Kuvvetleri Komutanlığında 87 general, 726 subay, 256 astsubay; Deniz Kuvvetleri Komutanlığında 32 amiral, 59 subay, 63 astsubay; Hava Kuvvetleri Komutanlığında 30 general, 314 subay, 117 astsubay olmak üzere toplam bin 684 asker, Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) çıkarıldı.

Söz konusu kanun hükmünde kararname (KHK), Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, kararname ile milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen Fetullahçı Terör Örgütü'ne aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olan Kara Kuvvetleri Komutanlığında 87 general, 726 subay, 256 astsubay; Deniz Kuvvetleri Komutanlığında 32 amiral, 59 subay, 63 astsubay; Hava Kuvvetleri Komutanlığında 30 general, 314 subay, 117 astsubay olmak üzere toplam bin 684 asker, TSK çıkarıldı.

Kararname ile TSK'dan çıkarılan askeri personel arasında eski Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk, Orgeneral Adem Huduti, Korgeneral Metin İyidil, Korgeneral Yıldırım Güvenç, Korgeneral İlhan Talu, Korgeneral Salim Ulusoy, Tümgeneral Mehmet Dişli, Tümgeneral Kubilay Selçuk, Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Hakan Üstem, GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesinden Tümamiral Bekir Sıtkı Cebeci ile Pilot Kurmay Yarbay Hakan Karakuş da yer alıyor.

- YAŞ'ta alınacak kararların işlemleri 29 Temmuz itibarıyla uygulanacak

Kararnameye göre, 3 haber ajansı, 16 televizyon, 23 radyo, 45 gazete, 15 dergi, 29 yayınevi ve dağıtım kanalı kapatıldı.

TSK'dan çıkarılan asker kişiler, mahkumiyet kararı aranmaksızın askeri rütbe ve memuriyetleri alınacak ve bu kişiler yeniden TSK'ya kabul edilmeyecek. Bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemeyecek, doğrudan veya dolaylı olarak görevlendirilemeyecek. Bunların uhdelerinde bulunan her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon, denetim kurulu tasfiye kurulu üyeliği vesair görevleri de sona ermiş sayılacak.

Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu ile Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu'nda da bazı değişikliklerin yapıldığı kararnameye göre, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı, İçişleri Bakanlığına bağlandı.

Kararnameye göre yarın yapılacak Yüksek Askeri Şura'da (YAŞ) alınacak kararlar ile yapılacak olan terfi, atama, nasıp, kadroların kullanılması, emekliye sevk ve ilişik kesme işlemleri 29 Temmuz 2016 tarihi itibarıyla uygulanacak.

"Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ile Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması Hakkında Kararname"ye göre, Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) çıkarılan asker kişilerin, mahkumiyet kararı aranmaksızın, askeri rütbe ve memuriyetleri alınacak ve bu kişiler yeniden TSK'ya kabul edilmeyecekler, bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemeyecek, doğrudan veya dolaylı olarak görevlendirilemeyecekler, bunların uhdelerinde bulunan her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon, yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu üyeliği ve sair görevleri de sona ermiş sayılacak.

Söz konusu kanun hükmünde kararname (KHK) Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

KHK ile 20 Temmuz 2016 tarihli ve 2016/9064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla ülke genelinde ilan edilen olağanüstü hal kapsamında, darbe teşebbüsü ve terörle mücadele çerçevesinde alınması gereken tedbirlere ilişkin usul ve esasların belirlenmesi ve bazı kurum ve kuruluşlara dair düzenleme yapılması amaçlanıyor.

Kararnamenin ikinci bölümünde OHAL kapsamında alınan tedbirlere yer verildi.

Buna göre, milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ/PDY) aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olan kararnamedeki ekli listede yer alan asker kişiler, Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarıldı, bu kişilerin haklarında özel kanun hükümlerine göre işlem tesis edilecek.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılan asker kişilerin, mahkumiyet kararı aranmaksızın, askeri rütbe ve memuriyetleri alınacak ve bu kişiler yeniden Türk Silahlı Kuvvetlerine kabul edilmeyecekler, bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemeyecek, doğrudan veya dolaylı olarak görevlendirilemeyecekler, bunların uhdelerinde bulunan her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon, yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu üyeliği ve sair görevleri de sona ermiş sayılacak. Bunların silah ruhsatları ve pilot lisansları iptal edilecek ve bu kişiler oturdukları kamu konutlarından veya vakıf lojmanlarından 15 gün içinde tahliye edilecek. Bu kişiler özel güvenlik şirketlerinin kurucusu, ortağı ve çalışanı olamayacaklar. Bu kişiler hakkında Milli Savunma Bakanlığınca ilgili pasaport birimine derhal bildirimde bulunulacak. Bu bildirim üzerine ilgili pasaport birimlerince pasaportlar iptal edilecek.

- Komisyonun teklifi üzerine ilgili bakan onayıyla kapatılacak

Kararnamenin ekli listesinde yer alan özel radyo ve televizyon kuruluşları, gazete ve dergiler ile yayınevi ve dağıtım kanalları da kapatıldı.

Kapatılan gazete, dergi, yayınevi ve dağıtım kanalları, özel radyo ve televizyon kuruluşlarına ait olan taşınırlar ve her türlü mal varlığı, alacak ve haklar, belge ve evrak Hazine adına tescil edilecek.

Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine aidiyeti veya iltisakı ya da bunlarla irtibatı olan ve ekli listelerde yer almayan özel radyo ve televizyon kuruluşları ile gazete ve dergiler, yayınevi ve dağıtım kanalları, ilgili bakan tarafından oluşturulacak komisyonun teklifi üzerine ilgili bakan onayı ile kapatılacak.

Kararnamenin "Soruşturma ve Kovuşturma İşlemleri" ile ilgili maddesine göre, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun ilgili bölümlerinde tanımlanan suçlar, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ve toplu işlenen suçlar bakımından, olağanüstü halin devamı süresince, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde cumhuriyet savcısı tarafından da yakalama emri düzenlenebilecek. Hakim veya cumhuriyet savcısı tarafından verilen yakalama emri üzerine yakalanan şüpheli hakkında verilen gözaltı süresi, 30 günü geçemeyecek.

Hakkında yürütülen soruşturmanın sonuçsuz kalmasını sağlamak amacıyla yurt içinde saklanan veya yabancı ülkede bulunan ve bu nedenle cumhuriyet savcılığı tarafından kendisine ulaşılamayan şüpheliye de kaçak denilecek.

Tahliye talepleri en geç 30'ar günlük sürelerle tutukluluğun incelenmesi ile birlikte dosya üzerinden karara bağlanacak, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde konutta, iş yerinde ve kamuya açık olmayan kapalı alanlarda cumhuriyet savcısının yazılı emriyle arama yapılabilecek, askeri mahallerde hakim kararıyla veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde cumhuriyet savcısının yazılı emriyle, cumhuriyet savcısının katılımı olmaksızın, adli kolluk görevlileri tarafından arama yapılabilecek ve el konulabilecek.

- Belgeler adli kolluk görevlilerince incelenebilecek

Hakkında arama işlemi uygulanan kimsenin belge veya kağıtları adli kolluk görevlileri tarafından incelenebilecek, hakim kararı olmaksızın yapılan el koyma işlemi, 5 gün içinde görevli hakimin onayına sunulacak, hakim, kararını el koymadan itibaren 10 gün içinde açıklayacak, aksi halde el koyma kendiliğinden kalkacak.

El koyma işlemine sulh ceza hakimliğince karar verilebilecek, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde cumhuriyet savcısı da el koymaya karar verebilecek, hakim kararı olmaksızın yapılan el koyma işlemi, 5 gün içinde görevli hakimin onayına sunulacak. Hakim kararını el koymadan itibaren 10 gün içinde açıklayacak aksi halde el koyma kendiliğinden kalkacak.

Avukat bürolarında hakim kararıyla veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısının yazılı emriyle, Cumhuriyet savcısının katılımı olmaksızın, adli kolluk görevlileri tarafından arama ve el koyma yapılabilecek, arama ve el koyma işlemi sırasında baro başkanı veya onu temsil eden bir avukat hazır bulundurulacak.

İletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması, gizli soruşturmacı görevlendirilmesi ve teknik araçlarla izleme tedbirlerine hakim veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde cumhuriyet savcısı tarafından karar verilebilecek. Cumhuriyet savcısı, kararını 5 gün içinde görevli hakimin onayına sunacak.

Müdafinin dosya içeriğini inceleme veya belgelerden örnek alma yetkisi, soruşturmanın amacını tehlikeye düşürebilecekse cumhuriyet savcısının kararıyla kısıtlanabilecek.

Gözaltındaki şüphelinin müdafi ile görüşme hakkı, cumhuriyet savcısının kararıyla 5 gün süreyle kısıtlanabilecek, ancak bu zaman zarfında ifade alınamayacak.

"Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ile Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması Hakkında Kararname" ile Jandarma Genel Komutanlığı İçişleri Bakanlığına bağlandı.

Söz konusu kanun hükmünde kararname (KHK), Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Kararname ile Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununun 4'üncü maddesi, "Jandarma Genel Komutanlığı İçişleri Bakanlığına bağlıdır." şeklinde değiştirildi.

Buna göre, Jandarma Genel Komutanlığının kuruluş ve kadrolarıyla konuş yerleri, İçişleri Bakanlığınca düzenlenecek, ancak sıkıyönetim, seferberlik ve savaşta kuvvet komutanlıkları emrine girecek birliklerin, kuruluş ve kadrolarıyla konuş yerlerinin düzenlenmesinde, Genelkurmay Başkanlığının görüşü alınacak.

Jandarma birliklerinin kuruluş ve konuşlarının düzenlenmesinde, mülki taksimat esas alınacak, ancak geçici olarak birden çok ili içine alan bölge teşkilatı da kurulabilecek. Bölge komutanı, bölge teşkilatının konuşlu bulunduğu ilin valisine karşı sorumlu olarak görev yapacak.

- Valinin onayıyla askeri görevleri de yapacak

Jandarma birlikleri, sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hallerinde, Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenecek bölümleriyle kuvvet komutanlıklarının emrine girecek, kalan bölümüyle normal görevlerine devam edecek. Ayrıca jandarma birlikleri, Genelkurmay Başkanlığının talebi üzerine İçişleri Bakanının, illerde ise garnizon komutanının talep etmesi halinde valinin onayıyla kendilerine verilen askeri görevleri de yapacak.

İçişleri Bakanının kararıyla bir il veya ilçenin tamamı, polis ya da jandarma görev ve sorumluluk alanı olarak belirlenecek.

Lüzum görüldüğü hallerde İçişleri Bakanı tarafından, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı arasında her kademedeki personel, geçici olarak görevlendirilebilecek. İçişleri Bakanı bu yetkisini il valilerine devredebilecek.

Ayrıca, İçişleri Bakanının onayıyla, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı silah, mühimmat, teçhizat, taşıt ve diğer taşınırlarıyla taşınmazlarını birbirlerine geçici olarak tahsis edebilecek veya bedelsiz olarak devredebilecek.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar İçişleri Bakanlığınca yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenecek.

- Jandarma personelinin özlük hakları

Jandarma Hizmetleri Sınıfı personelinin her türlü özlük işlerinde, bu kanunda hüküm bulunmayan hallerde, Devlet Memurları Kanunu uygulanacak. Ancak, nasıp ve terfi, aylık ve diğer mali ve sosyal haklar bakımından statü ve rütbelerine göre Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, Uzman Jandarma Kanunu ile Uzman Erbaş Kanununa tabi personel hakkındaki hükümler uygulanacak.

Subaylığa ve astsubaylığa nasıp ve terfi işlemleri, İçişleri Bakanlığının onayıyla yapılacak, ancak albaylıktan tuğgeneral rütbelerine terfiler ile generallikte bir üst rütbeye terfiler müşterek kararname ile olacak.

Rütbelerindeki bekleme süresinin dolması ya da kadrosuzluk nedenleriyle emekliliğe sevk edilme durumunda olan, ancak hizmetlerine ihtiyaç duyulan albaylar 60 yaşına, generaller ise 65 yaşına kadar İçişleri Bakanının onayıyla görevde bırakılabilecek.

Nasıp ve terfi yetkilerinin kullanılmasıyla ilgili olan, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ve diğer kanunlarla, İçişleri Bakanlığı dışında, başka mercilere verilmiş inha, seçim, görüş alma ve benzeri yetkilere dair hükümler, Jandarma Genel Komutanlığı personeli bakımından uygulanmayacak.

Uzman jandarma ve uzman erbaşların nasıp ve terfileri, Jandarma Genel Komutanlığınca özel kanunlarına göre yapılacak. Jandarma Genel Komutanlığı personeli hakkında, Türk Silahlı Kuvvetlerinde karşılığı olan rütbe ve kıdem üzerinden aynı şartlarla, Ordu Yardımlaşma Kurumu Kanunu uygulanacak.

İşçilerin işe alınma, iş yeri değişikliği, yükselme, izin, sicil, ödül ve hizmet akdinin feshi işlemleri, İş Kanunu ile varsa geçerli bulunan toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre yapılacak.

- Nokta atama

Jandarma Genel Komutanının, Jandarma Genel Komutanı Yardımcılarının, generallerin ve il jandarma komutanlarının atanmaları, müşterek kararnameyle, diğer subaylar, astsubaylar ve uzman jandarmaların atamaları İçişleri Bakanlığınca yapılacak.

İhtisaslaşma gereği olarak özel eğitim görmüş personel nokta atamasına tabi tutulabilecek. Nokta ataması yapılmayan subay, astsubay ve uzman jandarmalar valilik emrine atanacak ve bunların istihdam yerleri, il içi yer değiştirmeleri vali tarafından yapılacak.

Hizmet gerekleri bakımından uygun görülmesi halinde il jandarma komutanlıklarına general rütbesindeki subaylar da atanabilecek.

- Jandarma personeli hakkında disiplin ve soruşturma işlemleri

Kararnameye göre, disiplin işleri, özel kanun hükümlerine göre yürütülecek. Jandarma personelinin mülki görevlerinden doğan suçlarında, özel kanunların hükümleri saklı kalmak şartıyla Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine göre işlem yapılacak.

Adli görevlerden doğan suçlarda, Ceza Muhakemesi Kanununun 161'inci maddesinin beşinci fıkrası hükmü uygulanacak.

Jandarma personeline askeri görev verildiği takdirde bu görevlerden doğan suçlarda Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunu hükümleri uygulanacak. Bu suçların muhakemesi, Jandarma personelinin emrine verildiği askeri birlik personelini muhakeme etmekle görevli ve yetkili olan askeri mahkemede görülecek.

Jandarma personelinin kişisel suçlarında, genel hükümlere göre işlem yapılacak.

- İkmal hizmetleri

Jandarma Genel Komutanlığı ikmal hizmetleriyle faaliyetlerine ait her türlü ihtiyacını, silah ve mühimmatını İçişleri Bakanlığınca belirlenecek standartlara uygun olarak kendi bütçesinden karşılayacak. Jandarma Genel Komutanlığı, Savunma Sanayi Destekleme Fonundan Türk Silahlı Kuvvetlerinin tabi olduğu usul ve esaslar dahilinde yararlanacak.

Sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hallerinde kuvvet komutanlıkları emrine girecek veya İçişleri Bakanı ya da valilerce askeri görev verilen jandarma birliklerinin her türlü ihtiyacı (sefer stokları dahil) emrine gireceği kuvvet komutanlıklarının standartlarına uygun olarak Milli Savunma Bakanlığınca sağlanacak.

Kanun ile yönetmelik çıkarılması öngörülen hususların yanı sıra jandarmanın teşkilat, görev, yetki ve sorumlulukları, diğer makamlarla ilişkileri, birlikte çalışma ve iş birliği esasları dahil komuta ve kontrol ilişkileriyle Jandarma Hizmetleri Sınıfı personelinin terfi işleri, değerlendirme, ödüllendirme, kılık, kıyafet ve kanunun uygulanmasına ilişkin diğer hususlar, İçişleri Bakanlığınca hazırlanarak, Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan yönetmelikle düzenlenecek.

Kararname ile Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununun ek birinci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "askeri görevleri haricindeki diğer görevleriyle ilgili" ibaresi yürürlükten kaldırıldı ve aynı fıkradaki "valiler" ibaresi "mülki idare amirleri" olarak değiştirildi.

Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununun birinci fıkrasında yer alan "askeri görevleri haricindeki diğer" ibaresi ile aynı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan "Genelkurmay Başkanlığının görüşü alınarak" ibaresi yürürlükten kaldırıldı.

Diğer kanunlarda, bu kanuna aykırı hükümler bulunması halinde bu kanun hükümleri uygulanacak. Bu kanunun uygulanmasıyla ilgili tereddütleri gidermeye ve bu yönde düzenleyici ve yönlendirici işlemler yapmaya İçişleri Bakanlığı yetkili olacak.

Bu kanunda bu maddeyi ihdas eden KHK ile yapılan düzenlemeler sebebiyle teşkilat, personel, eğitim ve diğer hususlarla ilgili olarak yeni ihtiyaçların ortaya çıkması halinde, buna ilişkin düzenleme yapmaya İçişleri Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkili olacak.

- Özel kanun çıkana kadar emniyetin disiplin mevzuatı uygulanacak

Kararname ile Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununun 16, 17 ve 25'inci maddeleri yürürlükten kaldırıldı.

Söz konusu kanuna eklenen geçici maddeye göre, disiplin işlerine ilişkin özel kanun çıkarılana kadar jandarma personelinin disiplin suç ve cezaları, Emniyet Teşkilatı Disiplin Mevzuatına göre belirlenecek. Diğer hususlarda Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygulanacak.

Jandarma Teşkilatının tüm personeli başka hiçbir işleme gerek olmaksızın, yeni durumlarına göre görevlerine devam edecek.

Mevcut fiili kadrolardan öğretim elemanlarına ilişkin olanlar bu kanuna, diğerleri 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (1) sayılı cetveline, İçişleri Bakanlığı bünyesinde Jandarma Genel Komutanlığı bölümü olarak eklenecek.

Bu şekilde 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenmiş olan kadro cetvellerini, anılan Kanun Hükmünde Kararname esas ve usullerine uygun olarak yeniden düzenlemeye, Devlet Personel Başkanlığı ile Maliye Bakanlığının görüşü ve İçişleri Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkili olacak.

Bu kanuna eklenen öğretim elemanı kadrolarında 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri çerçevesinde Bakanlar Kurulunca unvan ve derece değişikliği yapılabilecek. Ayrıca Jandarma Hizmetleri Sınıfından bir "Orgeneral" kadrosu ile dört "Jandarma Genel Komutan Yardımcısı" kadrosu ihdas edilecek.

Devlet Memurları Kanununun 36'ncı maddesine "VII-Emniyet Hizmetleri Sınıfı" başlıklı bendinden sonra gelmek üzere "VIII - Jandarma Hizmetleri Sınıfı" bendi eklenecek. Bu bend Jandarma Genel Komutanlığı kadrolarında bulunan subay, astsubay ve uzman jandarmaları kapsayacak. Daha sonraki bentler de buna göre teselsül ettirilecek.

"Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ile Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması Hakkında Kararname"ye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı, İçişleri Bakanlığına bağlandı.

Söz konusu kanun hükmünde kararname (KHK), Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre Sahil Güvenlik Komutanlığı İçişleri Bakanlığına bağlandı. Sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hallerinde, Sahil Güvenlik Komutanlığının, Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenecek bölümleri, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı emrine girecek, kalan bölümü normal görevlerine devam edecek.

Sahil Güvenlik Komutanlığının görev alanları, üsleri, kadrolarıyla yerleşme yerleri, İçişleri Bakanlığınca düzenlenecek ancak sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hallerinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı emrine girecek birliklerin kuruluş ve kadrolarıyla konuş yerlerinin düzenlenmesinde Genelkurmay Başkanlığının görüşü alınacak.

Subaylığa ve astsubaylığa nasıp ve terfi işlemleri, İçişleri Bakanlığının onayıyla yapılacak. Ancak albaylıktan tuğamiral rütbelerine terfiler ile amirallikte bir üst rütbeye terfiler müşterek kararname ile yapılacak.

- Komutan amiraller arasından atanacak

Sahil Güvenlik Komutanı amiraller arasından atanacak. Rütbelerindeki bekleme süresi dolması ya da kadrosuzluk nedenleri ile emekliliğe sevk edilme durumunda olan, ancak hizmetlerine ihtiyaç duyulan albaylar 60 yaşına, amiraller ise 65 yaşına kadar İçişleri Bakanının onayıyla görevde kalabilecek.

Nasıp ve terfi yetkilerinin kullanılmasıyla ilgili olarak, İçişleri Bakanlığı dışında, başka mercilere verilmiş inha, seçim, görüş alma ve benzeri yetkilere dair hükümler Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli bakımından uygulanmayacak. Uzman erbaşların nasıp ve terfileri, Sahil Güvenlik Komutanlığınca özel kanunlarına göre yapılacak.

İşçilerin işe alınma, iş yeri değişikliği, yükselme, izin, sicil, ödül ve hizmet akdinin feshi işlemleri 4857 sayılı İş Kanunu ile varsa geçerli bulunan toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre yapılacak. Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli sivil memurlar, Bazı Kamu Personeline Tayın Bedeli Verilmesi Hakkında Kanun hükümlerinden yararlanacak.

Jandarma Genel Komutanlığı ve diğer kuruluşlardaki emsaline yapılan nakdi ve ayni ödemeler aynı şartlar altında ve aynı hükümlere tabi olarak, Sahil Güvenlik Komutanlığı personeline de verilecek. Lüzum görüldüğü hallerde İçişleri Bakanı tarafından, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı arasında her kademedeki personel, geçici olarak görevlendirilebilecek. İçişleri Bakanı, bu yetkisini il valilerine devredebilecek. Bu şekilde geçici görevlendirilen personel görevlendirildiği teşkilattaki personele sağlanan ilave mali haklardan görevlendirme süresince yararlandırılacak.

Ayrıca, İçişleri Bakanının onayıyla, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı silah, mühimmat, teçhizat, taşıt ve diğer taşınırları ile taşınmazları birbirlerine geçici olarak tahsis edebilecekler veya bedelsiz olarak devredebilecek.

- Sahil Güvenlik personelinin atamaları

Sahil Güvenlik Komutanı, Sahil Güvenlik Komutan yardımcıları, Sahil Güvenlik bölge komutanları ve amirallerin atanmaları, müşterek kararname ile, amiraller haricinde, Sahil Güvenlik Komutanlığı Kurmay Başkanı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı karargahında görevli başkanların atanmaları İçişleri Bakanınca, diğer subayların ve astsubayların, devlet memurlarının, uzman erbaşların ve sözleşmeli erbaş ve erlerin atanmaları ile dağıtımları İçişleri Bakanlığınca yapılacak.

Ayrıca, 2692 sayılı kanunun 13'üncü maddesine "tatbikatlara" ibaresinden sonra gelmek üzere "İçişleri Bakanının izni ile" ibaresi eklendi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ikmal hizmetleriyle faaliyetlerine ait her türlü ihtiyacını ve silah ve mühimmatı İçişleri Bakanlığınca belirlenecek standartlara uygun olarak kendi bütçesinden karşılayacak, ancak Sahil Güvenlik Teşkilatı, Savunma Sanayi Destekleme Fonundan Türk Silahlı Kuvvetlerinin tabi olduğu usul ve esaslar dahilinde yararlanacak.

Sahil Güvenlik Komutanlığının silah araç ve gereçlerinin kendi imkanları dışında kalan bakım, onarım ve tadilat hizmetleri öncelikle Milli Savunma Bakanlığının bakım ve onarım tesisleriyle yapılacak. Bu hizmet bedelleri Komutanlık bütçesinden karşılanacak. Bütçe kanunları ve diğer kanunlarla Milli Savunma Bakanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığına tanınan gümrük, her türlü vergi, resim, harç ve ardiye ücretlerine ilişkin muafiyet ve istisna hükümleri Sahil Güvenlik Komutanlığı hakkında da uygulanacak.

Sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hallerinde Kuvvet Komutanlıkları emrine girecek sahil güvenlik birliklerinin her türlü ihtiyacı (sefer stokları dahil) emrine gireceği Kuvvet Komutanlıklarının standartlarına uygun olarak Milli Savunma Bakanlığınca sağlanacak.

- Değerlendirme raporu düzenlenecek

Sahil güvenlik bölge komutanları hakkında mülki görevleri açısından konuşlu bulundukları yerin valisi tarafından her yıl sonunda, görevleri ile ilgili olarak değerlendirme raporu düzenlenecek. Değerlendirme raporları personelin terfi, ödüllendirme, atama ve yer değiştirmesinde dikkate alınacak. Değerlendirme raporlarının içeriği ve düzenlenme esasları, İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenecek.

Sahil Güvenlik personeli hakkında disiplin işleri, özel kanun hükümlerine göre yürütülecek. Sahil Güvenlik personelinin idari görevlerinden doğan suçlarında, özel kanunların hükümleri saklı kalmak şartıyla 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine göre işlem yapılacak. Sahil Güvenlik personelinin adli görevlerinden doğan suçlarda, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 161'inci maddesinin beşinci fıkrası hükmü uygulanacak.

Sahil Güvenlik personelinin kişisel suçlarında genel hükümlere göre işlem yapılacak. Sahil Güvenlik personeline askeri görev verildiği takdirde bu görevlerden doğan suçlarda 353 sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunu hükümleri uygulanacak. Bu suçların muhakemesi, Sahil Güvenlik personelinin emrine verildiği askeri birlik personelini muhakeme etmekle görevli ve yetkili olan askeri mahkemede görülecek.

- Yönetmelikle düzenlenecek

Sahil Güvenlik Komutanlığının görev, yetki ve sorumlulukları, diğer makamlarla ilişkileri, birlikte çalışma ve işbirliği esasları dahil komuta ve kontrol ilişkileri ile Sahil Güvenlik Hizmetleri Sınıfı personelinin terfi işleri, disiplin amirleri ve kurulları, ödül, değerlendirme, kılık ve kıyafet ve bu Kanunun uygulanmasına ilişkin diğer hususlar, İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanarak Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan yönetmelikle düzenlenecek.

2692 sayılı kanunun Ek 1'inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "askeri görevleri haricindeki diğer görevleriyle ilgili" ibaresi yürürlükten kaldırıldı ve aynı fıkrada yer alan "valiler" ibaresi "mülki idare amirleri" şeklinde değiştirildi.

Bu kanunun uygulanmasıyla ilgili tereddütleri gidermeye ve bu yönde düzenleyici ve yönlendirici işlemler yapmaya İçişleri Bakanlığı yetkili olacak. Bu kanunda bu maddeyi ihdas eden Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan düzenlemeler sebebiyle teşkilat, personel, eğitim ve diğer hususlarla ilgili olarak yeni ihtiyaçların ortaya çıkması halinde, buna ilişkin düzenleme yapmaya İçişleri Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkili olacak.

- İçişleri Bakanı disiplin cezası verebilecek

Disiplin işlerine ilişkin özel kanun çıkarılana kadar Sahil Güvenlik personelinin disiplin suç ve cezalar Emniyet Teşkilatı Disiplin Mevzuatı'na göre belirlenecek. Mülki idare amirleri ile sıralı amirler, Sahil Güvenlik personelinin disiplin amiri olacak. İçişleri Bakanı, Sahil Güvenlik Komutanlığının her kademesindeki personeline resen disiplin cezası verebilecek.

İşçilerle sözleşmeli ve geçici personelin cezalandırılmaları ise yürürlükte olan sözleşme hükümlerine göre yapılacak.

Ayrıca Sahil Güvenlik Hizmetleri Sınıfından iki "Tuğamiral/Sahil Güvenlik Komutan Yardımcısı" kadrosu ihdas edildi.

Sahil Güvenlik Teşkilatının tüm personeli başka hiçbir işleme gerek olmaksızın, yeni durumlarına göre görevlerine devam edecekler. Mevcut fiili kadrolar, İçişleri Bakanlığı bünyesinde Sahil Güvenlik Komutanlığı bölümü olarak eklendi. Bu şekilde Kanun Hükmünde Kararname esas ve usullerine uygun olarak yeniden düzenlemeye Devlet Personel Başkanlığı ile Maliye Bakanlığının görüşü ve İçişleri Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkili olacak.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, personel temini ve yetiştirilmesi konularında yeterli oluncaya kadar, komutanlık kadrolarında görev yapacak olan amiral, subay, astsubay ihtiyacı İçişleri Bakanlığınca Milli Savunma Bakanlığından talep edilebilecek.

- Yürütmenin durdurulması kararı verilemeyecek

Kararnameye göre, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında karar alan, karar veya tedbirleri icra eden, her türlü adli ve idari önlemler kapsamında görev alan kişiler ile olağanüstü hal süresince yayımlanan kanun hükmünde kararnameler kapsamında karar alan ve görevleri yerine getiren kişilerin bu karar, görev ve fiilleri nedeniyle hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluğu doğmayacak. Bu madde, 15 Temmuz'dan geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

Olağanüstü hal süresince yayımlanan kanun hükmünde kararnameler kapsamında alınan kararlar ve yapılan işlemler nedeniyle açılan davalarda yürütmenin durdurulmasına karar verilemeyecek.

Diğer maddeler ise yayımı tarihinde yürürlüğe girecek, KHK'nin hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütecek.

"Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ile Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması Hakkında Kararname"ye göre, bugün yapılacak Yüksek Askeri Şura'da alınacak kararlar ile yapılacak olan terfi, atama, nasıp, kadroların kullanılması, emekliye sevk ve ilişik kesme işlemleri, 29 Temmuz 2016 tarihi itibarıyla uygulanacak.

"Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ile Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Kararnameye göre, Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunu'nun birinci maddesinin birinci fıkrası, "Türk Milleti adına yargı yetkisini kullanacak askeri mahkemeler, askeri birliklerin teşkilat yapıları ve bulundukları yerlerin coğrafi durumu ile mahkemelerin iş yoğunluğu göz önünde tutulmak suretiyle, Kuvvet Komutanlıklarının görüşü alınarak Milli Savunma Bakanlığınca kurulur ve aynı yolla kaldırılır." şeklinde değiştirilirken, aynı maddenin ikinci fıkrası da yürürlükten kaldırıldı.

Askeri Hakimler Kanunu'nun 40. maddesine de "Adli müşavirlik, disiplin subaylığı, hukuk müşavirliği, hukuk işleri şube müdürlüğü, yüksek yargı organlarındaki raportör ve askeri savcı kadroları ile askeri yargı ile ilgili diğer kadrolarda görevli askeri hakimlere de birinci fıkra kapsamında geçici yetki verilebilir." fıkrası eklendi.

Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'nun 54. maddesinin üçüncü fıkrasına, "Ancak, Yüksek Askeri Şura Başkanı tarafından bir üst rütbede hizmetine ihtiyaç duyulanlar da rütbe bekleme süresine bakılmaksızın ve 47. maddenin birinci fıkrasındaki sicil şartı aranmaksızın Yüksek Askeri Şura değerlendirmesine alınırlar." şeklinde cümle eklendi.

Aynı kanunun geçici 39. maddesi yürürlükten kaldırılırken ve aynı kanuna eklenen geçici maddeye göre bugün yapılacak Yüksek Askeri Şura'da alınacak kararlar ile yapılacak olan terfi, atama, nasıp, kadroların kullanılması, emekliye sevk ve ilişik kesme işlemleri, 29 Temmuz 2016 tarihi itibarıyla uygulanacak.

YAŞ Kanunu'nun 4. maddesi, "Yüksek Askeri Şura, Başkanın çağrısı ile yılda en az bir kez toplanır" şeklinde değiştirilirken, eklenen geçici maddeyle 2016 yılı Ağustos ayında yapılacak YAŞ toplantısının aynı yılın Temmuz ayı içinde yapılacağı belirtildi.

- Şehit yakınlarına kamuda istihdam

KHK ile 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olanların yakınlarıyla ilgili de bir düzenleme yapıldı. Terörle Mücadele Kanunu'nun ek 1. maddesinin 6. fıkrası "Hak sahiplerinden ilköğretim, ortaokul, ilkokul mezunu olanların hizmetli unvanlı kadro ve pozisyonlara, ortaöğretim ve yükseköğretim mezunu olanların, atama teklifinin yapıldığı tarihte öğrenim durumları itibarıyla ihraz ettikleri unvanın 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerde yer alması koşuluyla ihraz etmiş bulundukları unvanlara, bunların dışında kalan ortaöğretim ve yükseköğretim mezunlarının ise memur unvanlı kadro ve pozisyonlara atama teklifleri Devlet Personel Başkanlığınca yapılır. İşçi kadrolarına yapılacak atama teklifleri sürekli işçi unvanlı kadroya yapılır." şeklinde değiştirildi.

Aynı kanunun ek 1. maddesinin 7. fıkrası yürürlükten kaldırılırken, ek 1. maddesinin 8. fıkrasının birinci cümlesinde yer alan "Her yılın mart ve eylül aylarının son gününe kadar" ibaresi ve ikinci cümlesinde yer alan "Kırk beş gün içinde" ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkraya ikinci cümlesinden sonra gelmek üzere, "Kamu kurum ve kuruluşları bu madde kapsamındaki taleplerini her yılın ocak ve temmuz aylarının son gününe kadar DPB e-uygulama üzerinden iletirler. Devlet Personel Başkanlığınca atama teklifleri, bu talepler esas alınarak gerçekleştirilir. Söz konusu taleplerin yeterli olmaması halinde başkanlıkça resen atama teklifi yapılır." ifadesi eklendi.

Aynı kanuna, "Bu maddenin yürürlük tarihinden önce, ek 1'inci madde kapsamında göreve başlayan personelden, Devlet Personel Başkanlığı tarafından atama teklifinin yapıldığı tarihte öğrenim durumları itibarıyla ihraz ettikleri unvanları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerde yer alanlar, bu unvanlara ilişkin kadro veya pozisyonlara kamu kurum ve kuruluşlarınca sınava tabi olmaksızın atanırlar. İhraz etmiş bulundukları kadroların atandıkları kamu kuramlarında olmaması halinde ilgililer asli memurluğa atandıktan sonra bir defaya mahsus olmak üzere diğer kanunlarda yer alan herhangi bir kontenjan sınırlamasına tabi olmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarına naklen atanabilir." ibaresinin yer aldığı geçici madde eklendi.

- Sözleşmeli öğretmen istihdamı

KHK ile 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye öncelikle, kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde olmak üzere Bakanlığın boş öğretmen norm kadrosu bulunan örgün ve yaygın eğitim kuramlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (b) fıkrası kapsamında sözleşmeli öğretmen istihdam edilebileceğine ilişkin ek madde eklendi.

Sözleşmeli öğretmen alımı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde öngörülen genel şartlar ile öğretmen kadrosuna atanabilmek için aranan özel şartları taşıyanlardan Kamu Personel Seçme Sınavı puan sırasına konulmak kaydıyla yapılacak, her bir pozisyonun üç katına kadar aday arasından Bakanlık tarafından yapılacak sözlü sınav başarı sırasına göre atama yapılacak.

Madde uyarınca atanan sözleşmeli öğretmenler dört yıl süreyle başka bir yere atanamayacak, aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirmelerde bu madde uyarınca istihdam edilen öğretmenin eşi bu öğretmene tabi olacak, sözleşmeli öğretmenler, aday öğretmenler için öngörülen adaylık sürecine tabi tutulacak, sözleşmeli öğretmenlerden sözleşme gereği dört yıllık çalışma süresini tamamlayanlar talepleri halinde bulundukları yerde öğretmen kadrolarına atanacak.

Öğretmen kadrolarına atananlar, aynı yerde en az iki yıl daha görev yapacak, bunlar hakkında adaylık hükümleri uygulanmayacak.

Bu madde hükümlerine göre öğretmen kadrolarına atananların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca sözleşmeli öğretmen pozisyonlarında geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilecek.

Bunlar, atandıkları kadronun mali ve sosyal haklarına göreve başladığı tarihi takip eden aybaşından itibaren hak kazanacak ve önceki pozisyonlarında aldıkları mali ve sosyal haklar hakkında herhangi bir mahsuplaşma yapılamayacak.

Madde kapsamında sözleşmeli öğretmenlerin atanacağı öğretmen kadroları, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde yer alan sınıf, unvan ve derecelerine uygun olmak şartıyla, başka bir işleme gerek kalmaksızın atama işleminin yapıldığı tarih itibarıyla ihdas edilerek Milli Eğitim Bakanlığının 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerinin ilgili bölümlerine eklenmiş ve öğretmen kadrolarına atananların pozisyonları başka bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılacak.

İhdas edilen kadrolar ile iptal edilen pozisyonlar; unvanı, sınıfı, adedi, derecesi, teşkilatı ve birimi belirtilmek suretiyle atama tarihinden itibaren iki ay içinde Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığına bildirilecek.

Sözleşmeli öğretmenliğe atanacakların başvuruları, sözlü sınava alınacakların belirlenmesi, sözlü sınav konuları, sözlü sınavın usul ve esasları, atanmaları ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer hususlar Milli Eğitim Bakanlığınca yürürlüğe konulan yönetmelikle düzenlenecek.

Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanununun 29. maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesi "İhtiyaç duyulması halinde bu süre, bu fıkrada yazılı makamlarca bir katına ilgili bakanın onayı ile de bir yıla kadar artırılabilir." şeklinde düzenlendi.

667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alman Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin, 2. maddesinin ikinci fıkrasının üçüncü cümlesine "Hazineden" ibaresinden sonra gelmek üzere "veya Vakıflar Genel Müdürlüğünden", 3. maddesinin birinci fıkrasına, "Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulunca" ifadesinden sonra gelmek üzere "Askeri Yüksek İdare Mahkemesi daire başkanı ve üyeleri hakkında Başkanlar Kurulunca; Askeri Yargıtay daire başkanı ve üyeleri hakkında Başkanlar Kurulunca; askeri hakimler hakkında Milli Savunma Bakanının başkanlığında, Milli Savunma Bakanı tarafından birinci sınıf askeri hakimler arasından seçilecek iki askeri hakimden oluşan komisyonca" ibaresi eklendi.

Aynı KHK'nın 3. maddesinin birinci fıkrasının son cümlesinde yer alan "Görevlerine" ibaresi "Görevden uzaklaştırılanlar veya görevlerine" şeklinde değiştirilirken aynı cümlede yer alan "hususi damgalı" ibaresi yürürlükten kaldırıldı.

"Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ile Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması Hakkında Kararname"ye göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığından 87 general, Hava Kuvvetleri Komutanlığından 30 general ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 32 amiral, Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarıldı.

Kara Kuvvetleri Komutanlığından çıkarılan generallerin isimleri şöyle:

"Orgeneral Adem Huduti, Tümgeneral Hasan Nevzat Taşdeler, Tuğgeneral Nihayet Unlu, Tuğgeneral Semih Terzi, Tuğgeneral Numan Yediyıldız, Tuğgeneral İsmet Gökhan Gülmez, Tuğgeneral Kerim Acar, Tuğgeneral Arif Settar Afşar, Tümgeneral Metin Akkaya, Tümgeneral Mehmet Akyürek, Tuğgeneral Şenol Alkış, Tuğgeneral Metin Alpcan, Tümgeneral Avni Angun, Tuğgeneral Hidayet Arı, Tuğgeneral Yavuz Ekrem Arslan, Tuğgeneral Ali Avcı, Tuğgeneral Özkan Aydoğdu, Tuğgeneral Murat Aygün, Tuğgeneral Mehmed Nuri Başol, Tümgeneral Abdullah Baysar, Tuğgeneral Bülent Ahmet Beşirbellioğlu, Tuğgeneral Savaş Beyribey, Tuğgeneral Adem Boduroğlu, Tuğgeneral Erhan Caha, Tuğgeneral Ali Rıza Çağlar, Tuğgeneral Ekrem Çağlar, Tuğgeneral Alpaslan Çetin, Tuğgeneral Ünsal Çoşkun, Tümgeneral Mehmet Dişli, Tuğgeneral Cemallettin Doğan, Tuğgeneral Yüksel Durak, Tuğgeneral Mehmet Şükrü Eken, Tuğgeneral Cihat Erdoğan, Tümgeneral Halil İbrahim Ergin, Tuğgeneral Hakan Eser, Tuğgeneral Yüksel Gönültaş, Tümgeneral Halit Günbatar, Tuğgeneral Orhan Gündüz, Tuğgeneral İsmail Güneşer, Tuğgeneral İsmail Gürgen, Tuğgeneral Eyyüp Gürler, Korgeneral Yıldırım Güvenç, Tümgeneral Oğuz Serhad Habiboğlu, Tümgeneral Memduh Hakbilen, Tümgeneral Mustafa İlter, Korgeneral Metin İyidil, Tuğgeneral Hayrettin Kaldırımcı, Tuğgeneral Ali Kalyoncu, Tuğgeneral Zeki Karataş, Tuğgeneral Erdem Kargın, Tuğgeneral Salih Kırhan, Tuğgeneral Ahmet Bican Kırker, Tuğgeneral Bekir Koçak, Tuğgeneral Yunus Kotaman, Korgeneral Satı Bahadır Köse, Tuğgeneral Mustafa Kurutmaz, Tuğgeneral İbrahim Lütfi Nuhoğlu, Tuğgeneral Ahmet Otal, Tuğgeneral Mehmet Ozan, Tuğgeneral Kamil Özhan Özbakır, Korgeneral Mustafa Özsoy, Korgeneral Erdal Öztürk, Tuğgeneral Mehmet Partigöç, Tuğgeneral Hasan Polat, Tuğgeneral Fatih Celaleddin Sağır, Tuğgeneral Ali Salnur, Tuğgeneral Mesut Savaş, Tuğgeneral Osman Nadir Saylam, Tuğgeneral Mustafa Serdar Sevgili, Tümgeneral Salih Sevil, Tuğgeneral Murat Soysal, Tuğgeneral Uğur Şahin, Tuğgeneral Ahmet Şimşek, Korgeneral İlhan Talu, Tuğgeneral Mücahit Tamer, Tuğgeneral Şener Topuç, Korgeneral Salih Ulusoy, Tuğgeneral Abdulkerim Ünlü, Tümgeneral Osman Ünlü, Tuğgeneral Lütfü İhsan Yanıkoğlu, Tuğgeneral Murat Yaygın, Tuğgeneral Murat Yetgin, Tuğgeneral Ersin Yıldırım, Korgeneral İbrahim Yılmaz, Tuğgeneral Mustafa Yılmaz, Tuğgeneral Mehmet Nail Yiğit, Tuğgeneral Atila Güngör."

Hava Kuvvetleri Komutanlığından çıkarılan generallerin isimleri şöyle:

"Orgeneral Akın Öztürk, Korgeneral Hasan Hüseyin Demirarslan, Tümgeneral Kubilay Selçuk, Tümgeneral Haluk Şahar, Tümgeneral Recep Yüksel, Tümgeneral İdris Aksoy, Tümgeneral İsmail Yalçın, Tümgeneral Fethi Alpay, Tümgeneral Atilla Darendeli, Tümgeneral Suat Murat Semiz, Tümgeneral Şaban Umut, Tümgeneral Serdar Gülbaş, Tümgeneral Ahmet Cural, Tuğgeneral Hakan Evrim, Tuğgeneral Aydemir Taşçı, Tuğgeneral Emin Ayık, Tuğgeneral Recep Sami Özatak, Tuğgeneral Bekir Ercan Van, Tuğgeneral Osman Nuri Gür, Tuğgeneral Deniz Kartepe, Tuğgeneral Cengiz Karacabey, Tuğgeneral Kemal Akçınar, Tuğgeneral Veyis Savaş, Tuğgeneral İshak Dayıoğlu, Tuğgeneral Cemal Akyıldız, Tuğgeneral Kemal Mutlum, Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş, Tuğgeneral Fikri Özgür, Tuğgeneral Mehmet Zeki Kıralp, Tuğgeneral Melih Hamdi Ünal."

Deniz Kuvvetleri Komutanlığından çıkarılan generallerin isimleri şöyle:

"Tümamiral Hakan Üstem, Tümamiral Bekir Sıtkı Cebeci, Tümamiral Sinan Azmi Tosun, Tümamiral Mustafa Zeki Uğurlu, Tuğamiral Ömer Faruk Harmancık, Tuğamiral Hasan Doğan, Tuğamiral Ali Murat Dede, Tuğamiral Muhittin Elgin, Tuğamiral Hayrettin İmren, Tuğamiral Oğuz Karaman, Tuğamiral Ercan İnceoğlu, Tuğamiral İrfan Arabacı, Tuğamiral Nejat Atilla Demirhan, Tuğamiral Hasan Kulaç, Tuğamiral Nazmi Ekici, Tuğamiral Yaşar Çamur, Tuğamiral Namık Alper, Tuğamiral Tezcan Kızılelma, Tuğamiral Serdar Ahmet Gündoğdu, Tuğamiral Gökhan Polat, Tuğamiral Halil İbrahim Yıldız, Tuğamiral İhsan Bakar, Tuğamiral Ahmet Hakan Güneş, Tuğamiral Sinan Sürer, Tuğamiral Himmet Taner Çengel, Tuğamiral Süleyman Manka, Tuğamiral Murat Şirzai, Tuğamiral Ayhan Bay, Tuğamiral Ali Suat Aktürk, Tuğamiral Mustafa Sözer, Tuğamiral Erdal Ergün, Tuğamiral Ömer Mesut Ak."

"Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ile Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması Hakkında Kararname"ye göre, 3 haber ajansı, 16 televizyon, 23 radyo, 45 gazete, 15 dergi ile 29 yayınevi ve dağıtım kanalı kapatıldı.

Söz konusu kanun hükmünde kararname (KHK), Resmi Gazete'nin 2. mükerrer sayısında yayımlandı. Buna göre, kapatılan haber ajansları, televizyon ve radyolar şöyle:

"Cihan Haber Ajansı, Muhabir Haber Ajansı, Sem Haber Ajansı, Barış TV, Bugün TV, Can Erzincan TV, Dünya TV, Hira TV, Irmak TV, Kanal 124 TV, Kanaltürk, MC TV, Mehtap TV, Merkür TV, Samanyolu Haber, Samanyolu TV, SRT Televizyonu, Tuna Shopping TV, Yumurcak TV. Aksaray Mavi Radyo, Aktüel Radyo, Berfin FM, Burç FM, Cihan Radyo, Dünya Radyo, Esra Radyo, Haber Radyo Ege, Herkül FM, Jest FM, Kanaltürk Radyo, Radyo 59, Radyo Aile Rehberi, Radyo Bamteli, Radyo Cihan, Radyo Fıkıh, Radyo Küre, Radyo Mehtap, Radyo Nur, Radyo Şimşek, Samanyolu Haber Radyosu, Umut FM ve Yağmur FM."

Millet, Bugün, Meydan, Özgür Düşünce, Taraf, Yarına Bakış, Yeni Hayat, Zaman ve Today's Zaman gazetelerinin yanı sıra kapatılan yerel gazeteler ise şöyle:

"Adana'da yayın yapan Adana Haber gazetesi, Adana Medya gazetesi, Akdeniz Türk, Afyonkarahisar'da yayınlanan Şuhut'un Sesi gazetesi, Kurtuluş gazetesi, Lider gazetesi, İsçehisar Durum gazetesi, Türkeli gazetesi, Antalya'da yayınlanan Antalya gazetesi, Aydın'da yayınlanan Yerel Bakış gazetesi ve Nazar gazetesi, Batman'da yayınlanan Batman gazetesi, Batman Postası gazetesi, Batman Doğuş gazetesi, Bingöl'de faaliyet gösteren Bingöl Olay gazetesi, Hatay'da yayınlanan İrade ve İskenderun Olay gazeteleri, İstanbul'da yayınlanan Ekonomi, İzmir'de yayınlanan Ege'de Son Söz gazetesi, Kocaeli'de yayınlanan Demokrat Gebze, Kocaeli Manşet, Bizim Kocaeli gazeteleri, Kütahya'da yayınlanan Haber Kütahya, Gediz, Zafer ve Hisar gazeteleri, Manisa'da yayınlanan Turgutlu Havadis gazetesi, Muğla'da yayınlanan Milas Feza gazetesi, Niğde'de yayınlanan Türkiye'de Yeni Yıldız gazetesi, Sivas'ta yayınlanan Hakikat gazetesi, Şanlıurfa'da yayınlanan Urfa Haber Ajansı gazetesi ve Ajans 11 gazetesi, Tekirdağ'da yayınlanan Yeni Emek, Uşak'ta yayınlanan Banaz Postası gazetesi, Son Nokta gazetesi, Van'da yayınlanan Merkür Haber gazetesi."

Kapatılan dergiler arasında da "Akademik Araştırmalar dergisi, Aksiyon, Asya Pasifik (Pasiad) dergisi, Bisiklet Çocuk dergisi, Diyalog Avrasya dergisi, Ekolife dergisi, Ekoloji dergisi, Fountain dergisi, Gonca dergisi, Gül Yaprağı dergisi, Nokta, Sızıntı, Yağmur dergisi, Yeni Ümit ve Zirve dergisi" yer alıyor.

Kapatılan yayınevleri ve dağıtım kanalları ise şöyle:

"Altınburç Yayınları, Burak Basın Yayın Dağıtım, Define Yayınları, Dolunay Eğitim Yayın Dağıtım, Giresun Basın Yayın Dağıtım, Gonca Yayınları, Gülyurdu Yayınları, GYV Yayınları, Işık Akademi, Işık Özel Eğitim Yayınları, Işık Yayınları, İklim Basım Yayın Pazarlama, Kaydırak Yayınları, Kaynak Yayınları, Kervan Basın Yayıncılık, Kuşak Yayınları, Muştu Yayınları, Nil Yayınları, Rehber Yayınları, Sürat Basım Yayın Reklamcılık ve Eğitim Araçları, Sütun Yayınları, Şahdamar Yayınları, Ufuk Basın Yayın Haber Ajans Pazarlama, Ufuk Yayınları, Waşanxaneya Nil, Yay Basın Dağıtım Pazarlama Reklamcılık, Yeni Akademi Yayınları, Yitik Hazine Yayınları, Zambak Basım Yayın Eğitim Turizm."

"Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ile Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması Hakkında Kararname" ile 249 havacı, 7 karacı pilot Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) ihraç edildi.

Söz konusu kanun hükmünde kararname (KHK), Resmi Gazete'nin 2. mükerrer sayısında yayımlandı.

Kararname ile 249 havacı, 7 karacı pilot TSK'dan ihraç edildi.

İhraç edilenler arasında, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan Ankara Akıncı 4. Üs Komutanı Tuğgeneral Hakan Evrim, eski Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk'ün damadı Hava Pilot Kurmay Yarbay Hakan Karakuş, Vodafone Arena Stadı'na helikopterle inen Hava Pilot Üsteğmen Kerime Yıldırım ile Gölbaşı'ndaki Polis Özel Harekat Daire Başkanlığını bombalayan Hava Pilot Kurmay Binbaşı Mustafa Azimetli de bulunuyor.

Kararnameye göre ihraç edilen pilotlar şunlar:

- Hava Kuvvetleri Komutanlığı

"Hv.PIt.Tümg. Kubilay SELÇUK 2'nci Ana Jet Üs K.lığı

Normal 0 21 false false false TR X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Normal Tablo"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Arial Unicode MS"; mso-bidi-font-family:"Times New Roman";}
Hv.PIt.Tümg. Haluk ŞAHAR 3'üncü Ana Jet Üs K.lığı

Hv.PIt.Tümg. Recep YÜKSEL Harp Akd.K.lığı

Hv.PIt.Tümg. İdris AKSOY Hv.K.P.P.Bşk.lığı

Hv.PIt.Tümg. İsmail YALÇIN 2'nci Hv.İkm.Bkm.Mrk.K.lığı

Hv.PIt.Tümg. Fethi ALPAY HHO K.lığı

Hv.PIt.Tümg. Atilla DARENDELİ 2'nci BHHM K.lığı

Hv.PIt.Tümg. Suat Murat SEMİZ Muh.Hv.Kv.ve Hv.Fz.Svn.K.lığı

Hv.PIt.Tümg. Şaban UMUT MSB

Hv.PIt.Tümg. Serdar GÜLBAŞ Hv.K.Loj.Bşk.llğl

Hv.PIt.Tuğg. Hakan EVRİM 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı

Hv.PIt.Tuğg. Aydemir TAŞÇI Hv.K.İsth.Bşk.lığı

Hv.PIt.Tuğg. Emin AYIK 7'nci Ana Jet Üs K.lığı

Hv.PIt.Tuğg. Recep Sami ÖZATAK Hv.K.Loj.Bşk.llğl

Hv.PIt.Tuğg. Bekir Ercan VAN 10'uncu Tanker Üs K.lığı

Hv.PIt.Tuğg, Osman Nuri GÜR Hv.K.P.P.Bşk.lığı

Hv.PIt.Tuğg. Deniz KARTEPE 8'nci Ana Jet Üs K.lığı

Hv.PIt.Tuğg. Cengiz KARACABEY 5'inci Ana Jet Üs K.lığı

Hv.PIt.Tuğg. Kemal AKÇINAR Hv.K.Hrk.Bşk.lığı

Hv.PIt.Tuğg. Veyis SAVAŞ Hv.Eğt.K.lığı

Hv.PIt.Tuğg. İshak DAYIOĞLU 9'uncu Ana Jet Üs K.lığı

Hv.PIt.Tuğg. Cemal AKYILDIZ 12'nci Hv.Ulş. Ana Üs K.lığı

Hv.PIt.Tuğg. Fikri ÖZGÜR Hv.K.P.P.Bşk.lığı

Hv.PIt.Kur.Alb. Ahmet KUNDURACIOĞLU 9'uncu Ana Jet Üs K.lığı/Balıkesir

Hv.PIt.Alb. Murat KARAKUŞ Hv.K.Değ.ve Dent.D.Bşk.lığı/Ankara

Hv.PIt.Kur.Alb. Hakan DİNÇ 131'inci HİK Grp.K.lığı/Konya

Hv.PIt.Kur.Alb. Hüseyin ERGEZEN HHO K.lığı/Yeşilyurt-istanbul

Hv.PIt.Kur.Alb. Levent ÖZÜARAP Hv.Hrp.Akd.K.lığı/Yenilevent-istanbul

Hv.PIt.Kur.Alb. Erhan GAZİOĞLU 10'uncu Tnkr.Üs K.lığı/İncirlik-Adana

Hv.PIt.Kur.Alb. Tayfun TUNA 7'nci Ana Jet Üs K.lığı/Akçadağ-Malatya

Hv.PIt.Kur.Alb. Ramazan ELMAS 2'nci Ana Jet Üs K.lığı/Çiğli-İzmir

Hv.PIt.Kur.Alb. Veysel KAVAK Hv.K.Gen.Sek.liği/Ankara

Hv.PIt.Kur.Alb. Ali ÇAYIR 6'ncı Ana Jet Üs K.lığı/Bandırma-Balıkesir

Hv.PIt.Kur.Alb. Ahmet ÖZÇETİN 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

Hv.PIt.Kur.Alb. Erhan BALTACIOĞLU 12'nci Hv.Ulş.Ana Üs K.lığı/Erkilet-Kayseri

Hv.PIt.Kur.Alb. Hamdi ACAR Hv.Hrp.Akd.K.lığı/Yenilevent-İstanbul

Hv.PIt.Kur.Alb. Mustafa ERTÜRK 3'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Konya

Hv.PIt.Kur.Alb. Barbaros AKÇA HHO K.lığı/Yeşilyurt-İstanbul

Hv.PIt.Kur.Alb. Ali Orhan TOLLUOĞLU Hv.Hrp.Akd.K.lığı/Yenilevent-İstanbul

Hv.PIt.Kur.Alb. Murat ÇINAR Hv.K.Per.Pl.ve Ynt.D.Bşk.lığı/Ankara

Hv.PIt.Yb. Mehmet Beşir KANAT 2'nci Ana Jet Üs K.lığı/Çiğli-İzmir

Hv.PIt.Kur.Yb, Bircan ERMAYA Hv.K.Eğt.D.Bşk.lığı/Ankara

Hv.PIt.Kur.Yb. Mustafa BAĞATUR Hv.K.PI.Prog.D.Bşk.lığı/Ankara

Hv.PIt.Kur.Yb. Hüseyin YILMAZ Hv.K.PI.Hrk.D.Bşk.lığı/Ankara

Hv.PIt.Kur.Alb. Ali DURMUŞ Hv.K.Gen.Sek.liği/Ankara

Hv.PIt.Kur.Yb. Ahmet Tarık AYDIN 3'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Konya

Hv.PIt.Kur.Yb. Haşan Hüsnü BALIKÇI 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

Hv.PIt.Kur.Yb. Hakan KARAKUŞ 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

Hv.PIt.Kur.Yb. İrfan ALKAN 3'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Konya

Hv.PIt.Kur.Yb. Özcan Murat DOĞAN Hv.ve Uzay Gücü Glş.Mrk.K.lığı/Ankara

Hv.PIt.Kur.Yb. Mücahid Yakup AYAYDIN Hv.Hrp.Akd.K.lığı/Yenilevent-İstanbul

Hv.PIt.Kur.Yb, Halil İbrahim ÖZDEMİR 5'inci Ana Jet Üs K.lığı/Merzifon-Amasya

Hv.PIt.Kur.Yb. Erdinç YALÇINKAYA 2'nci Ana Jet Üs K.lığı/Çiğli-İzmir

Hv.PIt.Kur.Yb. Yavuz Selim KILIÇ 9'uncu Ana Jet Üs K.lığı/Balıkesir

Hv.PIt.Bnb. Kadir Serbülent ERCAN 2'nci Ana Jet Üs K.lığı/Çiğli-İzmir

Hv.PIt.Kur.Bnb. İbrahim YOZGAT 8'inci Ana Jet Üs K.lığı/Diyarbakır

Hv.PIt.Kur.Bnb. Yusuf YENİHAYAT HHO K.lığı/Yeşilyurt-İstanbul

Hv.PIt.Kur.Bnb. Kenan COMART 2'nci Ana Jet Üs K.lığı/Çiğli-İzmir

Hv.PIt.Kur.Bnb. Mustafa AZİMETLİ 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

Hv.PIt.Kur.Bnb. Ahmet ÖZDEMİR 8'inci Ana Jet Üs K.lığı/Diyarbakır

Hv.PIt.Kur.Bnb. Orçun KUŞ 10'uncu Tnkr.Üs K.lığı/incirlik-Adana

Hv.PIt.Kur.Bnb. Tuncay ÖZTÜRK 2'nci Or.K.lığı/Malatya

Hv.PIt.Kur.Bnb. Mehmet GÜRLER HHO K.lığı/Yeşilyurt-İstanbul

Hv.PIt.Kur.Bnb. Murat BİÇİL 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

Hv.Plt.Kur.Yb. Alparslan ŞAHİN 3'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Konya

Hv.PIt.Kur.Bnb. Veysel YEŞİLBAŞ 9'uncu Ana Jet Üs K.lığı/Balıkesir

Hv.PIt.Bnb. Nihat KAFES 2'nci Ana Jet Üs K.lığı/Çiğli-İzmir

Hv.PIt.Kur.Bnb. Mehmet Fatih ÖZKAN 3'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Konya

Hv.PIt.Kur.Bnb. Metin ÇİVİLİBAL 7'nci Ana Jet Üs K.lığı/Akçadağ-Malatya

Hv.PIt.Kur.Bnb. Ali ERTÜRK Hv.Hrp.Akd.K.lığı/Yenilevent-İstanbul

Hv.PIt.Kur.Bnb. Mehmet Fatih ÇAVUR 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

Hv.PIt.Kur.Bnb. Ali KARABULUT 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

Hv.PIt.Yzb. Müjdat SARISOY 2'nci Ana Jet Üs K.lığı/Çiğli-İzmir

Hv.PIt.Kur.Bnb. Mustafa Onur UYANIK 2'nci Ana Jet Üs K.lığı/Çiğli-İzmir

Hv.PIt.Bnb. Fatih GÜZELOĞLU 2'nci Ana Jet Üs K.lığı/Çiğli-İzmir

Hv.PIt.Kur.Bnb. Ahmet KAYA Hv.Hrp.Akd.K.lığı/Yenilevent-İstanbul

Hv.PIt.Kur.Bnb. Ali AKKAŞ HHO K.lığı/Yeşilyurt-İstanbul

Hv.PIt.Kur.Bnb. Fatih KARAMAN 2'nci Ana Jet Üs K.lığı/Çiğli-İzmir

Hv.PIt.Kur.Bnb. Devrim AĞIRAĞAÇ 10'uncu Tnkr.Üs K.lığı/incirlik-Adana

Hv.PIt.Yzb. İsmail Hakkı ÖZVEREN 12'nci Hv.Ulş.Ana Üs K.lığı/Erkilet-Kayseri

Hv.PIt.Yzb. Selçuk ÇETİN 12'nci Hv.Ulş.Ana Üs K.lığı/Erkilet-Kayseri

Hv.PIt.Yzb. Refik AYHAN 2'nci Ana Jet Üs K.lığı/Çiğli-İzmir

Hv.PIt.Kur.Yzb. Metin Mustafa ATEŞOĞLU HHO K.lığı/Yeşilyurt-İstanbul

Hv.PIt.Yzb. Gökhan Gültekin DEMİR 12'nci Hv.Ulş.Ana Üs K.lığı/Erkilet-Kayseri

Hv.PIt.Yzb. Yasin ÇETİN 12'nci Hv.Ulş.Ana Üs K.lığı/Erkilet-Kayseri

Hv.PIt.Kur.Yzb. Yavuz İSTEK l'inci BHHM/JFAC K.lığı/Eskişehir

Hv.PIt.Yzb. Bircan KAYIKÇI 2'nci Ana Jet Üs K.lığı/Çiğli-İzmir

Hv.PIt.Kur.Yzb. Murat ALTAY 10'uncu Tnkr.Üs K.lığı/incirlik-Adana

Hv.PIt.Kur.Yzb. Uğur UZUNOĞLU 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

Hv.PIt.Kur.Yzb. Ekrem AYDOĞDU 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

Hv.PIt.Kur.Yzb. Oğuz Alper EMRAH 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

Hv.PIt.Kur.Yzb. İlhami AYGÜL 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

Hv.PIt.Kur.Yzb. Mustafa ÇEVİK 3'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Konya

Hv.PIt.Kur.Yzb. Yıldıray KORKMAZ 8'inci Ana Jet Üs K.lığı/Diyarbakır

Hv.PIt.Kur.Yzb. Aziz Ersel EMANET 8'inci Ana Jet Üs K.lığı/Diyarbakır

Hv.PIt.Yzb. Hakan BARIŞ 2'nci Ana Jet Üs K.lığı/Çiğli-izmir

Hv.PIt.Kur.Yzb. Adem ÇAKIR 12'nci Hv.Ulş.Ana Üs K.lığı/Erkilet-Kayseri

Hv.PIt.Yzb. Fevzi KILIÇ 12'nci Hv.Ulş.Ana Üs K.lığı/Erkilet-Kayseri

Hv.PIt.Yzb. Ali Osman UZUN 8'inci Ana Jet Üs K.lığı/Diyarbakır

Hv.PIt.Kur.Yzb. Fatih AKSOY HHO K.lığı/Yeşilyurt-İstanbul

Hv.PIt.Kur.Yzb. Selahattin YORULMAZ 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

Hv.PIt.Kur.Yzb. Erdem ERDOĞAN 8'inci Ana Jet Üs K.lığı/Diyarbakır

Hv.PIt.Kur.Yzb. Mustafa Mete KAYGUSUZ 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

Hv.PIt.Yzb. Eyüp MERT 12'nci Hv.Ulş.Ana Üs K.lığı/Erkilet-Kayseri

Hv.PIt.Yzb. Eray AKIN Hv.Hrp.Akd.K.lığı/Yenilevent-İstanbul

Hv.PIt.Kur.Yzb. Yücel CAN BOLAT 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

Hv.PIt.Yzb. İbrahim YAMAN 12'nci Hv.Ulş.Ana Üs K.lığı/Erkilet-Kayseri

Hv.PIt.Kur.Yzb. Ahmet TOSUN 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

Hv.PIt.Yzb. Ferdi PELEN 12'nci Hv.Ulş.Ana Üs K.lığı/Erkilet-Kayseri

Hv.PIt.Kur.Yzb. Mesut Metin KAZANCI HHO K.lığı/Yeşilyurt-İstanbul

Hv.PIt.Kur.Yzb. Haşan DURAK HHO K.lığı/Yeşilyurt-İstanbul

Hv.PIt.Kur.Yzb. Ceyhan KARAKURT 8'inci Ana Jet Üs K.lığı/Diyarbakır

Hv.PIt.Yzb. Mehmet Teoman KALMAZ 12'nci Hv.Ulş.Ana Üs K.lığı/Erkilet-Kayseri

Hv.PIt.Yzb. Fatih ÜLKER 2'nci Ana Jet Üs K.lığı/Çiğli-İzmir

Hv.PIt.Yzb. Nazif BAYSAL 2'nci Ana Jet Üs K.lığı/Çiğli-İzmir

Hv.PIt.Yzb. Uğur ERDEMİR Hv.Hrp.Akd.K.lığı/Yenilevent-İstanbul

Hv.PIt.Kur.Yzb. İlker HAZİNEDAR 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

Hv.PIt.Kur.Yzb. Kenan BAŞTUĞ HHO K.lığı/Yeşilyurt-İstanbul

Hv.PIt.Kur.Yzb. Ertan KORAL 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

Hv.PIt.Yzb. Burcu DOĞAN 12'nci Hv.Ulş.Ana Üs K.lığı/Erkilet-Kayseri

Hv.PIt.Kur.Yzb, Hüseyin TÜRK 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

Hv.PIt.Yzb. Burhan YARANÇ 12'nci Hv.Ulş.Ana Üs K.lığı/Erkilet-Kayseri

Hv.PIt.Yzb. Serkan KAYA Hv.Hrp.Akd.K.lığı/Yenilevent-İstanbul

Hv.PIt.Yzb. Fatih ŞEN Hv.Hrp.Akd.K.lığı/Yenilevent-İstanbul

Hv.PIt.Ütğm. Mehmet GENÇ Hv.Hrp.Akd.K.lığı/Yenilevent-İstanbul

Hv.PIt.Ütğm. Murat BİLGEN Hv.Hrp.Akd.K.lığı/Yenilevent-İstanbul

Hv.PIt.Ötğm. Osman ALBAYRAK Hv.Hrp.Akd.K.lığı/Yenilevent-İstanbul

Hv.PIt.Yzb. Selim İSTANBUL Hv.Hrp.Akd.K.lığı/Yenilevent-İstanbul

Hv.PIt.Ütğm. Abdullah KAYA Hv.Hrp.Akd.K.lığı/Yenilevent-İstanbul

Hv.PIt.Ütğm. Ömer Faruk SAYGI Hv.Hrp.Akd.K.lığı/Yenilevent-İstanbul

Hv.PIt.Yzb. Yusuf BAKAR Hv.Hrp.Akd.K.lığı/Yenilevent-İstanbul

Hv.PIt.Ütğm. Alper SOYDAN Hv.Hrp.Akd.K.lığı/Yenilevent-İstanbul

Hv.PIt.Ütğm. Mustafa Kürşat İLOĞLU Hv.Hrp.Akd.K.lığı/Yenilevent-İstanbul

Hv.PIt.Ütğm. Mustafa ÖZKAN 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

Hv.PIt.Ütğm. Sinan ALTUNTAŞ Hv.Hrp.Akd.K.lığı/Yenilevent-İstanbul

Hv.PIt.Ütğm. Kerime YILDIRIM HHO K.lığı/Yeşilyurt-İstanbul

Hv.PIt.Ütğm. Mesut SÜLELİ 2'nci Ana Jet Üs K.lığı/Çiğli-İzmir

Hv.PIt.Ütğm. Yasin GÖBÜTOĞLU 12'nci Hv.Ulş.Ana Üs K.lığı/Erkilet-Kayseri

Hv.PIt.Ütğm. Erkan DEMİR Hv.Hrp.Akd.K.lığı/Yenilevent-İstanbul

Hv.PIt.Ütğm. Emre BEZİRĞANOĞLU Hv.Hrp.Akd.K.lığı/Yenilevent-İstanbul

Hv.PIt.Ütğm. İsmail UYAR Hv.Hrp.Akd.K.lığı/Yenilevent-İstanbul

Hv.PIt.Ütğm. Müslim MACİT 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

Hv.PIt.Ütğm. Mehmet YURDAKUL 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

Hv.PIt.Ütğm. Adem KIRCI 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

Hv.PIt.Ütğm. Osman YILMAZ 10'uncu Tnkr.Üs K.lığı/incirlik-Adana

Hv.PIt.Ütğm. Haşan KAYA HHO K.lığı/Yeşilyurt-İstanbul

Hv.PIt.Ütğm. Abdullah ÖZEN 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

Hv.PIt.Ütğm. Mehmet Çetin KAPLAN 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

Hv.PIt.Ütğm. Mustafa Gökhan TÜRER 12'nci Hv.Ulş.Ana Üs K.lığı/Erkilet-Kayseri

Hv.PIt.Ütğm. Mustafa EREZ 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

Hv.PIt.Ütğm. Muhammed Yusuf TÜR 7'nci Ana Jet Üs K.lığı/Akçadağ-Malatya

Hv.PIt.Ütğm. Ferhat AKBULUT 12'nci Hv.Ulş.Ana Üs K.lığı/Erkilet-Kayseri

Hv.PIt.Ütğm. Ahmet ERDURAN 9'uncu Ana Jet Üs K.lığı

Hv.PIt.Ütğm. Süleyman ZENGİN 12'nci Hv.Ulş.Ana Üs K.lığı/Erkilet-Kayseri

Hv.PIt.Ütğm. Fatih AKBULUT 10'uncu Tnkr.Üs K.lığı/İncirlik-Adana

Hv.PIt.Ütğm. Mustafa KONUR 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

Hv.PIt.Ütğm. Hüseyin YAVUZ 2'nci Ana Jet Üs K.lığı/Çiğli-izmir

Hv.PIt.Ütğm. Yavuz ÇAM 10'uncu Tnkr.Üs K.lığı/İncirlik-Adana

Hv.PIt.Ütğm. Mesut BAYKAL 8'inci Ana Jet Üs K.lığı/Diyarbakır

Hv.PIt.Ütğm. Ülfet KAÇAY 7'nci Ana Jet Üs K.lığı/Akçadağ-Malatya

Hv.PIt.Ütğm. Halil KARAN 7'nci Ana Jet Üs K.lığı/Akçadağ-Malatya

Hv.PIt.Ütğm. Hızır ÖZYUVA 10'uncu Tnkr.Üs K.lığı/İncirlik-Adana

Hv.PIt.Ütğm. Seçkin GÜLMÜŞ 7'nci Ana Jet Üs K.lığı/Akçadağ-Malatya

Hv.PIt.Ütğm. Samet ACAR 12'nci Hv.Ulş.Ana Üs K.lığı/Erkilet-Kayseri

Hv.PIt.Ütğm. Sertaç YILDIRIM 2'nci Ana Jet Üs K.lığı/Çiğli-İzmir

Hv.PIt.Ütğm. Emre DURGUNLU 12'nci Hv.Ulş.Ana Üs K.lığı/Erkilet-Kayseri

Hv.PIt.Ütğm. Safa Sefer GÜLEROĞLU 2'nci Ana Jet Üs K.lığı/Çiğli-İzmir

Hv.PIt.Ütğm. Eray BAKIR 7'nci Ana Jet Üs K.lığı/Akçadağ-Malatya

Hv.PIt.Ütğm. Mustafa ŞENYÜZ 3'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Konya

Hv.PIt.Ütğm. Fatih ÖZCAN 3'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Konya

Hv.PIt.Ütğm. Melih DÖNER 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

Hv.PIt.Ütğm, Abdullah Berşah KÜL 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

Hv.PIt.Ütğm. Mehmet Ali TAŞKIRAN 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

Hv.PIt.Ütğm. Hüseyin DEMİRAL 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

Hv.PIt.Ütğm. Ahmet Oğuzhan YILDIZ 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

Hv.PIt.Ütğm, Caner ÇAMOĞLU 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

Hv.PIt.Ütğm. Mesut AŞKIN 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

Hv.PIt.Ütğm. Kadir SARAÇ 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

Hv.PIt.Ütğm. Resul METİN 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

Hv.PIt.Ütğm. Eyüp Bahadır PEKİNCE 10'uncu Tnkr.Üs K.lığı/İncirlik-Adana

Hv.PIt.Ütğm. Mehmet KAYA 12'nci Hv.Ulş.Ana Üs K.lığı/Erkilet-Kayseri

Hv.PIt.Ütğm. Eren KAÇGAN 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

Hv.PIt.Ütğm. Muhammed Süheyl SERDAROĞLU 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

Hv.PIt.Ütğm. Haşan KEPEZ 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

Hv.PIt.Ütğm. Uğur AKYILMAZ 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

Hv.PIt.Ütğm. Engin YÜKSEL 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

Hv.PIt.Ütğm. Ömer SÖYLER 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

Hv.PIt.Ütğm. Murat ÇAKIR 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

Hv.PIt.Ütğm. Hüseyin MERMER 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

Hv.PIt.Ütğm. Abdullah ÖZBEKLER 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

Hv.PIt.Ütğm. Mahmut Burak KILIÇ 7'nci Ana Jet Üs K.lığı/Akçadağ-Malatya

Hv.PIt.Ütğm. Ali Mustafa ZENGİN 3'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Konya

Hv.PIt.Ütğm. Yasin UZUN 12'nci Hv.Ulş.Ana Üs K.lığı/Erkilet-Kayseri

Hv.PIt.Ütğm. Enes TAŞTAN 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

Hv.PIt.Ütğm. Özgüç GÜNEŞ 12'nci Hv.Ulş.Ana Üs K.lığı/Erkilet-Kayseri

Hv.PIt.Ütğm. Ertuğrul Güven BİRLİK 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

Hv.PIt.Ütğm. Yavuz Selim HÜYÜK 3'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Konya

Hv.PIt.Ütğm, Yunus Emre HOŞOĞLU 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

Hv.PIt.Ütğm. Mehmet Zahid ÇELİK 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

Hv.PIt.Tğm. Buğra BALDAN 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

Hv.PIt.Tğm. Ali Mert TÜFEKÇİ 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

Hv.PIt.Tğm. Taner DOĞAN 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

Hv.PIt.Tğm. Eyyüp ERGÜL 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

Hv.PIt.Tğm. Uluç Hüseyin HANÇER 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

Hv.PIt.Tğm. Yıldırım KILIÇARSLAN 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

Hv.PIt.Tğm. Raif Can DURSUN 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

Hv.PIt.Tğm. Sabahattin TİGU 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

Hv.PIt.Tğm. Orhan KUZUCU 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

Hv.PIt.Tğm. Gökhan YAKUT 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

Hv.PIt.Tğm. Furkan ÖZTÜRK 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

Hv.PIt.Tğm. Osman SİVLİM 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

Hv.PIt.Tğm. Mehmet KARAKOÇ 12'nci Hv.Ulş.Ana Üs K.lığı/Erkilet-Kayseri

Hv.PIt.Tğm. Murat GÜMÜŞ 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

Hv.PIt.Tğm. Ercan DAĞHAN 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

Hv.PIt.Tğm. Fahri YAVUZ 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

Hv.PIt.Tğm. Mahmut SİL 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

Hv.PIt.Tğm. Suat Fatih KARADAĞ 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

Hv.PIt.Tğm. Celal ONAT 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

Hv.PIt.Tğm. Emin ALBAYRAK 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

Hv.PIt.Tğm. Berat ÖLÇER 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

Hv.PIt.Tğm. Enes YEŞİLKÜTÜK 12'nci Hv.Ulş.Ana Üs K.lığı/Erkilet-Kayseri

Hv.PIt.Tğm. Harun Nihat AŞIK 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

Hv.PIt.Tğm. Ertuğrul Cihat SUNGUR 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

Hv.PIt.Tğm. Kadir BEKMEZ 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

Hv.PIt.Tğm. Coşkun BARDAKÇI 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

Hv.PIt.Tğm. Hakan DOĞAN 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

Hv.PIt.Tğm. Yunus KILIÇASLAN 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

Hv.PIt.Tğm. Oğuz Kaan AYRAN 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

Hv.PIt.Tğm. Sinan ÖZTÜRK 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

Hv.PIt.Tğm. Muhammed Muzaffer DURMAZ 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

Hv.PIt.Tğm. Ahmet SARIKAYA 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

Hv.PIt.Tğm. Uğur BOZKURT 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

Hv.PIt.Tğm. Zübeyir GÜLER 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

Hv.PIt.Tğm. Samet AVŞAR 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

Hv.PIt.Tğm. Mehmet KÖSE 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

Hv.PIt.Tğm. Ali Rıza EKEN 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

Hv.PIt.Tğm. Ertuğrul DİNCER 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

Hv.PIt.Tğm. Abdüssamet KARA 3'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Konya

Hv.PIt.Tğm. Mesut AÇIKGÖZ 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

Hv.PIt.Tğm. Bünyamin ÖZBEK 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

Hv.PIt.Tğm. Mehmet İhsan AKÇA 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

Hv.PIt.Tğm. Süleyman EKŞİ 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

Hv.PIt.Tğm. Ekrem KANDUR 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

Hv.PIt.Tğm, Mehmet GÜNGÖR 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

Hv.PIt.Tğm. Selahaddin YILDIZ 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

Hv.PIt.Tğm. Furkan ATİK 3'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Konya

Hv.PIt.Tğm. Habib SARIAHMETOĞLU 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

Hv.PIt.Tğm. Sinan ALVUR 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

Hv.PIt.Tğm. Burak KURU 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara"

- Kara Kuvvetleri Komutanlığı

"Tğm. Halil Can AKBAŞ Kr. Hvcl. K.lığı 4'üncü Kr. Hvcl. A. Orta G/M Hücum Hlkp. Tb. l'inci Hücum Hlkp. Bl. 2'nci Hücum Hlkp. Timi (Hlkp. Plt.)

Tğm. Mehmet Fatih ARMAĞAN Kr. Hvcl. K.lığı l'inci Kr. Hvcl. A. Hf. G/M Hücum Hlkp.Tb. 2'nci Hücum Hlkp. Bl. 2'nci Hücum Hlkp. Timi (Hlkp. Plt.)

Yb. İlkay ATEŞ Kr. Hvcl. K.lığı l'inci Kr. Hvcl. A. Uçuş Kont, ve Standardizasyon Ks. (TAHEL Uçuş Kont, ve Standardizasyon Plt.)

Yzb. Cumali BOLAT Kr. Hvcl. Okl. Öğt. Bşk. Döner Kanatlı Uç. Uçuş Eğt. Krl. Tml. ve Tekamül Uçuş Eğt. Ks. (Uçuş Öğ.)

Bnb. Ali ERCAN Kr. Hvcl. K.lığı l'inci Kr. Hvcl. A. Uçuş Kont, ve Standardizasyon Ks. (G/M Hlkp. Test Uçuş Kont. ve Standardizasyon Plt.)

Tğm. Fatih MANDACI Kr. Hvcl. K.lığı 4'üncü Kr. Hvcl. A, Hf. G/M Hücum Hlkp. Tb. l'inci Hücum Hlkp. Bl. 2'nci Hücum Hlkp. Timi (Hlkp. Plt.)

Ütğm. Serkan ÇOBAN Kr. Hvcl. K.lığı 3'üncü Kr. Hvcl. A. Meydan Hrk. Tb. AK Bl. AK Uçuş Ks. (Hlkp. Plt.)"

AA

Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2017, 12:03

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

SIRADAKİ HABER