Maliye Bakanı Ağbal: Motorlu Taşıtlar Vergisi gelecek sene yüzde 40 oranında artırılacak

"Binek otomobillerin Motorlu Taşıtlar Vergisi gelecek sene yüzde 40 oranında artırılacak. Binek otomobillerde artık aracın vergisiz değeri de vergide belirleyici olacak; değer arttıkça, vergi miktarında yüzde 10 ve yüzde 20 şeklinde artışlar yapılacak"

Maliye Bakanı Ağbal: Motorlu Taşıtlar Vergisi gelecek sene yüzde 40 oranında artırılacak

 Maliye Bakanı Naci Ağbal, gelecek yıldan itibaren Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) sisteminde değişikliğe gidileceğini belirterek, "Binek otomobillerin MTV'si gelecek sene yüzde 40 oranında artırılacak. Bu otomobillerde artık aracın vergisiz değeri de vergide belirleyici olacak; değer arttıkça, vergi miktarında yüzde 10 ve yüzde 20 şeklinde artışlar yapılacak." dedi. 

Ağbal, Kalkınma Bakanlığında 2018-2020 dönemini kapsayan yeni Orta Vadeli Program'ın (OVP) açıklanmasının ardından, gazetecilerin sorularını yanıtladı. 

Meclise sevk edilecek yeni Torba Kanun taslağına ilişkin açıklamalarda bulunan Ağbal, jeopolitik risklerin karşılanması için yeni gelir kaynaklarının oluşturulması amacıyla önemli değişiklikler yapacaklarını söyledi.

Ağbal, Torba Kanun ile vergi gelirlerini artıracak kalıcı düzenlemeleri hayata geçireceklerine işaret ederek, böylece artan riskleri de yöneteceklerini kaydetti. 

- Finans sektöründe Kurumlar Vergisi artışı

Finans sektöründe Kurumlar Vergisi oranını yüzde 20'den yüzde 22'ye çıkaracak düzenlemeyi hayata geçireceklerine değinen Ağbal, "Kurumların dağıtılmayan kar paylarından yüzde 1 oranında vergi tevkifatının yapılmasını öngörüyoruz. Şirketler, 2 yıldan fazla elde tuttuğu gayrimenkulleri elden çıkarırsa yüzde 75 oranında kazanç istisnası var. Bu istisna oranını yüzde 50'ye düşüreceğiz." diye konuştu. 

Bütün gelirler için uygulanan Gelir Vergisi tarifesinde değişikliğe gideceklerini anlatan Ağbal, şöyle devam etti: 

"Gelir Vergisi tarifesindeki değişiklik ücret gelirleri için 1 Ocak 2018'den, diğer kazançlar için 2017 yılı kazançlarından itibaren için geçerli olacak. Gelir Vergisi tarifesinin üçüncü dilimindeki gelirler için uygulanan yüzde 27 oranını yüzde 30'a çıkarıyoruz. Kira gelirleri üzerinden elde edilen hasılatın yüzde 25'i, götürü gider olarak kazançtan düşüyor. Burada götürü gider oranını yüzde 25'ten yüzde 15'e düşürüyoruz."

- MTV'de sistem değişikliği 

Ağbal, binek otomobillerin Motorlu Taşıtlar Vergisi'ni gelecek sene yüzde 40 oranında artıracaklarını belirterek, artışın sadece binek otomobiller için geçerli olduğunu, diğer araçlarda yeniden değerleme oranında artış yapılacağını bildirdi. 

1 Ocak 2018'den itibaren Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde sistem değişikliğine gidileceğini ifade eden Ağbal, binek otomobillerde artık motor silindir hacmi yanında aracın vergisiz değerinin de ödenecek vergide belirleyici olacağını söyledi. Bakan Ağbal,  "Değer arttıkça, vergi miktarında yüzde 10 ve yüzde 20 şeklinde artışlar olacak. Yepyeni bir vergilendirme sistemine geçiyoruz. Herkesin öteden beri savunduğu bir sistemdi." değerlendirmesinde bulundu.

- Şans oyunlarında vergi kesintisi artışı

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu'nda da değişiklik yapacaklarını aktaran Ağbal, şans oyunları ve çekilişlerde elde edilen gelirler üzerinden yapılan yüzde 10'luk vergi kesintisini yüzde 20'ye çıkaracaklarını kaydetti. 

Ağbal, hali hazırda kolalı gazozlardan alınan yüzde 25 oranındaki ÖTV'yi, meyveli gazozların yanı sıra enerji içeceklerini de kapsayacak şekilde genişleteceklerini dile getirdi. 

Bir başka gelir artırıcı düzenlemenin de "makaron" diye tabir edilen sarmalık tütünle kullanılan sigara kağıdıyla ilgili olduğuna işaret eden Ağbal, "Şu ana kadar bununla ilgili bir vergileme yoktu. Artık makaronda da belirli bir tutarda maktu Özel Tüketim Vergisi getiriyoruz. Bu da bizim için kalıcı gelir artırıcı bir düzenleme olacak. Bu, aynı zamanda yasa dışı tütün ticaretinin önlenmesi için de önemli düzenleme." ifadelerini kullandı. 

- Hazine taşınmazları için düzenlemeler

Ağbal, 2018 bütçesine gelir sağlamak için bazı kurumların uhdesindeki nakit fazlalarının merkezi yönetim bütçesine aktarılacağının altını çizerek, hazine taşınmazlarından bir kısmıyla ilgili gelir getirici düzenleme yaptıklarını anlattı.

Ağbal, şunları kaydetti: 

"Özellikle depreme dayanıklı olmayan, eskimiş, yıpranmış, şehir merkezlerinde kalmış kamu lojmanlarını satarak bütçeye gelir elde etmeyi hedefliyoruz. Buradan elde edilecek gelirin yeni kamu lojmanlarının yapımında kullanılmasını öncelikliyoruz. Elde edilen gelirler, öncelikle bütçe imkanları için değerlendirilecek. Bu satış sırasında ortaya çıkan ihale bedeli üzerinden, konutta oturan kamu görevlisi isterse lojmanı öncelikli alma hakkına sahip olacak. Ege'de ve Akdeniz'de turizm bölgelerinde çok sayıda turizm tesisi var. Buradaki tesislerin ekonomiye kazandırılması ve bütçeye gelir elde edilmesi için düzenleme getiriyoruz; ya kira sürelerini uzatarak gelir artırıcı sözleşme modeliyle gelir üreteceğiz ya da isterlerse yatırımcılara bu taşınmazları doğrudan satabileceğiz. Belediye mücavir alanı sınırlarında tarımsal amaçlı kullanılan arazilerin kullanıcılara satışına imkan sağlayacağız ama alıcılar bunu sadece tarımsal amaçlı olarak kullanmaya devam edecekler."

- 2018 yılı özelleştirme hedefi 10 milyar lira

Özelleştirme uygulamalarına program döneminde de devam edeceklerini ve önümüzdeki yıl için özelleştirme geliri hedefinin 10 milyar lira olduğunu belirten Ağbal, 2019 ve 2020 için de 10'ar milyar liralık özeleştirme hedeflediklerini vurguladı. Ağbal, özelleştirmelere, Türkiye Şeker Fabrikalarına bağlı fabrikalardan önceliklendirme yaparak devam edeceklerini ve özelleştirme programını hızlandırmayı planladıklarını dile getirdi. 

Jeopolitik riskler ve bu risklerin bütçede doğurduğu harcama ihtiyaçlarını karşılamak için de vergisel düzenlemeler yaptıklarına işaret eden Ağbal, Torba Kanun taslağında Savunma Sanayii Destekleme Fonu gelirlerini artırmak üzere toplanan vergilerden fona daha fazla pay veren düzenlemeleri de getireceklerini söyledi. 

Ağbal, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi, Motorlu Taşıtlar Vergisi, Veraset ve İntikal Vergisi ile ÖTV gelirlerinden elde edilen ilave gelirin önemli kısmını doğrudan Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na gelir olarak aktaracaklarını vurgularken, "Savunma ve güvenlikle ilgili bakanlık ve kurumların da artan ihtiyaçları var. Bir tanesi Türk Silahlı Kuvvetlerinin sahip olduğu caydırıcı gücün artırılması, modernizasyon ihtiyaçlarının ivedi şekilde karşılanması. Diğer taraftan, gerek içeride gerek dışarıda yürütülen savunma ve güvenlik operasyonlarının gerektirdiği harcamaları karşılamak öncelikli konu." dedi.

Gelecek yıl bütçesinde de Cazibe Merkezleri Programı'na artan ölçüde kaynak tahsis ettiklerinin altını çizen Ağbal, "Açıkladığımız tedbirler kapsamında elde edilecek gelirlerden 8 milyar liralık bir kaynağın münhasıran Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na ilave gelir olarak aktarılmasını öngörüyoruz." diye konuştu.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "2018 yılında kamuya şu anki planlarımıza göre 74 bin ilave personel alacağız." dedi.

Ağbal, Kalkınma Bakanlığında 2018-2020 dönemini kapsayan yeni Orta Vadeli Program'ın (OVP) açıklanmasının ardından, gazetecilerin sorularını yanıtladı. 

Şu anki planlarına göre 2018 yılında kamuya 74 bin ilave personel alacaklarını ifade eden Ağbal, 2018 ve sonraki yıllarda bütçede mali disipline kararlı bir şekilde devam edeceklerini belirtti.

Ağbal, daha önce bütçede hedeflenmiş açığın 47 milyar lira civarında olduğunu, bunun yıl sonu itibarıyla yaklaşık 61 milyar lira seviyesinde kalacağını düşündüklerini belirterek, plan ve programlarını buna göre yaptıklarını söyledi. Söz konusu rakamın daha da altında kalmak için yoğun gayretlerinin olduğunu ifade eden Ağbal yüzde 1,6 olarak hedeflenen bütçe açığının milli gelire oranının yıl sonu itibarıyla yüzde 2 seviyesinde kalacağını vurguladı.  Ağbal, Yeni OVP'de bütçe açığının milli gelire oranının 2018 yılında yüzde 1,9'a düşmesini, 2020 yılına gelindiğinde de yüzde 1,6 olmasını hedeflediklerini kaydetti. 

Bu sene ekonomiyi büyüme ivmesine sokmak için sadece alınan tedbirlerin maliyetinin 11 milyar lira, bütçe açığındaki artışın 14 milyar lira civarında olduğunu dile getiren Ağbal, bütün jeopolitik risklere ve bütçe harcamaları üzerinde baskı oluşturan gelişmelere rağmen gerek gelir gerekse gider tarafında çok dikkatli adımlar attıklarını ve 2017'de bütçe disiplinini kararlılıkla yürüttüklerini belirtti. Ağbal, 2018 yılına ilişkin hedeflere değinerek, şunları kaydetti:

"Gelecek sene 65 milyar 924 milyon lira bütçe açığı olacak ve milli gelire oranı da yüzde 1,9 olacak. Bütçenin temel yaklaşımına bakıldığında 2018 yılı bütçesi büyümeye destek verecek. Yatırıma, üretime, istihdama, ihracata, sanayiye, hizmetlere ve tarım sektörüne de hizmet vermeye devam edecek. 2018 bütçesi aynı zamanda Türkiye'nin karşı karşıya olduğu bütün jeopolitik riskleri yönetecek ve bu risklerin getirdikleri yükleri karşılayabilecekleri bir görünüme sahip. Kredi Garanti Fonu uygulamalarının bütçeye yansımaları devam edecek. 2018 yılında imalat sanayi sektöründe özel sektör yatırımlarını teşvik edecek düzenlemelere devam edeceğiz. İhracatçılarımıza Eximbank üzerinden sağlanacak imkanları artıracağız. Esnafa, çiftçiye verilen kredi destekleri artarak devam edecek. Mazot desteği de 2018 bütçesi içerisinde olacak."

Ağbal, 2018'de 2017 yılına göre yıl sonu itibarıyla harcamaların 89 milyar lira, faiz dışı harcamaların 74 milyar lira, faiz giderlerinin de 14,2 milyar lira artacağını belirterek, buradaki artışa rağmen bütçe dengesini 65 milyar lira seviyesinde tutmayı hedeflediklerini bildirdi. 

- Kamu harcamalarında tasarruf

Ortaya çıkan yukarı yönlü harcama baskılarını yönetebilmek ve mali disiplini kararlılıkla sürdürebilmek için birtakım tedbirler aldıklarına dikkati çeken Ağbal, başka önlemler de alacaklarını, bunları da 2018 bütçesinde mali disiplini sürdürmek için kullanacaklarını söyledi. 

Ağbal, önceliklerinin artan kamu harcamalarında yapılabilecek bütün alanlarda tasarrufa gitmek olduğunun altını çizerek, kurumların transfer, mal ve hizmet harcamalarında önemli kesintilere gideceklerini, kamu bina yapımlarından taşıt kiralamalarına kadar birçok alanda bütçe harcamalarını aşağı çekeceklerini ifade etti. 

Artan jeopolitik riskleri karşılamak üzere yeni gelir kaynaklarının oluşturulacağını belirten Ağbal, burada da çok önemli değişiklikler yapacaklarını ve söz konusu kaynakları da 2018 yılında bütçe dengesinde kullanacaklarını bildirdi.

Ağbal, mali disiplin sağlanan bütçenin kendi imkanları içerisinde yatırım, üretim, istihdam ve ihracata artan ölçüde kaynak vermeye, böylelikle büyümeye, istihdama ve refaha destek olmaya devam edeceğini vurguladı.

- Sektörel geçici vergi indirimleri eylül sonu bitecek

Bakan Ağbal, 2016 Eylül ayından itibaren ekonomiyi canlandırmak için mobilya, beyaz eşya, konut gibi sektörlerde vergi indirimlerine gittiklerini hatırlatarak, bu sektörlerden oluşan ivmenin dalga dalga diğer sektörlere de yansıdığını bildirdi. Ağbal, "Bu sektörlerde uyguladığımız geçici vergi indirimlerinin devam etmemesi konusunda hükümet olarak kararımız var. Bunlar 30 Eylül tarihi itibarıyla sonlanacak." diye konuştu.

Ağbal, hükümet olarak ekonomiyi canlandırmak için geçen sene ağustostan ayından itibaren alınan tedbirlerin, ekonominin çok başarılı bir şekilde toparlanmasını sağladığını vurguladı.

AA

Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2017, 19:27

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

SIRADAKİ HABER


canlı bahis
bahis
türkçe bahis siteleri
canlı bahis
bedava bonus veren bahis siteleri
canlı bahis siteleri
bahis siteleri
canlı bahis oyna
deneme bonusu
adana escort
gaziantep escort
adana escort
gaziantep escort
1xbet
mersin escort
dizibox izle