Anayasaya Türk Milleti Damgasını Vuracak !

Milliyetçi Hareket Partisine göre; anayasa yapımında asla tartışılamayacak hususlar son derece açık bir şekilde seçim beyannamelerinde ilan edilmiştir.

Mevcut anayasa değişikililerinde bu konularda hiçbir değişiklik yapılmamış, MHP’nin ilke ve değerlerinin istisnasız bir şekilde Anayasa değişikliklerine yansıtılması sağlanmıştır.

MHP, Cumhuriyetin temel ilkelerini, Türk Kimliği, demokratik rejim ve temel insan hakları gibi değerlerini vazgeçilmez kabul eder. Bu çerçevede, “Tek millet, tek devlet”esasına dayanan milli devlet bünyesinde;

- Farklı etnik kimliklere siyasi ve hukuki statü tanınan çok parçalı millet yapısı oluşturulmasına,

- Kişi hak ve özgürlüklerinin, etnik temelli kollektif haklara dönüştürülmesine,

- Türkçe dışındaki dillere ve farklı kültürlerestatü kazandırarark yapay azınlık yaratılmasına,

- Milli kimlik tanımının değiştirilerek, “Türkiyelilik” kavramının esas alınmasına,

-Vatandaşlık bağının Türk millet kavramı yerine ikame edilmesine,

-Türkçe’den başka dillere anadil olarak eğitim yapılmasına,

-Türkiye’nin idari yapısının değiştirilerek, yerel yönetimlerin mahalli parlameno olarak çalışacağı özerk bölgeler sisteminin hayata geçirilmesine,

Zemin hazırlayacak değişiklik ve/veya yeni anayasa çalışmalarına destek vermesi düşünülemez.

MHP’nin Anayasaya bakışında herhangi bir sapma veya farklı bir anlayışa savrulma olmamıştır Mevcut değişikiliklerle ilk dört madde güvence altına alınmakta, yukarıda bahsedilen ve MHP’nin seçim beyannamelerinde ilan ettiği hassasiyet ve ilkelerinden ödün verilmemektedir.

Anayasa değişiklikleri ile siyaset ve devlet yönetiminde olası çatışma ve cepheleşme ihtimali en aza indirilmektedir. TBMM de asli fonksiyonuna kavuşmaktadır.

Hatırlanacağı gibi; parlamenter sistemi işlemez hale getirmekten medet umanların, bir dönem sistemi tıkamak için ortaya attıkları 367 garabetinin ardından, 2007 yılında yapılan Anayasa değişiklikleri ile Cumhurbaşkanı’nın halk tarafından seçilmesine karar verilmiştir.

Ancak, ardından ortaya atılan sistem tartışmaları, ülkemizin demokratik sistemini tehdit eder boyutlara ulaşmış, 15 temmuzda devletin ve milletin bekasına kast edilmiştir. MHP böye bir zamanda inisiyatif almıştır.

1924 Anayasasından buyana 1961 ve 1980’de ülkemizin içinde bulunduğu olağanüstü dönemlerde şekilllenen Anayasa’larımıza 16 Nisan’da Türk Milleti damgasını vuracaktır.

Milliyetçi Hareket Partisinin ilkeleri ve Anayasamızın ilk dört maddesi ile ülkemizin geleceği ve güçlü devlet teminat altına alınmış olacaktır.

Millet için Evet, Devlet için Evet, Cumhuriyet için Evet diyeceğiz.

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.